Bor vi verkligen i Sverige? – tunga ämnen på bordet i kommunen..

Stora beslut stundar och stora beslut har tagits 2014. Stora frågor att ta tag i och ifrågasätta hur det har fått ske och framför allt varför bromsen inte slår till i kommunhuset.. Pågatågets station i Förslöv och dess placeringsbeslut har rivits upp och ska omförhandlas i kommande KF Revisionens arbete och arbetsformer har börjat ifrågasättas…

Hamnkonflikten – med agenda..

Stormen Sven kom med mången tragedi för privatpersoner och kommuner. I Båstads kommun och för Hamnbolaget som arrenderar Båstads hamn kom den kanske som en räddande ängel. Länge har hamnen varit i behov av vissa åtgärder. Otaliga stormar har sakta men säkert påverkat pirens framtida säkerhet. Men Hamnbolaget har trots sitt arrendeansvar samt arrendeavtal ej…

Bevakning hamnområdet..

Hamnen är en marin angelägenhet. BBSS den mest självklara delen i detsamma. Ändå får båtklubben kämpa för sin existens för att inte drivas ut helt och hållet från området. Samtidigt främjas alla annan verksamhet som restauranger, padelklubbens vara och en utveckling av diverse verksamhet bort mot Brunnsparken. Bl.a. tillåter inte hamnkaptenen att optimistjollarna får ligga…