Missförhållanden

Hotellbolaget AB/Hotell Skansen köper nu upp alla aktier i Hamnbolaget och Båtklubben. Vi har en helt ny konstellation framför oss i hamnen som kommer göra det mycket svårt för båtklubben att hävda sin rätt. Övrig verksamhet kommer förmodligen sättas på undantag till fördel för evenemangsområdet som vi befarar nu är på väg att växa bort…

Centralfigurer i kommunen..

För att hålla allmänheten informerad och upplyst om lokala arbetsmetoder, nätverk, klan- och kartellliknande samarbeten så kommer vi på denna  sida och i ett flertal inlägg lägga upp offentliga data kring olika centralfigurer i kommunen som rör sig kring desamma. Genom vår information kommer en bild växa fram som visar på en mängd gemensamma nämnare –  bl.a…