Driver moderaterna i Sverige utföräljning av allmännyttan för att gynna ”kompisar” i fastighetsbranchen..

Se nyheternas ABC från igår torsdag den 16 januari och konceptet som Båstadhem driver i vår kommun, framför allt av Ahlström och moderaterna, om att sälja ut hyresrätter för att bygga bostadsrätter. I programmet kan vi se hur det slår i Stockholm där moderaterna driver detsamma och sålt ut i stort sett hela allmännyttan. Kritiken…

Ensamkommande flyktingbarn ska inte bo i Båstad tätort menar övervägande del av kommunens politiker..

Övervägande del av politikerna i Båstads kommun slog på senaste KF fast att de ensamkommande flyktingbarnen inget har att hämta i Båstad tätort när de ska slussat ut för eget boende. Samma scenario har tidigare lagts på bordet av flertalet av dessa politiker och partier kring möjligheterna för mindre bemedlade, barnfamiljer, gamla, sjuka och unga…

Mer ”hagel” i Båstads kommun – VAKNA!!

 Åstaprojektet blir enligt vår uppfattning inte av. Sen vår Kommunchefen Tomas Rikse blev handplockad till en annan kommun vågar politikerna nu öppet skruva på sig angående detta rent hutlösa riskprojekt om minst 400 lägenheter till övervägande del bostadsrätter. Rikse gjorde samma groda i Flens kommun – det kostade den kommunen runt 50 miljoner innan floppen…

Båstadhem – finns det en dold agenda..

Alliansen och Båstadhem säljer ut kommunala fastigheter till förmån för nyproduktion vilket innebär att boendekostnaderna för hyresgästerna ökar. Båstadhem beräknar att sälja ut hyresrätter för 135-150 Milj för att sedan låna upp ytterligare 270-300 Milj för att kunna nyproducera bostäder,  dessa nyproducerade bostäder kommer att få boendekostnader som gör att bostäderna inte kommer vara tillgängliga för ungdomar och unga barnfamiljer.…

När politikers privata intressen går före de kommunala..

Det är kaos på bostadsmarknaden i vår kommun.. Samtidigt sköts den efter logik i flera angränsande kommuner.. Här en lista på artiklar gällande Båstadhems framfart. Befolkningsökningen är i stort sett plus minus noll i vår kommun samtidigt byggs  bostadsrätter i en osinande hastighet och hyresrätter görs om till bostadsrätter. Detta sker till övervägande del i…

Det förlorade greppet om den svenska välfärdsmodellen banar väg för nätverk och korruption..

På ett eller annat sätt har de flesta av oss berörts av nedmonteringen av vården och välfärden. Skräckberättelser från sjukhus, vårdcentraler, Vård och Omsorg samt människor i nöd ökar nu likt en lavin. Lex Sara anmälningarna likaså. Nedskärningarna verkar inte längre finna några gränser och när kommuner stramar åt är gamla, sjuka, barn, ensamstående föräldrar…

SKLs direktiv för kommunalt bostadsbyggande..

På nedanstående länkar kan ni sen klicka er vidare och följa hur SKL samt andra ser på saken, ett bra komplement till Ahlströms, Brentons och deras medlöpares uppgifter. STATSKONTORET – gällanade mark, bostadsbyggande och konkurrens, en granskning av den kommunala markanvisningsprocessen På uppdrag av Fastighetsägarna Sverige har professorerna i fastighetsekonomi vid KTH Hans Lind och Stellan Lundström…

Har man lovat någon något, för bilden blir allt mer tydlig..

Kommunfullmäktige i onsdags den 19 december 2012 var en föreställning med många viktiga men även roande moment. Denna kväll blev det väldigt tydligt att Båstads kommun verkligen lever upp till epitetet ”dotterbolag”. Därför var det extra glädjande att det fortfarande finns en och annan ledamot som orkar och törs peka på problemen och hur en del av bilden ser ut. Däribland Janet…

Kommunalrådet håller med om att Båstadhem ska slippa fullmäktige..

