Sicken vicka Homer..

Aktiviteterna och affärerna blomstrar i Norrvikens Trädgårdar, numera kallad Lilla Båstad. Norrvikens Trädgårdar i Båstads kommun, vida känt i Europa och med priser för sin skönhet påstås av Peabtrogna ha gått  i konkurs för att inte tillräckligt med besökare kom till trädgårdarna. Trädgårdarna missköttes och stiftelsestyrelsen som skulle se till att trädgårdarna hade rulljans påstod…

Hamnkonflikten – med agenda..

Stormen Sven kom med mången tragedi för privatpersoner och kommuner. I Båstads kommun och för Hamnbolaget som arrenderar Båstads hamn kom den kanske som en räddande ängel. Länge har hamnen varit i behov av vissa åtgärder. Otaliga stormar har sakta men säkert påverkat pirens framtida säkerhet. Men Hamnbolaget har trots sitt arrendeansvar samt arrendeavtal ej…

Ensamkommande flyktingbarn ska inte bo i Båstad tätort menar övervägande del av kommunens politiker..

Övervägande del av politikerna i Båstads kommun slog på senaste KF fast att de ensamkommande flyktingbarnen inget har att hämta i Båstad tätort när de ska slussat ut för eget boende. Samma scenario har tidigare lagts på bordet av flertalet av dessa politiker och partier kring möjligheterna för mindre bemedlade, barnfamiljer, gamla, sjuka och unga…

Genom sammetslena röster..

Genom sammetslena röster och en säker attityd ska vi kommuninnevånare nu invaggas i att lita på elände efter elände detta sista mandatår – det är bråda dagar för att få igenom allt. För att plocka ner logiken och verkligheten på bordet vad gäller hyresrätter samt antal som ska byggas per år kontra bostadsrätter och finansieing…

VALPROGRAM

Till att börja med vill vi rikta strålkastarljuset på att Båstads kommun och hela Bjärehalvön är ett smycke i sig. Med uråldriga anor och verksamheter har det samhälle vi ser idag vuxit fram ur och genom historien. Det är ett landskap och en bygd som formats över tid via naturens krafter och människohand. Att människan…

Sweroc (PEAB) offentliga handlingar i ärendet..

Nedan ett uttdrag ur miljökontorets anmälan på Sweroc som åklagaren la ner. Vi skickar också in en åtalsanmälan under inlednigen av nästa vecka. Vi har fått en beskrivning från Sweroc om hur det föhåller sig. Men har vittnesupgifter som tyder på annat än vad Swerock säger. Bland annat gfrån Båstads räddningstjänst som släckte en brand…

BKF vänder sig till miljödomstolen..

Läs en del av svaret som BKF fått av kommunens miljökontor angående ärendet Sweroc (läs PEAB) och Finnsbo makadamfabrik i Båstad. ”Vad gäller miljöfarliga ämnen på fastigheten så har miljöavdelningen under 2008 gjort en åtalsanmälan gällande miljöbrott. Åklagarmyndigheten har under 2009 meddelat att förundersökningen läggs ned. Åklagarmyndigheten motiverade sitt beslut med att det inte går…

Benkt – hela kommunen väntar med spänning..

Senaste KF skrek kommunfullmäktigepresidiets ordförande Benkt Ragnarsson ut med mycket stark och gäll röst över salen att Håkan Mörnstad Bjärepartiet kom med mycket grova anklagelser kring processen för strandskyddet vid Norrvikens Trädgårdar/Lilla Båstad. Mörnstad hade vid närmare analys upptäckt att det manipulerats med kartan och att länsstyrelsen hade en helt annan karta och en helt…

Dynastin Båstadhem/PEAB..

Kommunen är i skriande behov av framförallt ettor och tvåor för unga, ensamkommande flyktingbarn, ensamstående och unga barnfamiljer. Framförallt av ettor och det till ett skäligt pris. NCC, JM och SKANSKA är de tre byggföretag som träffat ett fyraårigt ramavtal med SABO. För NCCs del hanlar det om ett koncept som kalla ”Folkboende”. Se hemsidan…

PEAB och Sydvatten i tätt samarbete..

Jaha, då har vi fått besked om varför Sydvatten är så hett att få till Bjäre.. KF onsdagen den 23 oktober hade Sydvatten representant för infomration kring vattensituationen och det planderade och eventuella påkopplandet av företaget för vattenförsörjning till kommunen. Vi fick veta en del – men en hel del blev obesvarat och vissa frågor…

Varför sköter Sweroc och länsstyrelsen inte sina åtaganden i återställandet av grustäkten i Finnsbo i Båstads kommun..

