Kerstin Gustafsson (M) lämnade VoO mötet inför beslut om att stoppa hemvård för semsterboende..

Vård och Omsorgsförvaltningen och den dåvarande VoO chefen Monica Ehnberg tog fram underlag som skulle vara baserade på lagen inför mötet där nämnden enhälligt beslutade att stoppa möjligheten till omsorg för utomsocknes tillresande semesterbor, pga den stora bristen av personal och minusbudget. Förvaltningen menade att man pga personalbristen utsatte vårdtagarna för fara och kunde inte…