Nya problem inom Vård och Omsorg i kommunen..

Båstads kommun är långt ifrån att hamna på landets tio-i-topp lista inom Vård och Omsorg. Frågan är om vi någonsin kommer dit med den politik som drivs för åldrande och sjuka i vår kommun. Via våra kontakter har det nu uppdagats att anställda inom VoO åter börjat sjukskriva sig och känner sig hotade. Arbetsbördan är…

När politikers privata intressen går före de kommunala..

Det är kaos på bostadsmarknaden i vår kommun.. Samtidigt sköts den efter logik i flera angränsande kommuner.. Här en lista på artiklar gällande Båstadhems framfart. Befolkningsökningen är i stort sett plus minus noll i vår kommun samtidigt byggs  bostadsrätter i en osinande hastighet och hyresrätter görs om till bostadsrätter. Detta sker till övervägande del i…

Kartläggning av centralfigurer i kommunen..

Båstad kommuns framtid för en diskussion om kartläggning och redogörelser av olika centralfigurer i Båstads kommun. Såväl inom politiken, tjänstemanna sektorn, som det privata näringslivet, olika styrelser, företag och ägarförhållanden. Om vi beslutar oss för att sjösätta denna kartläggning kommer vi att med största tydlighet redogöra all information vi kan hitta och som är laglig…