Missförhållanden


 • Hotellbolaget AB/Hotell Skansen köper nu upp alla aktier i Hamnbolaget och Båtklubben. Vi har en helt ny konstellation framför oss i hamnen som kommer göra det mycket svårt för båtklubben att hävda sin rätt. Övrig verksamhet kommer förmodligen sättas på undantag till fördel för evenemangsområdet som vi befarar nu är på väg att växa bort mot Malen och upp mot Båstad centrum. Detta kommer inte påverka arrendet – dock är det viktigt att när arrendet omförhandlas inom snar framtid ska kommunen ligga steget före och veta vad som väntar och vad Paulsson har i pipen. Inget mer av det som varit genom åren alltså, nu är det dags för kommunen och våra politiskt valda att börja ta ansvar och stå upp mot enmansväldet med springpojkar och medlöpare.
 • Erik Paulsson har börjat hota personer i kommunen som inte samarbetar enligt hans planer
 • Det finns nu minst två fastigheter i vår kommun som låter en uppsjö av asylanter skriva sig på adressen. En av adresserna ligger på Malen och den andra på Plommonvägen. Om den som äger fastigheterna dessutom använder sig av betalningskrav är okänt – dock är det en problematik som nu sprider sig över landet. Dvs att fastighetsägaren tar betalt för en månadshyra och för att de får skriva sig. Problemet upptäcktes i en annan kommun där man förvånades vid en samkörning att 60 personer ”bodde” i en etta. Några av våra högsta politiker känner till att detsamma sker i vår kommun, men vad som görs åt saken är okänt. Läs om svarthandeln här.
 • Andledningen till att det svarta bostadsskrivandet sker är flera. Dels är det en luckrativ verksamhet, dels är det asylanternas ibland enda möjlighet att gå vidare i processen för att etablera sig i vårt land då bostäder saknas. En helt omöjlig situation med krav är ställda på asylanterna för att kunna etablera sig och börja sitt liv. