Tillfälligheter i Norrvikenområdet..

Paulssonsfärens egentliga planer för Norrviken växer nu fram mer mer. Parallellt blidkas medborgare och politiker med gratis inträden och vackra anläggningar och renoveringar. Den kritiska blicken för det som verkligen hände i samband med annekteringen av området och verksamheten har lagts åt sidan. Röster har tystnat, man ger upp och det vet sfären – sfärens…

Vad händer i Hemmeslöv?

Ett antal familjer hamnade igår kväll i chock när de kom hem från arbete och skola. Skogen mellan Hemmeslöv och Heden var borta. Skogen där rådjur, rävar, ugglor, m.fl. djur hade sina gömmor och hemvisst. Nu ska det exploateras! 250 villor, 250 radhus och 100 lägenheter ska upp. Hur kunde kommunen godkänna att skogen skövlades…

Demokrati?

Det finns några aspekter av vår demokrati i lokalpolitiken som bör belysas. Att så många röstar fram släktingar eller vänner istället för dem som arbetar aktivt för sakfrågor. Att så många ledamöter inom politiken bara sitter av sin tid och inte tar ordet eller kämpar för något – det är dom jag kallar för de…

Lobbyisterna vann kampen om Dalmanska tomten..

Tack alla kämpar som så ihärdigt skrivit politikerna på näsan, informerat allmänheten och levt med hot. Enastående arbete som visar att lobbyister kan göra skillnad. Nu blir tomten en oas och pengar har lagts i årets budget för att försköna området och bygga en scen. Tanken är att precis som denna sommar, ska parken utvecklas…

Hot mot personer som engagerar sig i kommunens framtid..

BKF kan nu gå ut och berätta att Erik Paulsson – Båstad kommuns store man och en av bröderna som grundade PEAB – verkar helt desperat. Fyra personer, som arbetar för kommunens framtid via olika organisationer och aktioner och i motsatt riktning än Erik Paulssons planer för kommunen, har utsatts för hot samt intrång i hemmet…

Rädda Dalmanska tomten i Båstad!

Dalmanska tomten är en donation till oss, Båstads kommuninvånare. Båstadtennis & Hotell AB har fått arrendera tomten, enligt principbeslut i KF 2010. Hotellbolaget avser att exploatera området genom att bygga underjordiska lokaler åt Hotell Skansen och tennismuseet. Hotellbolaget ämnar även bygga ett tvåvåningshus mellan kyrkan och pastorsexpeditionen för bl.a. butiker och personalbostäder åt Hotell Skansen.…

Mörkning av material gällande exploateringen av Dalmanska tomten..

Kommunen har en pågående arbete med att få fram ett beslut kring Dalmanska tomten. Beslutet ska tas våren 2016. När BKF letade efter underlagen – dvs planer, bilder, bilder på utställningarna och kommentarer till utställningarna går de ej att finna på kommunens hemsida under planavdelningens material. Där finns pågående planer och färdigtagna planer. Processen kring…

En liten reminder..

Inför övertagandet av Dalmanska tomten i centrala Båstad där exploatören Erik Paulsson vill ha lokaler under jord samt en fastighet bakom turistbyrån, ett exploateringspaket insålt med ett påstått behov av ett nytt tennismuseeum, en lokal som inte är en kommunal angelägenhet, har styrelsen för tennismusset precis som den fd styrelsen för Norrvikens trädgårdar inte gjort…

Oförmåga eller ointresse..

Nedan en högaktuellt skrivning som för tanken till flera av Båstads kommuns verksamheter,  framförallt VoO – men även en rejäl tankeställare för de politiska partierna som flera av dem tycks driva ett gammalmodigt maktstyre med manipulationer, toppstyrning, förnedring av medlemmar, undanhållande av vital information, dolda agendor, one man show, osv, byggt på makt (ett slags…

Personlighetsstörning eller rävspel och toppstyrning..

Är det möjligen så att politiska ledamöter på lägre nivå I Båstads kommunpolitik medvetet pumpas med förklaringsmodeller och information som binder upp dem till en bild där de lydigt förlitar sig på toppen och känner fortsatt förtroende och beundran? Isåfall och på så sätt luras de till att sitta lugna i båten. Ledamöterna får en story…

Rävspelet i försöket att anektera Dahlmanska tomten..

