Båstads kommun är oskyldiga till anklagelserna säger kommunchef Katarina Pelin..

Vid KF i höstas närmare bestämt i november skulle ledamöterna rösta kring ställningstagandet strandskyddets dragning längs med Norrvikens trädghårdars nedre del samt längs ett vattendrag som rinner genom trädgårdarna där den nya ägare Lilla Båstad /Erk Paulsson Peab vill placera ett gediget hotell med väg från kattviksvägen upp i trädgårdarna längsmed vattendraget mot hotellet. Vattendraget…

Exploateringsgshajjar har guldfil för sina byggen, vanligt folk kan få överklaga till europadomstolen..

Bl.a med anledning av följande artiklar – Kattvik och Faritshult samt pga att HD/NST inte tar in följande skrivning: Det är med starkt tryck på att jag ser det som ytterst anmärkningsvärt att politikerna i vår kommun inte tar ansvar för alla dessa kostnader som gör att budgeten gapar – det är ingen balans alls…

Med hjälp av några av Sveriges skickligaste advokater på området lyckades PEABsfären trixa sig förbi både åtal och diverse lagliga hinder..

PEABsfären i form av Lilla Båstad har köpt Norrvikens trädgårdar. En av delägarna är Peter Ekelund som bl.a verkar ha samma ambitioner som Erik Paulsson, nämligen att försöka annektera de bästa bitarna av bygden – däribland lär det enligt källa ha funnits ett intresse och ett försök av att komma över en av de mest attraktiva…

De försa sig – vem arbetar de lokala moderaterna och folkpartisterna för..

2013-01-23 klubbades det nya förlaget till strandskydd runt bjärehalvöns kust igenom på kommunfullmäktige i Båstads kommun. Tre olika förslag låg på bordet men Centerpartiets var det som vann budgivningen – och det kan jag säga att vi är oerhört tacksmamma för. För första gången under denna mandatperiod lämnade Centerpartiet fullt ut sin comfortzoone i alliansen…

Lånet..

Båstads kommun Kommunfullmäktige Anhållan om lån på 8 mkr av kommunen för köp av Norrvikens Trädgårdar. Stiftelse Norrvikens Trädgårdar har satts i konkurs. Konkursförvaltare handhar för tillfället försäljningen av Trädgårdarna för att återbetala de lån som finns. Följande lån finns: 1 Amorterings- och räntefritt lån av Båstads kommun 800.000 2 Amorteringsfritt lån av Båstads kommun…

”Nätverket och sfären” har med konkursen av Norrvikens trädgårdar ordnat ett perfekt upplägg för den kommande och framtida annekteringar..

Eftersom HD sorterar friskt i inläggen har en av HD kommnetatorerna fått lägga upp ett inlägg hos oss istället. Risken att det inte kommer in i tidningen är stor nu för tiden. Det verkar som att man numera refuceras trots att man följer reglerna. /BKF Försök till inlägg i HD.s kommentarsfält idag: Det rådande scenariot kunde inte…

Här ligger en mycket stor hund begraven..

”– Antalet intressenter har ökat väsentligt bara i dag (torsdag, reds anm.). Vilka intressenterna är vill han inte berätta. – Jag vet mer efter helgen. Men det spänner över hela spektrat, alltifrån att behålla delar av verksamheten som finns i dag till att ha arrangemang och rockkonserter, säger Ingmar Grönvall.” (Ingmar Grönvall är konkursförvaltare). Läs…

Vem ligger bakom smutskastningskampanjen mot Norrvikens Trädgårdssällskap och deras stödjande vänner..

I Processen att få Norrvikens Trädgårdar att överleva och bevaras till eftervärlden får Norrvikens trädgårdssällskap och dess stödjande vänner utstå en storm av smutskasningskampanjer i troligt syfte att slå undan benen, förlöjliga samt att ge vännerna dåligt rykte. Det har t.o.m. kommit så allvarliga anklagelser från de ledande i konkursprocessen, däribland Norrvikens Stiftelsestryrelse, som att vännerna skulle…

Ett beställningsjobb eller..

