PEAB som vanligt – nu tror vi oss veta varför alliansen vill att pågastationen ska flyttas..

I dagarna har det uppdagats att PEAB kommer bygga ett kluster med hus i närheten av den ev pågastationen vid NV i Förslöv. Men inte med ett ord nämns detta när partierna och deras representanter talar pågastationens placering. Ingen har nämnt det över huvudtaget och hur det kommit fram vet vi inte. Inget nämns heller…

Peab ”äger” ett antal kommuner..

Båstad kommuns framtid har blivit kontaktade av medborgare  från en annan kommun. Anledningen till att BKF kontaktades är att Västerviks kommun lever med samma problematik som Båstads kommun. Detta nätverk i Västervik har gått igenom vår hemsida och våra artiklar och inlägg och gett oss stort beröm för vårt arbete samt påtalat att vi gör…

Bor vi verkligen i Sverige? – tunga ämnen på bordet i kommunen..

Stora beslut stundar och stora beslut har tagits 2014. Stora frågor att ta tag i och ifrågasätta hur det har fått ske och framför allt varför bromsen inte slår till i kommunhuset.. Pågatågets station i Förslöv och dess placeringsbeslut har rivits upp och ska omförhandlas i kommande KF Revisionens arbete och arbetsformer har börjat ifrågasättas…

Båstads kommun är oskyldiga till anklagelserna säger kommunchef Katarina Pelin..

Vid KF i höstas närmare bestämt i november skulle ledamöterna rösta kring ställningstagandet strandskyddets dragning längs med Norrvikens trädghårdars nedre del samt längs ett vattendrag som rinner genom trädgårdarna där den nya ägare Lilla Båstad /Erk Paulsson Peab vill placera ett gediget hotell med väg från kattviksvägen upp i trädgårdarna längsmed vattendraget mot hotellet. Vattendraget…

Till nästa val – var ytterst medveten om följande..

Att rösta på folkpartiet, moderatern och kristdemokraterna i valet i höst kommer enligt de signaler, besked, uttalanden och beslut vi fått till oss denna mandatperiod av dessa partier ånyo och baserat på just dessa erfarenheter betyda bl.a. följande: allt mer av vår vackra kustremsa och övriga skyddade eller unika natur kommer exploateras och det i…

Benkt Ragnarsson M och Torgny Brenton KD – har ni startat utredningen om myglet med strandskyddet i Norrviken..

Efter det uppdagade myglet med strandsyddsdragningen på kartskissen inför godkännande av ändrat strandskydd vid Norrvikens Trädgårdar, som idag ägs av i huvudsak PEAB grundaren Erik Paulsson och Lilla Båstad, ropade kommunfullmäktiges ordförande med bitsk och gäll stämma ut över kommunfullmäktige till Håkan Mörnstad och alla församlade att det här skulle minsann tas tag i och…

Driver moderaterna i Sverige utföräljning av allmännyttan för att gynna ”kompisar” i fastighetsbranchen..

Se nyheternas ABC från igår torsdag den 16 januari och konceptet som Båstadhem driver i vår kommun, framför allt av Ahlström och moderaterna, om att sälja ut hyresrätter för att bygga bostadsrätter. I programmet kan vi se hur det slår i Stockholm där moderaterna driver detsamma och sålt ut i stort sett hela allmännyttan. Kritiken…

Nya problem inom Vård och Omsorg i kommunen..

Båstads kommun är långt ifrån att hamna på landets tio-i-topp lista inom Vård och Omsorg. Frågan är om vi någonsin kommer dit med den politik som drivs för åldrande och sjuka i vår kommun. Via våra kontakter har det nu uppdagats att anställda inom VoO åter börjat sjukskriva sig och känner sig hotade. Arbetsbördan är…

Finsbo grustäkt har nu granskats av länsstyrelsen..

När BKF kontakar länstyrelsen i november visar det sig att varken länsstyrelsen eller Swerock skött sina åligganden. Ett avtal sattes upp år 2009 med en tioårig frist till 2019 för att egligt avtal av den 2009 uppsattta bestlut om vad som ska åtgärdas och rapporteras. Länsstyrelsen tyckte det var bra att vi hörde av oss…

Ensamkommande flyktingbarn ska inte bo i Båstad tätort menar övervägande del av kommunens politiker..

