Kerstin Gustafsson (M) lämnade VoO mötet inför beslut om att stoppa hemvård för semsterboende..

Vård och Omsorgsförvaltningen och den dåvarande VoO chefen Monica Ehnberg tog fram underlag som skulle vara baserade på lagen inför mötet där nämnden enhälligt beslutade att stoppa möjligheten till omsorg för utomsocknes tillresande semesterbor, pga den stora bristen av personal och minusbudget. Förvaltningen menade att man pga personalbristen utsatte vårdtagarna för fara och kunde inte…

Exploateringsgshajjar har guldfil för sina byggen, vanligt folk kan få överklaga till europadomstolen..

Bl.a med anledning av följande artiklar – Kattvik och Faritshult samt pga att HD/NST inte tar in följande skrivning: Det är med starkt tryck på att jag ser det som ytterst anmärkningsvärt att politikerna i vår kommun inte tar ansvar för alla dessa kostnader som gör att budgeten gapar – det är ingen balans alls…

Det förlorade greppet om den svenska välfärdsmodellen banar väg för nätverk och korruption..

På ett eller annat sätt har de flesta av oss berörts av nedmonteringen av vården och välfärden. Skräckberättelser från sjukhus, vårdcentraler, Vård och Omsorg samt människor i nöd ökar nu likt en lavin. Lex Sara anmälningarna likaså. Nedskärningarna verkar inte längre finna några gränser och när kommuner stramar åt är gamla, sjuka, barn, ensamstående föräldrar…

Frågor kring vården..

Arje dagarna.. Två vårdmöten.. Susanne Herttings avgång.. Vi ska arbeta framåt.. Alla verkar nöjda.. Och ändå hör vi det motsatta både i tidningen och privat.. Båstad kommuns framtid kommer nu och med anledning av att missnöje förtsätter att pysa att inleda en serie intervjuer med följande personer för att kartlägga samarbete, inställnigar, trackaserier samt hur enkäter…

Det som hänt med och runt Hertting är helt och hållet alliansen och kommunchef Tomas Rikses ansvar – nu får hon till sist lämna kommunen och får 18 månadslöner med sig à ca 57000 kr

Har Hertting fått sparken eller har hon fått välja sitt upplägg? 18 månadlöner x den lön vi fått till oss, ca 57000/mån =1026000 kr. Lägger man till sociala avgifter är vi upp i strax under 1.7 miljoner kronor. Avtalet medför enligt Kommunchef Tomas Rikse  inga krav kan ställas varken åt ena eller andra hållet, heter det i…

Sydnytt intervjuar Rickard Larsson om anställdas rätt inom det offentliga att berätta om missförhållanden i vården och på sin arbetsplats

Länk till nyhetsinslaget på Sydnytt igår den 7 september 2012. Rickard Larssons ställningstagande gentemot Regions syds nya direktör som inte vill att personal ska ha rätt att offentligt berätta om missförhållanden är oerhört viktigt i vårddebatten – framför allt i vår kommun där samma princip om tystnad gäller. Vi ska försöka få hit Rickard Larsson.

En sjuk maktstruktur – Bryter vårt kommunhus mot lagen när det gäller VoO..

Chefers kompletta ansvar med bl.a avtal, lagar, fulla bemanningar, skyssta scheman, anmälningar, bra relationer så att alla törs komma till tals i verksamheten, bra förtroende och att alla kan fölita sig på varann, respektabel lönesättning, en lönesättning som inte används till att kränka anställda och straffa, att även icke fackliga får en skälig lön, osv..…

Är ”tidstudiemannen”, en löpande bandet princip för hemtjänsten, på väg att införas i Båstad kommun?

Är det någon som vet om ”tidstudiemannen” är det planeringsverktyg för schemaläggning inom hemtjänsten (TES), som Båstads kommun ska införa i år? Den som vet något ombeds kontakta oss. Tack på förhand. Vi kontaktar omgående NST för djupanalys i ämnet. http://mobil.hd.se/mer/2012/01/27/tidsstudiemannen-nu-i-digital-form/ Båstad kommuns framtid.

Asch, vad menar vi egentligen..

”Kritik mot revisor splittrar alliansen” Artikeln börjar bra. Sen faller det man fösöker säga, för hur många dagar sen är det som C och KD skrev under ett uttalande om vård och omsorg under kortartikel rubriken ”Min mening” där man i slutet skyllde problematiken på tidigare ledningar samt fotfolket? Tydligt är att man inte riktigt…

KF 2012-04-25 Årsredovisning 2011

Med moderaterna och folkpartiet som ledstjärna skulle man kunna tro att livet här på Bjäre är tipp topp. -Visst där finns vissa problem men vi arbetar på det, säger dom.. Anette Åkesson (m) talar som vanligt snabbt, självsäkert och hoppfullt om budget och verksamheter. Om man känner många moderater, som jag gör men de är…

Moderater bekänner färg

Moderaterna kallar till möte för att möta medborgarnas frågor kring vård och omsorg och för att förklara bakomliggande faktorer och anledningar till varför omsorgen ser ut som den gör. Mötet sätts till Kl 15.00, en tidpunkt då många av de vårdanställda inte kan lämna sitt arbete eller går på och av skift. Dessutom i en…

Huslagen – far har alltid rätt..

Det verkar som att kommunledningen är helt ointresserad av hur enskilda äldre deras anhöriga samt personal runt om på Bjäre kring dessa enskilda och i sitt arbete mår. Ledningen ”slår” åt alla håll för att till varje pris hålla kvar rodret och riktninigen hur mycket det än blåser, allt för att övertyga kommunens befolknig och…

Revision – Vård och Omsorg

Revisionsberättelsen gällande Vård och omsorg som lästes upp av revisorn Inga Sölve på kommunfullmäktiges sammanträde i mars följdes, efter det att mötet avslutats, av massiva proteser från kommunchef och kommunalråd. Det pratades om skandal. Dagen efter revisionsberättelsen lagts fram sände kommunchefen ut en pressrelease som till stora delar upplevdes som en skandalisering av Inga Sölve. Bl.a. menade Rikse att…

Vård och Omsorg

Efter den vårdskandal som drabbat Båstads kommun under sista mandatperioden har det lugnat ner sig och det har verkat gå åt rätt håll. Men från flera håll har BKF nu fått till sig att det är på väg utför igen. Den information vi får till oss är att personal har börjat kränkas, hotas och ifrågasättas…