2013-11-12 var BKF i kontakt med länsstyrelsen och fick då kopia på beslutsunderlaget gällande grustäkten/Makadamfabriken bakom NP Nilsson och Swerocs (läs peabägt företag) skyldigheter. Kan då passa på att berätta att länsstyrelsen själva erkände att de inte följt sin åtaganden vad gällre kontinuerlig uppföljning. De har inte besökt platsen en enda gång sen beslutet fattades…

Tomas Anderssons lögn..

Angående skandalen kring strandskyddets dragning som uppdagades i KF av den 2013-10-23 vill vi att ni läser denna utmärkta skrivning av Ingrid Björkman, fd ordförande i Norrvikensträdgårdssällskap (kopierad från NST). BKF är inte sena att instämma till fullo med Björkmans inlägg i debatten. Tomas Andersson ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, stol i KS samt en av PEABs…

Miljöinspektör tillsätts idag i ärendet Finnsbo makadamfabrik..

Dags dato, den 2013-11-08 tillsätter Båstads kommuns miljökontor en miljöinspektör med anledning av vår skrivelse gällande Finsbo sandtag och makadamfabrik. Ärendet gäller den osäkrade bergväggen samt återställandet av skövlingen i området med sannolika gifter och prekärt material i området som kan ligga under den synliga markytan och påverka grundvattnet och vår miljö. Den osäkrade bergväggen…

Miljödomstolen stoppar Norrvikens Kust..

Det okända norrviken..                                                                              Med otillåten utdikning, brott mot EU-direktiv och skövlad bjärenatur vill NTAB (ett av PEAB-sfärens bolag) bygga lyxlägenheter på Norrvikens Kust – Norrvikens lågplatå. Se på den fägring, som aldrig kommer åter. Ta fram ett bildspel om Före och Efter. Om bildspelet inte visas korrekt (vilket verkar vara fallet i Internet Explorer)…

Skrivelse till miljökontoret gällande miljörisker..

BÅSTAD KOMMUNS FRAMTID tvärpolitiskt och opionionsbildande nätverk för Bjäres väl         Till Miljökontoret Båstads kommun Att: miljöchef Sven-Birger Björkman Med anledning av den osäkrade bergväggen i Finsbo sandtag och de miljöfarliga förhållanden som råder i och vid makadamfabriken i Båstads kommun. Det har kommit till vår kännedom att tidigare miljöansvarig på kommunen Harnak försökt åtgärda…

Vi vill ha svar!

Och vi vill vet: hur många procent av LOU – lagen om offentlig upphandling – som kommunen helt sonika struntat i att följa för att istället gynna vissa namn på bygden. Vi tror det är en avsevärt hög procent. Vad händer om den siffran kommer fram varför hamnbolagets arrende av hamnen inte indexeras upp att…

Var går gränsen för kriminalitet..

Att lagen är skriven så att den kan skydda det som för varnligt folk kallas för och döms som kriminalitet – det är en chock och en bubbla som blåses upp framför våra ögon och som blir allt större för varje år som går i vår kommun. Senast det hände och uppdagaes var på KF…

Vem eller vilka är det som köper upp Båstadhems hyreshus?

Med anledning av den ekonomiska presentation av Båstadhems verksamhet som lades fram på KF onsdagen den 23 oktober 2013 kommer vill BKF göra en egen analys av Båstadhem gällande bl.a. följande: analys av den ekonomiska kalklylen hur hyreslägenhetsbeståndet ser ut i förhållande till behovet hur detsamma ser ut vad gäller framtiden och planerat byggande hur…

”Det självklara valet för barnfamiljer” – barnfamiljerna kan bo någon annanstans i någon av småbyarna säger kommunalrådet..

Kommunfullmäktige i onsdags, den 23 oktober 2013 – Kommunalråd Kerstin Gustafsson M står i talarstolen och berättar för hela den lokala befolkningen samt presumtiva inflyttare att kommunen ska behålla sin slogan ”det självklara valet för barnfamiljer. I nästa andetag säger hon –  men att om de vill bo tryggt och bra som barnfamilj så behöver…

Visste ni..

att strandskogen i Malen mellan bassängen och Hotell Riviera sakta smygaverkas är noterat av kringboende. Företrädare för kommunen säger att det är kommunen som sköter skogen och gör arbetet – men de kringboende kan berätta att det avverkas mer än vad som behövs av dessa vackra tallar. att Båstads kommun  inte behöver ett nytt tennismuseeum.…

Bevakning miljöärenden..

Välkomna till sidan där vi kontinuerligt kommer uppdatera er kring olika miljöärenden, miljörisker samt vad som händer och hur och om det följs upp. Vi mottar tacksamt läsares synpunkter och tillskott i denna debatt. Vi är många som har något att tillföra här och i flera andra ämnesområden som BKF driver. Hallandsåstunneln Finsbo grustäkt/kalkbrottet bakom…

Fantastiskt glädjande – men förmodligen valfläsk..