Vad har vi i Norrvikens trädgårdssällskap gjort för fel, för att förtjäna denna kampanj som nu pågår mot oss? Norrvikens trädgårdssällskap är en ideell förening, där medlemmarna arbetar utan ersättning och betalar medlemsavgift för att täcka verksamhetens utgifter, här finns inga enskilda vinstintressen och vi har inga statliga eller kommunala bidrag. Vi har försökt förhindra att Norrvikens trädgårdar…

Det senaste i vår kommun..

Norrvikens Trädgårdar kommer inte att exploateras av Lilla Båstad – Erik Paulsson hoppar av exploateringen och stifteslestyrelsens ordförande Anders Persson avgår. Norrvikens Trädgårdar med närmaste omgivningar blir riksintresse – läs dokumenten: Riksantikvariämbetet angående Norrviken 12-22650 RI kulturmiljö Norrvikens trädgårdar.pdf(1297828)_TMP Torbjörn Ziegler – huvudansvarig på samhällsbygnadskontoret och för byggloven, samt huvudamsvarig för att information som berör medborgarna också…

Polisanmälan – radiointervju med Norrvikens Trädgårdssällskaps ordförande Ingrid Björkman.

Klicka på länken så kommer du till Radio Kristianstads intervju med Trädgårdssällskapets ordförande Ingrid Björkman gälland polisanmälan samt jävsgranskningen av Erik Paulsson. Sidan du kommer till har både en liten artikel i ärendet och till höger hittar du en ruta där du kan klicka fram själva radiointervjun med Ingrid Björkman. Håll tillgodo: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=5336380  

Erik Paulsson, PEAB, i ny jävsgranskning..

Dagens Industri. Publicerad 2012-11-05 14:49 Peab-grundaren Erik Paulssons nära samarbete med politiker och ex-politiker i tennismeckat Båstad har hamnat under kändisåklagaren Nils-Eric Schultz lupp. Efter en markaffär har säljaren – styrelsen för en stiftelse med koppling till kommunen – polisanmälts. ”Det pågår en förundersökning”, säger Schultz. Samtidigt som Erik Paulsson väntar på hovrättsförhandlingarna i muthärvan…

Norrvikenbilder av Kati Fahle

Bildspel – Njuta av Kati Fahles fantastiska bilder av Norrvikens Trädgårdar i Höstskrud. Fler bilder för facebookanvändare Information om Norrvikens Trädgårdar för facebookanvändare Information om nu läget för Norrvikens Trädgårdar på engelska och svenska

Strandskyddet – se upp för agendor till favör för vår stora exploatör och brödraskapet..

”Nya riktlinjer för hur långt strandskyddet ska sträcka sig gör att kommunen måste se över kustremsan och hitta motiveringar för att få ha kvar dagens utvidgade skyddsområde.” ”För att få behålla ett strandskydd som överskrider 100 meter måste det motiveras. Kommunen har tagit fram ett förslag till avgränsning och vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutade politikerna…

Peabsfärens markägarbild runt Norrviken..

När man studerar markägarbilden så blir det väldigt tydligt att Norrvikens Trädgårdar skär in som en kil och skär av markägandets sammanhållande bild. När man konstaterat det blir det också tydligt varför dessa Trädgårdar är så viktiga att anektera. Vi är många som antar att Peabsfären kommer bygga en helt ny stadsdel här ute. En…

Brödraskapet Peabsfären/Norrviken

delbevis för den kommunala inblandningen äldre kartläggning, men som fortfarande är delvis aktuell än om vissa stolar flyttat runt något. på de dubbla stolarna, brödraskapet och svågerpolitiken gällande Peabsfärern/Norrvikensituationen

Kommunen utarmas av våra styrande som visar på kultur- och historielöshet..

Har ni sett SVT:s dokumentärer om den vansinniga och helt okänsliga rivningshysterin av innerstadskärnor som pågick framförallt under  1950 – 70-talet. Kvarter med mängder av kulturhistoriska byggnader  jämnades med  marken för att för att ge plats åt enorma, sterila och fula betongklumpar, speciellt garage av kolossalformat? I SVT:s senaste  dokumentär ”När Domus kom till stan”, omnämns…

Sfären bakom Lilla Båstad – far dom med medveten osanning inför kommuninnevånarna?