Övervägande del av politikerna i Båstads kommun slog på senaste KF fast att de ensamkommande flyktingbarnen inget har att hämta i Båstad tätort när de ska slussat ut för eget boende. Samma scenario har tidigare lagts på bordet av flertalet av dessa politiker och partier kring möjligheterna för mindre bemedlade, barnfamiljer, gamla, sjuka och unga…

Visste ni..

att strandskogen i Malen mellan bassängen och Hotell Riviera sakta smygaverkas är noterat av kringboende. Företrädare för kommunen säger att det är kommunen som sköter skogen och gör arbetet – men de kringboende kan berätta att det avverkas mer än vad som behövs av dessa vackra tallar. att Båstads kommun  inte behöver ett nytt tennismuseeum.…

Fantastiskt glädjande – men förmodligen valfläsk..

Tre otroligt positiva inslag har nu drabbat kommunen och inga kan vara gladare än vårt nätverk för det. Medborgarförslag i form av motioner från kommuninnevånare ska prövas.  Vårt nätverk hoppas även på ett Kommunfullmäktige där en lucka öppnas för detsamma i KF debatten, hittills har det tyvärr avfärdats med att det blir så stökigt då…

Exploateringsgshajjar har guldfil för sina byggen, vanligt folk kan få överklaga till europadomstolen..

Bl.a med anledning av följande artiklar – Kattvik och Faritshult samt pga att HD/NST inte tar in följande skrivning: Det är med starkt tryck på att jag ser det som ytterst anmärkningsvärt att politikerna i vår kommun inte tar ansvar för alla dessa kostnader som gör att budgeten gapar – det är ingen balans alls…

Mer ”hagel” i Båstads kommun – VAKNA!!

 Åstaprojektet blir enligt vår uppfattning inte av. Sen vår Kommunchefen Tomas Rikse blev handplockad till en annan kommun vågar politikerna nu öppet skruva på sig angående detta rent hutlösa riskprojekt om minst 400 lägenheter till övervägande del bostadsrätter. Rikse gjorde samma groda i Flens kommun – det kostade den kommunen runt 50 miljoner innan floppen…

Båstadhem – finns det en dold agenda..

Alliansen och Båstadhem säljer ut kommunala fastigheter till förmån för nyproduktion vilket innebär att boendekostnaderna för hyresgästerna ökar. Båstadhem beräknar att sälja ut hyresrätter för 135-150 Milj för att sedan låna upp ytterligare 270-300 Milj för att kunna nyproducera bostäder,  dessa nyproducerade bostäder kommer att få boendekostnader som gör att bostäderna inte kommer vara tillgängliga för ungdomar och unga barnfamiljer.…

När politikers privata intressen går före de kommunala..

Det är kaos på bostadsmarknaden i vår kommun.. Samtidigt sköts den efter logik i flera angränsande kommuner.. Här en lista på artiklar gällande Båstadhems framfart. Befolkningsökningen är i stort sett plus minus noll i vår kommun samtidigt byggs  bostadsrätter i en osinande hastighet och hyresrätter görs om till bostadsrätter. Detta sker till övervägande del i…

Fler prekära kommunala angelägenheter..

Så vad har vi mer som haglar.. Försäljningen av 50000 kvm kommunlokaler till Båstadhem – ger ett antal hundra miljoner till kommunen som sen istället ska hyra lokalerna av Båstadhem, en på sikt riktigt dålig affär för kommunen då det blir dyrare att hyra än att äga. Båstadhem sitter nu på allt fler viktiga och…

Politiker vill medvetet bryta mot lagen – tycker inte det är något problem..

Den nya organisationen som drog igång efter förra valet och som enligt många menas som helt misslyckad och att istället för att göra verksameten mer demokratisk och transparent har blivit mer maktfullkomlig och mindre transparent, är nu på gång att utvärderas. Trots utvärderingen menar till övervägande del moderater, folkpartister och socialdemokrater – tre partier som…

Att dölja den egentliga agendan..

Hur mycket av spetsad aktivitet kan på pågå i en kommun samtidigt – hur mycket klarar en kommun och dess innevånare? Vår kommun håller på att slå alla rekord – var ska vi börja.. Båstad kommuns framtid misstänker att alla dessa projekt och förehavanden som haglar över kommunen sen en tid är ett sätt att…

Vår blogg ligger bland de bästa proffsbloggarna..

Vill bara berätta att Båstad kommuns framtid och dess bloggarbete ligger i topp på Sveriges största bloggportal Twingly fd Bloggportalen,  avdelsningen proffsbloggare. Trots tre månaders behövlig vila från arbetet ligger vi kvar på listan för de allra bästa. Det gäller ekonomi, företagande och juridik, det gäller politik och samhälle och det gäller humaniora och livsåskådningsfrågor.…

Ny kommunchef låter vänta på sig..