Erik Paulsson ÄR Båstads tennismuseeum och Kjell Bertilsson (S) är en av nyckelpersonerna i hans olika projekt, så även i detta. Kjell Bertilsson (S) har och har haft flera viktiga positioner i Paulsson olika företag och tangerande nätverk; han spelade bl.a. en viktig roll i processen för att få igenom affären med Norrvikens trädgårdar –…

Dagsaktuellt..

Jag gör er nu uppmärksamma på prekära dagsaktuella ämnen som idag figurerar i kommunen.. en kommun i avsaknad av en helhetsvision leder till trista effekter och att privata intressen tar över Det står Classic på Hotell Båstad som ska byggas om efter ultimatum som kom via förvaltningen till den politiska kåren. Är inte det ett…

”Är ni företagarfientliga”!?..

Att inte värna om ”Eriks” kommunala vision och drömscenarion är detsamma för övervägande del av de politiska ledamöterna som att vara företagarfientlig. Är det inte märkligt så säg.. Hur har denna man kunnat få ett sådant grepp om en så stor del av politikerkåren? Mantrat trummas år ut och år in och har riktats mot…

Bjärepartiet ska synas precis som alla andra partier..

BKF menar att idag finns inget parti i Båstads kommun som verkligen fullt ut värnar om vår bygds skönhet och särart utan att ha press på sig från peabfären att prioritera deras önskemål och en agenda där de tycks ha gräddfil. Våra partier kan uttrycka vikten av skydd och bevarande, längre fam i olika exploateringsprocesser…

VoO verkställer nu åter hemvård för semestrande i kommunen..

Efter den turbulenta krisen kring VoO sen nämnden fick beskedet av förvaltningen och deras chef Monica Ehnberg att personalbristen var så stor och ekonomin så dålig att verkställighet av omsorg för semestrande utomsocknes inte skulle gå att verkställa utan risk för vårdtagarnas säkerhet har det blivit granskning av ärendet hos IVO, andra kommuner har anmält…

Bevisen för hur det går till..

BKF kommer under en rubrik i det svarta fältet lägga en flik som heter ”fakta”. Där kommer ni hitta länkar till de underlag som tecknats ner i kommunhuset från KF, KS, Vård- och utbildningsnämnden samt myndighetsnämnden. Där kommer även finnas länkar till olika tidningsrubriker. BKF försöker också få med länkar till detsamma i sina övriga…

Förstör BKF för Båstads kommun..

Det finns säkerligen en hel del politiker som menar att BKF:s arbete förstör för Båstads kommun så det blir oattraktivt att flytta hit och arbeta här. Sidan läses ju av hela Sverige och ligger högt på bloggrankninglistorna på de olika bloggportalerna. Den läses även utomlands. Men jag ser det inte så – jag ser det…

Agendan är redan satt..

En stor anledning till att jag hoppade av politiken är att det inte går att påverka alls, inte ens i partiet om du har en avvikande åsikt än agendan. Det finns krafter som slår undan benen på dom som engagerar sig och vill lyfta debatten till en högre nivå där allt ska belysas, gå rätt…

Bevakning Vård och Omsorg

Den prekära situationen inom VoO i Båstads kommun har eskalerat. Det har stormats inom detta välfärdsben i åratal med olika bakomliggande anledningar. VoO tycks bl.a ha varit kommunens kassa-ko i utbyte mot oändliga konsulter och exploateringar vilket medfört stora hål i budgeten och mångfalt med trista utslag för vårdtagare, anställda och anhöriga. Ständiga nedskärningar inom…

Vem kan kasta första stenen..

Bråket i kommunhuset vet ingen ände. De dåliga förlorarna M och Fp har nu dragit till sig C och Mp för att söka slå undan fötterna på Bp och S. S hjälpte Bp till makten och har en valteknisk samverkan. Tillsammans med hur SD väljer att rösta, vilket oftast är som Bp och S, kan…

Tar tid att ställa om sidan..

Vänligen hav tålamod med sidan och BKF då flera datum och flikar är inaktuella. BKF väljer att förändra sidan medan den är öppen då BKF tycker det är viktigt att läsaren ändå kan se hur det stått till i kommunen genom tidigare år och att läsaren ska vara medveten om att inte speciellt mycket har…

Båstad kommuns framtid blir aktivt igen!

