Om

Idag drivs BKF av en person på ideell nivå. Jag heter Helena Kruse och har nyss hoppat av Bjärepartiet, min KF plats och min tjänstgörande ersättarplats i VoO som efter den 13 juli skulle övergått i en fast ledamotplats.

BKF lades vilande när det blev klart att flera av de mest aktiva medlemmarna skulle bli invalda i politiken och söka påverka den vägen istället. De är nu kvar i politiken och kämpar på men jag har hoppat av.

Det visade sig inte möjligt att påverka i den utsträckning som jag hoppats, istället försattes man i lägen där man blev tvungen att gå med på och utstå ageranden och agendor som enligt mig inte är OK för bygdens framväxt, demokratin och transparensen. Det blev ohållbart för mig att arbeta på detta vis för där försvann möjligheten att arbeta aktivt och välinformerat för bl.a. ärenden som verkligen skulle gjort kulturgeografisk och historisk skillnad – dvs bevaranden av prekär och vital mark för framtiden men även att påverka transparensen och dolda agendor.

Att vara engagerad blev ett skällsord, du skulle nöja dig med att få information en gång i månaden. Ett för mig bra sätt att arbeta på för den som har något att dölja eller för att stoppa engagemang kring frågor som medlemmar vill kämpa för och driva eller ifrågasätta och som inte passar ledningens agenda.

Erik Paulsson ligger på och försöker exploatera vartenda hörn av Båstad och Bjärehalvön där det är känsligt. Han har sina bundsförvanter i kommunhuset som gör det möjligt. Vi är tyvärr ett fåtal i politiken som inte köper den agendan men det gick inte och kommer aldrig att gå att påverka inifrån för att få en förändring.

Utanför kommunhusets väggar är det däremot fler som kämpar mot den icketransparenta agenda som finns i kommunhuset och som sakta kommer exploatera sönder hela kommunens arv och skönhet. En skönhet och kulturgeografisk historik som flertalet politiska ledamöter inte har förståelse för att respektera, bevara och lyfta upp. De ser den inte och de förstår den inte.

Vi har för många politiker och tjänstemän utan förmåga till ett djupt och brett intellekt och kultur, många sitter dessutom helt tysta och yppar aldrig ett ord trots att de kan inneha förtroendeposter. Många är också helt förblindade av Erik Paulssons verksamhet och har fastnat i fraserna – ”pojkarna är ju så duktiga” och ”vad skulle kommunen vara utan Erik Paulsson”..

Därför har jag valt att hoppa av och istället öppna upp BKF igen så det finns fler kanaler för demokrati, transparens och dialog.

Jag är naturligtvis partisk i de flesta frågor då jag anger hur JAG ser på saken utifrån MITT demokratiperspektiv. Ibland kan det hända att jag anger fel uppgifter, då har jag inget emot att någon läsare talar om det och korrigerar mig. Men det viktigaste med den här sidan är att kommunen vet att Sverige läser denna sida och att Sverige vet vad som pågår här, det kanske gör att de i vissa frågor skärper till sig. Vi tidigare medlemmar vet att det på bygden gick mycket prat om att vi rejält hade rört om i grytan – jag hoppas att så även ska vara fallet framöver.

Politiskt har jag blandade synsätt, rätt så tvärpolitiskt, dock inte moderat eller folkpartist enligt den politik som förs enligt dessa partier i vår kommun som endast verkar ha en fråga som aktuell, nämligen att få exploatera och slå undan benen för alla andra partier om de inte själva står i regeringsmakt. Men framför allt arbetar jag för transparens, demokrati, politik för alla grupper och dialog – något som inom vår lokalpolitik tycks vara en svår nöt att knäcka och öppna upp för.

Gruppen startade under våren 2012 och vi har nått stor framgång. På några av Sveriges största politiska och samhällsinriktade bloggportaler ligger vår sida och vårt arbete på de främst positionerna och har så även gjort under den tid som vårt arbete legat nere. Vi får se hur länge jag orkar denna omgång – för det tar på krafterna och man blir väldigt utsatt och utpekad, men just nu känner jag att jag har medvind och att BKF behövs. Om ett halvår kanske det ser annorlunda ut.

Alla kommunbor är välkomna att skriva på hemsidan/bloggen.

Jag har även ett visst informationsutbyte med andra grupper i kommunen som arbetar för Bjäres väl. På så sätt  kommer jag försöker påverka och beivra oegentligheter inom kommunen samtidigt som jag stödjer personer och grupper inom kommunen som hamnat i kläm.

Vill du hjälpa till? Välkommen att kontakta bastadkommunsframtid@yahoo.com

Helena Kruse

Annonser