Kopierat ur HD.se 2012-12-19 Båstadhems styrelse vill be kommunfullmäktige se över bolagets ägardirektiv. Man vill inte längre vill låta beslut gå upp till fullmäktige för godkännande. Båstad.   Att fatta ett beslut i Båstadhems styrelse och sedan behöva ta det till kommunfullmäktige för godkännande är inte affärsmässigt. Det menar ordförande och vd för det kommunala…

Antonias bygglov gör nu fritt fram för vidare strandnära exploateringen mellan Rammsjö och Torekov.

Rammsjöstrands hamn. Erik Paulsson, Peab och Peabsfärens företrädare, deklarerade tydligt (enligt säker källa) på ett frukostmöte för något år sen att han tänkte bidra till exploatering av bjärehalvöns hela sydsida. Han såg hotellkomplex och en strandnära bebyggelse från Ängelholm hela vägen fram mot Torekov. Han lär ha nämnt inväntan på bl.a sydvattens påkoppling till halvön, vilket…

Är de parhästar tro..

Vi börjar känna aningar om ett par parhästar i kommunhuset – Torbjörn Ziegler, stadsbyggnadskontorets högste ansvariga samt Tomas Andersson (fp), sittandes som ordförande i samhällsbyggnadsutskottet samt numera via en ytterst prekär rockad inom partiet och i och med det nu även innehavandes en av stolarn i KS. En rockad förmodligen genomför för att täcka upp…

Hotell Riviera – ännu en PEAB sfär med tvivelaktiga metoder..

Båstad kommuns framtid har nu sniffat upp ett riskområde som vi befarar kommer exploateras. Hotell Riviera, som ägs av PEAB sfären. Plötsligt ligger Hotellet stilla och tyst, en totalomvändning från det vi upplevde där det gångna året. Vår grupp både misstänker och anar att där finns planer i byrålådorna som kommer störa och riskera detta…

Namn för de äldres rätt till oförändrad matsituation..

På ICA Sparas anslagstavla har vi hängt en namninsamling att skriva på för alla er bjärebor som liksom oss protesterar mot att alliansen tänker utforska om det kan göras nedskärningar i de äldres matsituation. Förändringar som enligt oss, en mängd anhörig, de äldre själva samt personal ses som en katastrof för de äldres privatliv, mathållning och sociala…

De duktiga bröderna bygger för 20 miljarder i och runt Norrviken.

Med anledning av att en medlem i gruppen via en läcka fått veta att det kommer byggas för 20 miljarder i området Norrviken – har en av våra medlemmar försökte begära ut ägarförhållanden kring olika fastigheter i området hos kommunen. Den här personen arbetar i en annan kommun och känner väl till policyn för vad som lämnas ut och inte.…

alias MATS

Inägg HD.se/bastad den 24 april, av alias MATS. ”Hej Anna! Din fråga är berättigad. De flesta som engagerat sig i frågan är nog inte emot en utveckling av Norrvikens Trädgårdar. Men utveckling kan ha olika innebörd och medföra vitt skilda konsekvenser. Goda eller dåliga.NTAB som ingår i PEAB vill exploatera stora delar av parkanläggningen för att kunna uppföra…

Bygden utarmas

Uppköpen av alla typer av fastigheter och markområden som sedan många år gjorts av ett fåtal personer och familjer har fått till följd att hela områden i det närmaste är folktomma större delen av året. Man köper upp en gård till att börja med, sen köper man en till åt varje unge och detta till…

Bostad

Den bild ni ser på skärmen är den vision och det framtagna förslag som PEAB vill se för Båstads centrum i framtiden. BKF anser att kommunen ska istället ska exploatera och utveckla i förhållande till  balans och de reella behoven. Och att det gäller såväl bostäder som i all övrig verksamhet. Så görs dock inte i…

Dubbla stolar..

Trist läsning idag.. OK – hur många äldre i Båstad kan slänga upp en summa på 2 – 3 mille? Dessutom med en tillkommande hyra på 2000 – 3000 kr. Ett tänk att anamma är att om man blir godkänd för lån på banken så kan man lika gärna ta ett lån och med den räntan…