Tre otroligt positiva inslag har nu drabbat kommunen och inga kan vara gladare än vårt nätverk för det. Medborgarförslag i form av motioner från kommuninnevånare ska prövas.  Vårt nätverk hoppas även på ett Kommunfullmäktige där en lucka öppnas för detsamma i KF debatten, hittills har det tyvärr avfärdats med att det blir så stökigt då…

Garage blir konferenscenter – toaletter blir café..

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett Inriktningsdokument för Båstad Hamn. Politikerna skall nu ta ställning till hamnområdets utveckling. I dokumentet nämns bl.a att gäster och besökare av Hotell Skansen tar upp en del av parkeringsplatserna vid hamnen. Vi befarar nu vad detta kan betyda i en förlängning då den senaste utbyggnaden av hotellet som var ett…

Exploateringsgshajjar har guldfil för sina byggen, vanligt folk kan få överklaga till europadomstolen..

Bl.a med anledning av följande artiklar – Kattvik och Faritshult samt pga att HD/NST inte tar in följande skrivning: Det är med starkt tryck på att jag ser det som ytterst anmärkningsvärt att politikerna i vår kommun inte tar ansvar för alla dessa kostnader som gör att budgeten gapar – det är ingen balans alls…

Skrämmande politiska processer i vår kommun..

Under hösten kommer vi att försöka blottlägga följande processer – processer som har en arbetsgång som skulle skrämma de flesta: Båstad hamn Campingen i Torekov Div. exploateringar i kommunen med samma nätverk, återkommande namn, namn i maktens korridorer som länkar och vilka partier och politiker samt tjänstemän som banar väg för att göra det möjligt…

Hur stor procent av LOU har det tallats på..

Länge har vi hört att LOU – lagen om offentlig upphandling i kommunen inte följts. Den lär ha tallats på rejält.. Vad händer om vi går till botten med LOU i kommunen.. Om vi begär ut siffror och fakta.. Är det någon som kan presentera en mer fullständig bild innan vi begär besked.. Eller är…

Facebooksida..

Båstad kommuns framtid finns nu på facebook med en sida för allmänheten att vädra sina tankar och åsikter. Välkomna dit. Admin/Helena Kruse.

Mer ”hagel” i Båstads kommun – VAKNA!!

 Åstaprojektet blir enligt vår uppfattning inte av. Sen vår Kommunchefen Tomas Rikse blev handplockad till en annan kommun vågar politikerna nu öppet skruva på sig angående detta rent hutlösa riskprojekt om minst 400 lägenheter till övervägande del bostadsrätter. Rikse gjorde samma groda i Flens kommun – det kostade den kommunen runt 50 miljoner innan floppen…

Båstadhem – finns det en dold agenda..

Alliansen och Båstadhem säljer ut kommunala fastigheter till förmån för nyproduktion vilket innebär att boendekostnaderna för hyresgästerna ökar. Båstadhem beräknar att sälja ut hyresrätter för 135-150 Milj för att sedan låna upp ytterligare 270-300 Milj för att kunna nyproducera bostäder,  dessa nyproducerade bostäder kommer att få boendekostnader som gör att bostäderna inte kommer vara tillgängliga för ungdomar och unga barnfamiljer.…

När politikers privata intressen går före de kommunala..

Det är kaos på bostadsmarknaden i vår kommun.. Samtidigt sköts den efter logik i flera angränsande kommuner.. Här en lista på artiklar gällande Båstadhems framfart. Befolkningsökningen är i stort sett plus minus noll i vår kommun samtidigt byggs  bostadsrätter i en osinande hastighet och hyresrätter görs om till bostadsrätter. Detta sker till övervägande del i…

Fler prekära kommunala angelägenheter..

Så vad har vi mer som haglar.. Försäljningen av 50000 kvm kommunlokaler till Båstadhem – ger ett antal hundra miljoner till kommunen som sen istället ska hyra lokalerna av Båstadhem, en på sikt riktigt dålig affär för kommunen då det blir dyrare att hyra än att äga. Båstadhem sitter nu på allt fler viktiga och…

Politiker vill medvetet bryta mot lagen – tycker inte det är något problem..

Den nya organisationen som drog igång efter förra valet och som enligt många menas som helt misslyckad och att istället för att göra verksameten mer demokratisk och transparent har blivit mer maktfullkomlig och mindre transparent, är nu på gång att utvärderas. Trots utvärderingen menar till övervägande del moderater, folkpartister och socialdemokrater – tre partier som…

Vårt arbete..