Köpet av Norrviken är INTE klart. Det enda som Kammarkollegiets permutation innebar var att stiftelsesyrelsen får tillstånd att stänga allmänheten ute från Trädgårdarna. DOCK genomdrevs under tennisveckan en marknadsföringskampanj av sfären bakom ”köpet” av ¨Norrvikens Trädgårdar. Via en exponeringsmonter med den uppbyggda exploateringen i miniatyr och med personal som informerade om exploateringen av Norrvikens Trädgårdar,…

Vi gör ett bra jobb säger Bertil Mattsson..

Varje gång vi slår upp en lokal tidning, HD/NST, Lokaltidningen, Bjäreliv, Båstad Magasinet, mm.. Varje gång vi kör runt i båstad och på bygden.. Varje gång vi går in på turistbyråns sida.. Så ser vi vad som händer och ska hända i Båstad – på gallerier, nere på tennisen, evenemang centralt och på bygden. Inte en enda gång…

Kontroversiell utställning på Norrviken i dagarna – Brev till Anette idag..

Anette! Vi finner det tragiskt och minst sagt besynnerligt att det ingenting står på kommunens hemsida om denna stora utställning på Norrviken som du själv invigt i dagarna. När vi sist skrev dig angående Bjäremålarna och att det inte heller den gången fanns med på kommunens eventsida så skickade du mailet vidare till Rebecka. Rebecka…

Polis- och JO anmälan

Båstad kommuns framtid har idag polisanmält Stiftelsestyrelsen Norrvikens Trädgårdar för trolöshet mot huvudman enligt brottsbalken 10 kap 5§ samt JO anmält Länsstyrelsens tillsynsmyndighet enligt brottsbalken 10 kap 1§. Mer information följer inom snar framtid. .

Ett avslöjande – se filmen om Norrvikens försäljning!

Nyheten om att Norrvikens Trädgårdar nu säljs till Lilla Båstad se webbfilmen från Handelsbanken. Speciellt intressant är när kameran glider över beslutsdokumentet från Kammarkollegiet och vi som sökt Stiftelsen utan framgång får se att deras egentliga adress går via Båstads kommun. De har en c/o adress. Mycket intressant eftersom att kommunens kommunalråd Anette Åkesson (M)…

Demokrati och ordning går hand i hand!

Diskussion hämtad från HD.se gällande artikeln: ”Fritt fram för försäljning av Norrviken” 2012-06-29 ”Vän av ordning”, säger: Alla ni som lägger ner massor av tid att argumentera på detta forum, varför agerar ni inte? Jag personligen tycker det känns betryggande att er argumentation stannar vid snack… Uttryck som ni använder som speglar att man har…

2 hektar betesmark för exploatering i Grevie kostar 14,7 miljoner – Norrvikens trädgårdars 18 hektar kostade 7,8 miljoner…

Kommentar av solei69 HUR kan man anse att 7.8 miljoner är en acceptabel prislapp på detta fantastiska område? Idag finns en annons i LT där man annonserar ut 2 hektar i Grevie, för exploatering, till 14.7 miljoner. I proportion till detta borde Norrviken med sina ca 18 hektar kosta runt 130 milj!! Är inte detta…

Norrvikens Trädgårdars Stiftelses årsredovisning år 2010

Årsredovisningen för år 2011 går av någon obegriplig anledning inte att få tag på. Men vi fortsätter leta efter den. Revisionsberättelse för 2010 Årsredovisning 2010 sida 1 Årsredovisning 2010 sida 2 Årsredovisning 2010 sida 3 Årsredovisning 2010 sida 4 Årsredovisning 2010 sida 5 Årsredovisning 2010 sida 6 Årsredovisning 2010 sida 7 Årsredovisning 2010 sida 8…

En makaber jätte bluff att Norrvikens Trädgårdar går med stor förlust!

http://upprop.nu/LTBH Länken till uppropet och namnlistan för att bevara Norrviken från Lilla Båstads exploatering. När Båstad kommun framtid går igenom Norrvikens Stiftelses fem senaste årsredovisningar med olika experter och kunniga på området visar det sig att förlusterna är mycket ringa. Ett av åren har trädgårdarna t.o.m gått med vinst. Årsredovisningarna lämnar mycket att begripa och undra över i…

De duktiga bröderna bygger för 20 miljarder i och runt Norrviken.

