Arbetsbeskrivningar

1.1 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar

1.2 Reglemente för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Hej!

Ni har ställt frågor om olika arbetsbeskrivningar på olika kommunala tjänster men också politiskt förtroendevalda. Det finns lite olika styrdokument som fastställer ramarna för de olika uppdragen/tjänsternas roller.

För de förtroendevalda är det följande dokument:

Arbetsordning för kommunfullmäktige (som beskriver fullmäktiges arbetsformer)
reglemente för kommunstyrelsen (som reglerar kommunstyrelsens arbetsformer och delegation från kommunfullmäktige men innefattar också en beskrivning över exempelvis ordförandeuppdraget)
delegationsordning för kommunstyrelsen. (Beskriver vilka som har rätt att fatta beslut på kommunstyrelens vägnar på delegation)

För tjänstemannanivån är följande styrdokument viktigast:

Personalpolitiskt program (utdrag om ledarskap bifogas)
Budgetens verksamhetsmål
kommunstyrelsens delegationsordning
Arbetsordning, reglemente och delegationsordning medsänds som bilaga.

Kommunens budgetar finns på hemsidan http://www.bastad.se/kommun-samhalle/om-kommunen/styrning-och-ekonomi/ekonomi-och-budget/

Utdraget från det personalpolitiska programmet om ledarskap lyder:

”Ledarskap

Ledarskap i Båstads kommun handlar om hur jag som chef tar ansvar för det egna uppdraget, aktivt bidrar till att nå verksamhetens mål och hur jag förhåller mig till mina arbetsuppgifter och de personer jag möter i mitt arbete.

Båstads kommun som arbetsgivare…..

ger dig ett tydligt uppdrag som chef vilket ger utrymme att utöva ett självständigt och aktivt ledarskap

Som chef i Båstads kommun…..

har du ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö

Det innebär att du:

är arbetsgivarrepresentant
har lust att leda
driver och utvecklar verksamheten mot uppställda mål
är tydlig och trovärdig, kommunikativ och engagerad
är resultat- och lösningsfokuserad
har en helhetssyn och förmåga att prioritera
är kund- och servicefokuserad
entusiasmerar, har humor och empati
är utvecklingsorienterad och prövar nytt
har förståelse för politisk/offentlig verksamhet
tar ansvar för att fattade beslut genomförs
tar ansvar för verksamhetens ekonomiska resultat o kommunens ekonomi”
Ni frågade också om en bild över beslutsgången i kommunen. Nedan följer en beskrivning. Jag har valt att göra en åtskillnad mellan de strategiska frågorna – som fullmäktige ansvarar för och driftsfrågorna som ligger på kommunstyrelsen att ansvara för.

Strategiska frågor

Ärendet initieras via initiativ på politikernivån
Samordningsgruppen bestående av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier diskuterar var frågan lämpligast hör hemma. Är frågan av långsiktig strategisk karaktär ges uppdraget till en av beredningarna.
Fullmäktigepresidiet utarbetar ett förslag till uppdragsbeskrivning
Behandling i kommunstyrelsen som ger förslag till beslut till kommunfullmäktige
kommunfullmäktige beslutar om uppdragsbeskrivningen
Beredningarna arbetar fram ett förslag till exempelvis ett program
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
behandling i det utskott som ansvarar för frågan som lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsen
kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut till kommunfullmäktige
kommunfullmäktige beslutar
Beslutet expedieras till kommunstyrelsen och till förvaltningen som ska ge underlag till kommunstyrelsen (som ansvarar för genomförandet av planen)

Driftsfrågor

Ärendet initieras (sker antingen via initiativ från politikernivån eller via tjänstemannainitiativ)
Ärendet utreds på tjänstemannanivån, resulterar i en tjänsteskrivelse
Behandling i något av kommunstyrelsens utskott som lämnar förslag till beslut
Behandling i kommunstyrelsen. Driftsfrågor beslutas av kommunstyrelsen och inom de ramar kommunfullmäktige satt. Strategiska frågor, budget och bokslut mm beslutas av fullmäktige men kommunstyrelsen ger ett förslag till beslut
Ev. behandling i kommunfullmäktige som är den slutliga beslutsinstansen för de långsiktiga och strategiska frågorna.
Efter beslut expedieras beslutet till den tjänsteman eller det politiska organ som ansvarar för genomförandet.
Med vänliga hälsningar

Staffan Johansson
kanslichef
Båstads kommun

Med vänliga hälsningar!

Staffan Johansson
Kanslichef
Båstads kommun
0431-77065

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s