Välkomna att höra av er med både egna skrivningar om prekära områden och agendor samt med tips på vad som pågår i kommunen som måste synas och komma ut till medborgarna. Den utlovade transparensen och medborgardialogen har inte uppnåtts från politikerhåll och kommer förmodligen heller inte att ske. Därför är det viktigt att det finns…

Inlägg i HD idag 20150707

Den här kommunen kommer aldrig att lösa dessa spörsmål. Vid varje försök att få undan tidigare regeringars kultur ur väggarna och tjänstemännen kommer tumult att uppstå och M och Fp kör sitt rejs för att så så mycket split som möjligt. Till det kan läggas att det förmodligen finns såpass många dolda agendor i detta…

Vi finns nu på vallistorna till olika partier..

Ett antal av BKFs medlemmar, aktiva samt stöttande, finns nu inför valet på flera av vallistorna tillhörande olika partier i kommunen. BKF har därför beslutat att framgent och under en period istället lägga vårt fokus och arbete på att via den lokala politiska apparaten söka verka för att höja ansvaret och medvetandenivån kring demokratibegreppets innebörd. En generationsväxling…

Förändringar inom M..

Moderaterna på Bjäre bildar EN ny förening ! Moderaternas båda föreningar på Bjärehalvön, Båstad-Bjäre Moderaterna samt Förslöv-Grevie Moderaterna beslöt vid extra föreningsstämmor i veckan att tillsammans bilda EN ny förening. De nuvarande föreningarna avslutar sin verksamhet den 6 september. Den nya föreningen kommer enligt stämmobeslut att heta Bjäre Båstad Moderaterna. Till ordförande valdes Jan Ahlström, idag…

Moderaterna utrycker sin djupa beundran för Erik Paulsson på sin lokala hemsida..

Titta vad man kan hitta när man kikar in på moderaternas hemsida i Båstad. Erik Paulsson informerar – Skansen den 30/11 Den 30.11.2013 inbjöd Moderatkvinnorna till information omkring det som händer härnäst i Båstad med hjälp av Erik Paulsson och hans medarbetare. 65 personer hörsammade inbjudan och fick förstahandsinformation från Erik Paulsson, vår eminente entreprenör…

Vi samsas med de största politiska bloggarna i toppen…

BÅSTAD KOMMUNS FRAMTID – tvärpolitiska nätverket som arbetar för Bjäres väl Ligger idag på Sveriges fem största bloggportaler bland de allra främsta. Som bäst ligger vi på åttonde plats. Det betyder att vårt arbete för att främja sunt politiskt- och tjänstemannaarbete samt att avlöjsa oegentligheter för kommunmedborgarna når hela Sverige. Det betyder också att det…

Till nästa val – var ytterst medveten om följande..

Att rösta på folkpartiet, moderatern och kristdemokraterna i valet i höst kommer enligt de signaler, besked, uttalanden och beslut vi fått till oss denna mandatperiod av dessa partier ånyo och baserat på just dessa erfarenheter betyda bl.a. följande: allt mer av vår vackra kustremsa och övriga skyddade eller unika natur kommer exploateras och det i…

Besked om händelsen med kartskissen gällande strandskyddets dragning vid Norrviken..

Läs svaret BKF fick idag. Besked i frågan kommer ges på KF den 29 januari 2014 av kommunens nya kommunchef Katarina Pelin. den 22 januari 2014, 13.49 Till Båstad kommuns framtid Båstads kommun har tagit mot era skrivelser daterade 2014-01-17 samt 2014-01-22. Enligt ert önskemål är era två meddelanden också vidarebefordrade till Torgny Brenton. Ärendet har fått…

Nya problem inom Vård och Omsorg i kommunen..

Båstads kommun är långt ifrån att hamna på landets tio-i-topp lista inom Vård och Omsorg. Frågan är om vi någonsin kommer dit med den politik som drivs för åldrande och sjuka i vår kommun. Via våra kontakter har det nu uppdagats att anställda inom VoO åter börjat sjukskriva sig och känner sig hotade. Arbetsbördan är…

Gå på KS onsdagen den 15 janurari kl 8.30..

Ett av de viktigaste KS på länge. Hamnen i Båstad, Norrvikens strandskydd, KS presidiets delagationsrätt, KS ökade ansvar för kommunala bolag, ägardirektiv för Båstadhem, elevenkäter och mycket mer. Klicka på länken så kommer du till sidan för KS kallelser: http://www.bastad.se/kommun-samhalle/politik-och-paverkan/moten-handlingar-och-protokoll/5672/kallelser/ Hoppas vi ses, detta val blir en vattendelare – det är nu eller aldrig via…

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog. Here’s an excerpt: The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 13,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 5 sold-out performances for that many…

Sicken vicka Homer..