Med anledning av att en medlem i gruppen via en läcka fått veta att det kommer byggas för 20 miljarder i området Norrviken – har en av våra medlemmar försökte begära ut ägarförhållanden kring olika fastigheter i området hos kommunen. Den här personen arbetar i en annan kommun och känner väl till policyn för vad som lämnas ut och inte.…

Utveckling? – måste allt vara föränderligt..

När man skriver ordet ”utveckling” på Wikipedia får man upp fyra olika delområden: Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer. Forskning och utveckling är ett samlande begrepp framför allt inom näringslivet för verksamhet som syftar till att producera kunskap. Se forskning…

Säsongs öppning!

Som solei69 säger på HD.se inläggs del under artikeln om Norrvikens säsongs öppning så finns inte ens en enda inbjudande skylt i Båstad om att Norrviken öppnat. På evenemangsskyltarna står det endast om primörer och restaurangveckan. Där skulle bl.a varit stora banderoller som hänger över vägen och något ute vid motorvägen. En rejäl skylt efter kyrkan inne i…

2004..

Exploateringsmöte 2004 Artikel hd 040120 Kommunalråd + landshövding + Peab/NTAB. Landshövding Bengt Holgersson valdes in i Norrvikens stiftelsestyrelse efter pensionen. Åren 2001 – 2003 var både kommunledning och stiftelsestyrelse inställda på att göra Norrviken till kulturreservat. Men så fick Mats Paulsson sin exploateringsidé!

… och efter chefsbilen släpar revymakare, andra medlöpare, kommunens politiker och tjänstemän i ett enda virrvarr…

När vi startade gruppen var vi väl medvetna om att vi kommer granskas och att vi kommer översköljas av kritik från dem som inte uppskattar opposition och opinion eller på olika sätt känner sig hotade. Eftersom vi driver opinion gillar vi åsikter och att de uttalas. Det leder förhoppningsvis till samtal. Så välkomna med kritik,…

Kattvik nästa!

Med anledning av exploateringarna runt och i närheten av Kattvik har vi börjat forska kring strandskyddet. Det visar sig följande: Strandskyddet är upphävt för Norrvikenområdet precis som det förstärkta landskapskyddet i den utökade översiktplanen som är antagen. Från Forsbergs väg och fram til Appelrydskolan gäller Strandskyddet och Landskapskyddet men av någon konstig underlig anledning så…

Är det alliansen som ligger bakom?

Landskaps- och strandskyddet längs med Norrviken och Kattvik är inte tillräckligt stabilt. Det visar ett dokument från år 2002. Vi befarar att man år 2002 när strandskyddet försvagades via det nämnda dokumentet redan hade denna plan för Kattvik och Norrviken fullständigt klar för sig. Allt stannade dock vid fördjupad Ö-plan för några år sedan, p.g.a. massiva protester. Det har…

”Läkande trädgård”

Att Norrvikens drift är predestinerad att gå med förlust är en myt. Varför klarar sig andra offentliga trädgårdar som är betydligt mindre berömda och har långtifrån lika storslagna anläggningar? Exempel på verksamheter som skulle ha kunnat öka Norrvikens inkomster avsevärt är till exempel följande: * Utbildning och forskning i Rudolf Abelins tradition och i samarbete…

”Näst vackrast i Europa”

Titta så fint det står om Norrviken på kommunens hemsida.. ”2006 valdes Norrvikens Trädgårdar till Sveriges vackraste park och näst vackrast i Europa. Det som har gjort Norrviken mest känt är de berömda prydnadsträdgårdarna, som med sina olika stilarter är utan motsvarighet i Sverige. Norrvikens Trädgårdar är därför ett populärt turist- och utflyktsmål med internationellt…