Rävspelet i försöket att anektera Dahlmanska tomten..


Erik Paulsson ÄR Båstads tennismuseeum och Kjell Bertilsson (S) är en av nyckelpersonerna i hans olika projekt, så även i detta.

Kjell Bertilsson (S) har och har haft flera viktiga positioner i Paulsson olika företag och tangerande nätverk; han spelade bl.a. en viktig roll i processen för att få igenom affären med Norrvikens trädgårdar – tillika Anders Persson (Fp). De båda var med och körde Norrvikens trädgårdar i botten med helt uteblivna evenemang, varav ett flertal idag är helt möjliga men då omöjliga enligt stiftelsestyrelsen. På så sätt kunde man peka på förlusterna så att Paulsson kunde komma in som den store räddaren. De var och är Paulssons män.

Båstad tennismuseeum är en privat angelägenhet och behöver inte bistås med pengar av Båstads kommun. Att så ändock sker kan tänkas vara ett planerat sätt via kommunen och Paulsson att hitta vägar för att släppa igenom anekterandet och att skapa synliga argument för att även kommunen ska finna rimlig giltighet för exploateringen samt att därigenom skaffa en förhandlingsposition. Hade kommunen inte bistått med pengar till museet hade denna position försvårats och detaljer i debatten och processen som idag används som anledning till exploaterings nödvändighet uteblivit.

Betänk att dessa exploateringar och anekteringar planeras långt, långt i förväg så det är inget som påkommit hastigt. Det finns alltså förmodligen sen länge väl upplagda scenarion för att lyckas, med infiltratörer på bygden och i partierna.

Vi har t.ex en infiltratör som för tillfället går runt på bygden och skryter med att anledningen till att han gått med i Bjärepartiet är för att Paulsson ska lyckas med att få igenom denna exploatering. BKF skriver inte ut namnet, men källa har signalerat att så är fallet och om någon i Bp, av dem som försöker få partiet att ta reson i frågan, vill veta vem det är så är det bara att höra av sig.

Till alla er som läser dagens artikel i HD/NST kan BKF berätta att det inte är sant att ytan under mark på Dahlmanska ska upplåtas enbart till ett museeum och det är ytterst märkligt att dessa felciteringar och en uppsjö av detaljer och påståenden i hela ärendet nu förankrats så kraftigt att tom Per Selldén och flera andra tunga namn inom politiken, tjänstemannastaben och nätverken uttalar rena ryktesspridningen som inte är förankrade i reella fakta och den fulla bilden.

Tillvägagångssättet i samarbetet mellan Paulsson och kommunen tycks vara detsamma som i Norrvikenaffären.

I dagarna har ett medborgarförslag lämnats in av Ingrid Edgarsdotter, angående framfarten av Dahlmanska tomten och tennismuseets. Här anger Ingrid Edgarsdotter varför beslutet om att exploatera Dahlmanska tomten ska rivas upp och varför tennismuseet inte behöver flyttas. Bifogat underlag med tennismussets nuvarande hyresvärd som bekräftar att museet kan finnas kvar i befintliga lokaler. Vidare anges att museet är en privat angelägenhet och inte ska kopplas ihop med kommunen, ej heller via bidrag.

Se följande: http://www.bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%B6ten%2C%20handlingar%20och%20protokoll/Medborgarf%C3%B6rslag/2014%20-%202015/Medborgarf%C3%B6rslag%202015-07-16%20a).pdf

Jag upprepar det jag sa tidigare – uppenbart är att vi har ett nytt Norrviken på bordet..

Området är ett tungt riksintresse och det är felaktigt angivet att det inte ska beaktas, vidare lär det finnas gravplatser och arkeologiska fynd under mark som därmed gör den ytterligare känslig för framfart av detta slag.

Det är med oro men samtidig tungt underhållande att bevittna hur politiken i Båstad är beskaffad och hur trådarna går och förankras mellan olika personer/partier där och näringlivet (läs Paulssonsfären) samt hur verksmaheterna och processerna läggs till rätta under vägen för att hitta kryphålen och fraserna för att lyckas. För varje fallstudie blir det allt tydligare och allt mer genomskinligt.

Politiken är tyvärr inte längre den plats där vi kan göra skillnad i slika frågor – politiken är tungt belastad av fans till Paulssonsfärens märkliga arbetsmetoder som sker med politikernas goda minne. Det finns dock två partier som  i dagsläget helt och hållet, rakt över inte köper det. Det är KD och SD. Övriga partier går Paulssonsfärens ärenden några till 100% och några näst intill.

Man kan säga att det är Paulssonsfären som styr Båstad.

Men var så säker – ni kommer bli tungt bemötta av oss som inte längre köper de här scenariot som innehåller både politiker, tjänstmän och paulssonmän. Och det blir nu ytterligare en anmälan från flera personer till kommungranskarna!

Det handlar om att värna känslig mark – demokratin och rättssamhället.

BKF

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s