Vårt arbete i sommar och i höst: Norrviken kommunchefstillsättningen Båstadhems förehavanden kommunens roll och mening med att sälja sina lokaler till Båstadhem revisionskrav på Båstadhem revisionskrav på tillsättningen av kommunchef kartläggning av politiker och partier samt vilka frågor de varit inblandade i som varit tveksamma för kommunen samt med ett märkligt tillvägagångssätt fånga upp påbörjade…

Att dölja den egentliga agendan..

Hur mycket av spetsad aktivitet kan på pågå i en kommun samtidigt – hur mycket klarar en kommun och dess innevånare? Vår kommun håller på att slå alla rekord – var ska vi börja.. Båstad kommuns framtid misstänker att alla dessa projekt och förehavanden som haglar över kommunen sen en tid är ett sätt att…

Vår blogg ligger bland de bästa proffsbloggarna..

Vill bara berätta att Båstad kommuns framtid och dess bloggarbete ligger i topp på Sveriges största bloggportal Twingly fd Bloggportalen,  avdelsningen proffsbloggare. Trots tre månaders behövlig vila från arbetet ligger vi kvar på listan för de allra bästa. Det gäller ekonomi, företagande och juridik, det gäller politik och samhälle och det gäller humaniora och livsåskådningsfrågor.…

Ny kommunchef låter vänta på sig..

Det är 62 ansökanden till kommunchefsposten. Samma rekryteringsföretag som tog Tomas Rikse till kommunen ska nu utse vem som är bäst lämpad att efterträda honom. Samma företag anlitades när vår fd omsorgschef skulle anställas. 67 000 kr kostade det att hitta tre förslag för denna omsorgschefspost, men istället för att titta på dessa föslag arbetade…

Om dina kommunala chefer tycker du är obekväm kan du förlora ditt jobb..

Båstad kommuns framtid har nu ett antal fall på bordet där kommunanställd personal på olika sätt avvecklats från sin sysslor och jobb inom kommunen på varierade kränkande och trakasseriliknande sätt. Den gemensamma nämnaren som vi kan utläsa och som de själva menar är att den utpekade har tagit sig rätten att ifrågasätta spörsmål som rör arbetssituationen. Några arbetsincidenter…

Det förlorade greppet om den svenska välfärdsmodellen banar väg för nätverk och korruption..

På ett eller annat sätt har de flesta av oss berörts av nedmonteringen av vården och välfärden. Skräckberättelser från sjukhus, vårdcentraler, Vård och Omsorg samt människor i nöd ökar nu likt en lavin. Lex Sara anmälningarna likaså. Nedskärningarna verkar inte längre finna några gränser och när kommuner stramar åt är gamla, sjuka, barn, ensamstående föräldrar…

Båstads kommun ägnar sig åt lagstridig verksamhet genom sitt delägande i Bixia AB.

Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet i Bixia AB. Båstads kommun ägnar sig åt lagstridig verksamhet genom sitt delägande i Bixia AB. Bixia säljer telefonitjänster samt mobilt bredband till allmänheten och går därmed utanför den kommunala kompetensen vilket är olagligt. Som delägare i Bixia är kommunen ansvarig för bolagets verksamhet. Företagarombudsmannen uppmanar kommunen att upphöra med…

Korruption är mest frekvent inom byggsektorn..

”Det som behövs är ändringar i lagstiftningen som bygger in effektiva hinder mot korruption i styrsystemen för kommuner och deras upphandling av lokaler, entreprenader och markförsäljningar.  Det är systemförändringar som införandet av LOU, lagen om offentlig upphandling, på sin tid som måste till för att stävja mutbrotten”, skriver Botryggs vd Michael Cocozza. Läs följande artiklar:…

Ny kommunchef..

Ny kommunchef har nu tillsatts i Båstad kommun läs följande artiklar för full information: 1/2 Det har varit väldigt tyst i processen kring tillsättandet av ny kommunchef. Nedan kan ni i kornologisk ordning läsa om det vi känner till och som har kommit ut till allmänheten. Det är 62 ansökanden till kommunchefsposten. Samma rekryteringsföretag som…

Med hjälp av några av Sveriges skickligaste advokater på området lyckades PEABsfären trixa sig förbi både åtal och diverse lagliga hinder..

PEABsfären i form av Lilla Båstad har köpt Norrvikens trädgårdar. En av delägarna är Peter Ekelund som bl.a verkar ha samma ambitioner som Erik Paulsson, nämligen att försöka annektera de bästa bitarna av bygden – däribland lär det enligt källa ha funnits ett intresse och ett försök av att komma över en av de mest attraktiva…