Båstads kommun är oskyldiga till anklagelserna säger kommunchef Katarina Pelin..

Vid KF i höstas närmare bestämt i november skulle ledamöterna rösta kring ställningstagandet strandskyddets dragning längs med Norrvikens trädghårdars nedre del samt längs ett vattendrag som rinner genom trädgårdarna där den nya ägare Lilla Båstad /Erk Paulsson Peab vill placera ett gediget hotell med väg från kattviksvägen upp i trädgårdarna längsmed vattendraget mot hotellet. Vattendraget…

Med hjälp av några av Sveriges skickligaste advokater på området lyckades PEABsfären trixa sig förbi både åtal och diverse lagliga hinder..

PEABsfären i form av Lilla Båstad har köpt Norrvikens trädgårdar. En av delägarna är Peter Ekelund som bl.a verkar ha samma ambitioner som Erik Paulsson, nämligen att försöka annektera de bästa bitarna av bygden – däribland lär det enligt källa ha funnits ett intresse och ett försök av att komma över en av de mest attraktiva…

De försa sig – vem arbetar de lokala moderaterna och folkpartisterna för..

2013-01-23 klubbades det nya förlaget till strandskydd runt bjärehalvöns kust igenom på kommunfullmäktige i Båstads kommun. Tre olika förslag låg på bordet men Centerpartiets var det som vann budgivningen – och det kan jag säga att vi är oerhört tacksmamma för. För första gången under denna mandatperiod lämnade Centerpartiet fullt ut sin comfortzoone i alliansen…

Är de parhästar tro..

Vi börjar känna aningar om ett par parhästar i kommunhuset – Torbjörn Ziegler, stadsbyggnadskontorets högste ansvariga samt Tomas Andersson (fp), sittandes som ordförande i samhällsbyggnadsutskottet samt numera via en ytterst prekär rockad inom partiet och i och med det nu även innehavandes en av stolarn i KS. En rockad förmodligen genomför för att täcka upp…

Länsstyrelsen och Antonia Ax:son Johnson..

Antonia Ax:son Johnson Ziegler får egenmäktigt och på delegation av KS besluta om utgången för Antonia Ax:son Johnsons så länge ifrågasatta bygglovsansökan. I utbyte för bygglovet tar Antonia på sig att under de följande 20 åren rusta upp och underhålla Anna på Klintens gamla stuga. Länsstyrelsen tycker det är viktigt att den gamla stugan rustas upp och förordar därför…

Angående NTABs JO-anmälan av Länsstyrelsen

Med anledning av att HD inte tar in följande skrivning så tar Båstad kommuns framtid emot den som högsta prioritet i anslutning till NTABs JO-anmälan, som publicerat i tidningen idag. ”JO-anmälan gjordes av NTAB redan 2012-06-26 genom Malte Åkerström. Malte Åkerström skriver i sin JO-anmälan att han anser att Länsstyrelsen tagit väldigt lång tid på sig att…

Hotell Riviera – ännu en PEAB sfär med tvivelaktiga metoder..

Båstad kommuns framtid har nu sniffat upp ett riskområde som vi befarar kommer exploateras. Hotell Riviera, som ägs av PEAB sfären. Plötsligt ligger Hotellet stilla och tyst, en totalomvändning från det vi upplevde där det gångna året. Vår grupp både misstänker och anar att där finns planer i byrålådorna som kommer störa och riskera detta…

En makaber jätte bluff att Norrvikens Trädgårdar går med stor förlust!

http://upprop.nu/LTBH Länken till uppropet och namnlistan för att bevara Norrviken från Lilla Båstads exploatering. När Båstad kommun framtid går igenom Norrvikens Stiftelses fem senaste årsredovisningar med olika experter och kunniga på området visar det sig att förlusterna är mycket ringa. Ett av åren har trädgårdarna t.o.m gått med vinst. Årsredovisningarna lämnar mycket att begripa och undra över i…

… och efter chefsbilen släpar revymakare, andra medlöpare, kommunens politiker och tjänstemän i ett enda virrvarr…

När vi startade gruppen var vi väl medvetna om att vi kommer granskas och att vi kommer översköljas av kritik från dem som inte uppskattar opposition och opinion eller på olika sätt känner sig hotade. Eftersom vi driver opinion gillar vi åsikter och att de uttalas. Det leder förhoppningsvis till samtal. Så välkomna med kritik,…

Kattvik nästa!

Med anledning av exploateringarna runt och i närheten av Kattvik har vi börjat forska kring strandskyddet. Det visar sig följande: Strandskyddet är upphävt för Norrvikenområdet precis som det förstärkta landskapskyddet i den utökade översiktplanen som är antagen. Från Forsbergs väg och fram til Appelrydskolan gäller Strandskyddet och Landskapskyddet men av någon konstig underlig anledning så…

Är det alliansen som ligger bakom?

Landskaps- och strandskyddet längs med Norrviken och Kattvik är inte tillräckligt stabilt. Det visar ett dokument från år 2002. Vi befarar att man år 2002 när strandskyddet försvagades via det nämnda dokumentet redan hade denna plan för Kattvik och Norrviken fullständigt klar för sig. Allt stannade dock vid fördjupad Ö-plan för några år sedan, p.g.a. massiva protester. Det har…

”Läkande trädgård”

Att Norrvikens drift är predestinerad att gå med förlust är en myt. Varför klarar sig andra offentliga trädgårdar som är betydligt mindre berömda och har långtifrån lika storslagna anläggningar? Exempel på verksamheter som skulle ha kunnat öka Norrvikens inkomster avsevärt är till exempel följande: * Utbildning och forskning i Rudolf Abelins tradition och i samarbete…

Strandskyddsbeslut

Med anledning av exploateringarna runt och i närheten av Kattvik har vi börjat forska kring strandskyddet. Det visar sig följande: Strandskyddet är upphävt för Norrvikenområdet precis som det förstärkta landskapskyddet i den utökade översiktplanen som är antagen. Från Forsbergs väg och fram til Appelrydskolan gäller Strandskyddet och Landskapskyddet men av någon konstig underlig anledning så…