Det är 62 ansökanden till kommunchefsposten. Samma rekryteringsföretag som tog Tomas Rikse till kommunen ska nu utse vem som är bäst lämpad att efterträda honom. Samma företag anlitades när vår fd omsorgschef skulle anställas. 67 000 kr kostade det att hitta tre förslag för denna omsorgschefspost, men istället för att titta på dessa föslag arbetade…

Om dina kommunala chefer tycker du är obekväm kan du förlora ditt jobb..

Båstad kommuns framtid har nu ett antal fall på bordet där kommunanställd personal på olika sätt avvecklats från sin sysslor och jobb inom kommunen på varierade kränkande och trakasseriliknande sätt. Den gemensamma nämnaren som vi kan utläsa och som de själva menar är att den utpekade har tagit sig rätten att ifrågasätta spörsmål som rör arbetssituationen. Några arbetsincidenter…

Det förlorade greppet om den svenska välfärdsmodellen banar väg för nätverk och korruption..

På ett eller annat sätt har de flesta av oss berörts av nedmonteringen av vården och välfärden. Skräckberättelser från sjukhus, vårdcentraler, Vård och Omsorg samt människor i nöd ökar nu likt en lavin. Lex Sara anmälningarna likaså. Nedskärningarna verkar inte längre finna några gränser och när kommuner stramar åt är gamla, sjuka, barn, ensamstående föräldrar…

Båstads kommun ägnar sig åt lagstridig verksamhet genom sitt delägande i Bixia AB.

Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet i Bixia AB. Båstads kommun ägnar sig åt lagstridig verksamhet genom sitt delägande i Bixia AB. Bixia säljer telefonitjänster samt mobilt bredband till allmänheten och går därmed utanför den kommunala kompetensen vilket är olagligt. Som delägare i Bixia är kommunen ansvarig för bolagets verksamhet. Företagarombudsmannen uppmanar kommunen att upphöra med…

Korruption är mest frekvent inom byggsektorn..

”Det som behövs är ändringar i lagstiftningen som bygger in effektiva hinder mot korruption i styrsystemen för kommuner och deras upphandling av lokaler, entreprenader och markförsäljningar.  Det är systemförändringar som införandet av LOU, lagen om offentlig upphandling, på sin tid som måste till för att stävja mutbrotten”, skriver Botryggs vd Michael Cocozza. Läs följande artiklar:…

Ny kommunchef..

Ny kommunchef har nu tillsatts i Båstad kommun läs följande artiklar för full information: 1/2 Det har varit väldigt tyst i processen kring tillsättandet av ny kommunchef. Nedan kan ni i kornologisk ordning läsa om det vi känner till och som har kommit ut till allmänheten. Det är 62 ansökanden till kommunchefsposten. Samma rekryteringsföretag som…

De försa sig – vem arbetar de lokala moderaterna och folkpartisterna för..

2013-01-23 klubbades det nya förlaget till strandskydd runt bjärehalvöns kust igenom på kommunfullmäktige i Båstads kommun. Tre olika förslag låg på bordet men Centerpartiets var det som vann budgivningen – och det kan jag säga att vi är oerhört tacksmamma för. För första gången under denna mandatperiod lämnade Centerpartiet fullt ut sin comfortzoone i alliansen…

Lånet..

Båstads kommun Kommunfullmäktige Anhållan om lån på 8 mkr av kommunen för köp av Norrvikens Trädgårdar. Stiftelse Norrvikens Trädgårdar har satts i konkurs. Konkursförvaltare handhar för tillfället försäljningen av Trädgårdarna för att återbetala de lån som finns. Följande lån finns: 1 Amorterings- och räntefritt lån av Båstads kommun 800.000 2 Amorteringsfritt lån av Båstads kommun…

”Nätverket och sfären” har med konkursen av Norrvikens trädgårdar ordnat ett perfekt upplägg för den kommande och framtida annekteringar..

Eftersom HD sorterar friskt i inläggen har en av HD kommnetatorerna fått lägga upp ett inlägg hos oss istället. Risken att det inte kommer in i tidningen är stor nu för tiden. Det verkar som att man numera refuceras trots att man följer reglerna. /BKF Försök till inlägg i HD.s kommentarsfält idag: Det rådande scenariot kunde inte…

Här ligger en mycket stor hund begraven..

