Medborgarförslag som stärker kommunens möjlighet att arbeta öppet och ärligt..


Lex Dahlman

MEDBORGARFÖRSLAG 2015 08 20

Jag föreslår att Båstads kommun inrättar formellt och officiellt begreppet Lex Dahlman. Min ide utgår från hur sjukvårdens Lex Maria kan användas som instrument för att starta en utredning av en händelse eller företeelse. Både sjukvården självt och utomstående kan göra en anmälan för att initiera en utredning. Jag överlämnar till kommunledningen att utröna hur en formalisering av Lex Dahlman kan ske, men hoppas att mitt förslag kan betraktas som ett positivt bidrag till den högt värderade öppenheten och medborgardialogen i kommunen. Under begreppet Lex Dahlman kan både medborgare, tjänstemän och politiker anmäla till utredning frågor, som gäller till exempel befarad inskränkning av transparens i den kommunpolitiska processen, otillbörlig form av lobbyaktivitet, eller misstanke om fo1mella fel i handläggnings- och beslutsprocesser. Lex Dahlman kan också uppfattas som ett stöd för folkvaldas integritet när . enskilda intressen trycker på, i synnerhet när starka ekonomiska motiv spelas ut mot ett allmänt intresse och medborgarnas behov. – Lex Dahlman är alltså ett redskap, eller symbol om man så vill, för att stärka demokratin. – Lex Dahlman innebär inte en extra legal institution, och ersätter exempelvis inte revisionens roll. Begreppet Lex Dahlman har jag funnit vara mycket lämpligt, eftersom turerna – offentliga och icke offentliga – kring Dahlmanska tomten, har visat på behovet av att stödja öppenhet, och hålla gränsen tydlig när det gäller lobbyism av avancerad sort. Alla kan ha något att lära av bakgrunden till hur denna fråga om stadsrummets utveckling har sett ut. Den lärdomen ger jag därför hederstiteln Lex Dahlman, som blir ett entydigt begrepp, som vem som helst kan använda för att uttrycka sin kritik eller krav på utredning och förtydligande i en aktuell fråga.

Bo Karlberg Partipolitiskt obunden samhällsdebattör och kulturarbetare

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s