Aktiviteterna och affärerna blomstrar i Norrvikens Trädgårdar, numera kallad Lilla Båstad. Norrvikens Trädgårdar i Båstads kommun, vida känt i Europa och med priser för sin skönhet påstås av Peabtrogna ha gått  i konkurs för att inte tillräckligt med besökare kom till trädgårdarna. Trädgårdarna missköttes och stiftelsestyrelsen som skulle se till att trädgårdarna hade rulljans påstod…

Hamnkonflikten – med agenda..

Stormen Sven kom med mången tragedi för privatpersoner och kommuner. I Båstads kommun och för Hamnbolaget som arrenderar Båstads hamn kom den kanske som en räddande ängel. Länge har hamnen varit i behov av vissa åtgärder. Otaliga stormar har sakta men säkert påverkat pirens framtida säkerhet. Men Hamnbolaget har trots sitt arrendeansvar samt arrendeavtal ej…

Ensamkommande flyktingbarn ska inte bo i Båstad tätort menar övervägande del av kommunens politiker..

Övervägande del av politikerna i Båstads kommun slog på senaste KF fast att de ensamkommande flyktingbarnen inget har att hämta i Båstad tätort när de ska slussat ut för eget boende. Samma scenario har tidigare lagts på bordet av flertalet av dessa politiker och partier kring möjligheterna för mindre bemedlade, barnfamiljer, gamla, sjuka och unga…

Genom sammetslena röster..

Genom sammetslena röster och en säker attityd ska vi kommuninnevånare nu invaggas i att lita på elände efter elände detta sista mandatår – det är bråda dagar för att få igenom allt. För att plocka ner logiken och verkligheten på bordet vad gäller hyresrätter samt antal som ska byggas per år kontra bostadsrätter och finansieing…

VALPROGRAM

Till att börja med vill vi rikta strålkastarljuset på att Båstads kommun och hela Bjärehalvön är ett smycke i sig. Med uråldriga anor och verksamheter har det samhälle vi ser idag vuxit fram ur och genom historien. Det är ett landskap och en bygd som formats över tid via naturens krafter och människohand. Att människan…

Sweroc (PEAB) offentliga handlingar i ärendet..

Nedan ett uttdrag ur miljökontorets anmälan på Sweroc som åklagaren la ner. Vi skickar också in en åtalsanmälan under inlednigen av nästa vecka. Vi har fått en beskrivning från Sweroc om hur det föhåller sig. Men har vittnesupgifter som tyder på annat än vad Swerock säger. Bland annat gfrån Båstads räddningstjänst som släckte en brand…

BKF vänder sig till miljödomstolen..

Läs en del av svaret som BKF fått av kommunens miljökontor angående ärendet Sweroc (läs PEAB) och Finnsbo makadamfabrik i Båstad. ”Vad gäller miljöfarliga ämnen på fastigheten så har miljöavdelningen under 2008 gjort en åtalsanmälan gällande miljöbrott. Åklagarmyndigheten har under 2009 meddelat att förundersökningen läggs ned. Åklagarmyndigheten motiverade sitt beslut med att det inte går…

Benkt – hela kommunen väntar med spänning..

Senaste KF skrek kommunfullmäktigepresidiets ordförande Benkt Ragnarsson ut med mycket stark och gäll röst över salen att Håkan Mörnstad Bjärepartiet kom med mycket grova anklagelser kring processen för strandskyddet vid Norrvikens Trädgårdar/Lilla Båstad. Mörnstad hade vid närmare analys upptäckt att det manipulerats med kartan och att länsstyrelsen hade en helt annan karta och en helt…

Dynastin Båstadhem/PEAB..

Kommunen är i skriande behov av framförallt ettor och tvåor för unga, ensamkommande flyktingbarn, ensamstående och unga barnfamiljer. Framförallt av ettor och det till ett skäligt pris. NCC, JM och SKANSKA är de tre byggföretag som träffat ett fyraårigt ramavtal med SABO. För NCCs del hanlar det om ett koncept som kalla ”Folkboende”. Se hemsidan…

PEAB och Sydvatten i tätt samarbete..

Jaha, då har vi fått besked om varför Sydvatten är så hett att få till Bjäre.. KF onsdagen den 23 oktober hade Sydvatten representant för infomration kring vattensituationen och det planderade och eventuella påkopplandet av företaget för vattenförsörjning till kommunen. Vi fick veta en del – men en hel del blev obesvarat och vissa frågor…