”– Antalet intressenter har ökat väsentligt bara i dag (torsdag, reds anm.). Vilka intressenterna är vill han inte berätta. – Jag vet mer efter helgen. Men det spänner över hela spektrat, alltifrån att behålla delar av verksamheten som finns i dag till att ha arrangemang och rockkonserter, säger Ingmar Grönvall.” (Ingmar Grönvall är konkursförvaltare). Läs…

Vem ligger bakom smutskastningskampanjen mot Norrvikens Trädgårdssällskap och deras stödjande vänner..

I Processen att få Norrvikens Trädgårdar att överleva och bevaras till eftervärlden får Norrvikens trädgårdssällskap och dess stödjande vänner utstå en storm av smutskasningskampanjer i troligt syfte att slå undan benen, förlöjliga samt att ge vännerna dåligt rykte. Det har t.o.m. kommit så allvarliga anklagelser från de ledande i konkursprocessen, däribland Norrvikens Stiftelsestryrelse, som att vännerna skulle…

Ett beställningsjobb eller..

Vad har vi i Norrvikens trädgårdssällskap gjort för fel, för att förtjäna denna kampanj som nu pågår mot oss? Norrvikens trädgårdssällskap är en ideell förening, där medlemmarna arbetar utan ersättning och betalar medlemsavgift för att täcka verksamhetens utgifter, här finns inga enskilda vinstintressen och vi har inga statliga eller kommunala bidrag. Vi har försökt förhindra att Norrvikens trädgårdar…

Varför anmäler ingen – vem granskar kommunrevisorerna – är kaoset en medveten täckmantel för att fritt kunna agera och sen ha något att skylla på..

”Kaos”, trixande, vilseledande och bristande styrning bland politikerna i olika projekt och demokratiska frågor. Men ingen anmäler. Vi har bara revisionen att lita till, men vad kan de göra de är ju bara rådgivande. Dock ingår i revisionsarbetet att vända sig till oberoende på området och expertis. Se följande länk. Efter vilka direktiv arbetar revisionen?…

SKLs direktiv för kommunalt bostadsbyggande..

På nedanstående länkar kan ni sen klicka er vidare och följa hur SKL samt andra ser på saken, ett bra komplement till Ahlströms, Brentons och deras medlöpares uppgifter. STATSKONTORET – gällanade mark, bostadsbyggande och konkurrens, en granskning av den kommunala markanvisningsprocessen På uppdrag av Fastighetsägarna Sverige har professorerna i fastighetsekonomi vid KTH Hans Lind och Stellan Lundström…

Har man lovat någon något, för bilden blir allt mer tydlig..

Kommunfullmäktige i onsdags den 19 december 2012 var en föreställning med många viktiga men även roande moment. Denna kväll blev det väldigt tydligt att Båstads kommun verkligen lever upp till epitetet ”dotterbolag”. Därför var det extra glädjande att det fortfarande finns en och annan ledamot som orkar och törs peka på problemen och hur en del av bilden ser ut. Däribland Janet…

Kommunalrådet håller med om att Båstadhem ska slippa fullmäktige..

Kopierat ur HD.se 2012-12-19 Båstadhems styrelse vill be kommunfullmäktige se över bolagets ägardirektiv. Man vill inte längre vill låta beslut gå upp till fullmäktige för godkännande. Båstad.   Att fatta ett beslut i Båstadhems styrelse och sedan behöva ta det till kommunfullmäktige för godkännande är inte affärsmässigt. Det menar ordförande och vd för det kommunala…

Det senaste i vår kommun..

Norrvikens Trädgårdar kommer inte att exploateras av Lilla Båstad – Erik Paulsson hoppar av exploateringen och stifteslestyrelsens ordförande Anders Persson avgår. Norrvikens Trädgårdar med närmaste omgivningar blir riksintresse – läs dokumenten: Riksantikvariämbetet angående Norrviken 12-22650 RI kulturmiljö Norrvikens trädgårdar.pdf(1297828)_TMP Torbjörn Ziegler – huvudansvarig på samhällsbygnadskontoret och för byggloven, samt huvudamsvarig för att information som berör medborgarna också…

Överklaga paddelbanans placering inom tre veckor from den 4 december.

För eventuellt överklagande av förlängt tillfälligt bygglov för padelbanan i hamnen. Beslutet kungjordes den 4. december i Post- och Inrikes Tidningar. Sedan har man 3 veckor på sig att överklaga hos Länsstyrelsen. Överklagandet lämnas till Båstad kommuns kansli. Det är enkelt att överklaga: skriv ett papper om vad ni överklagar, varför och lämna in det…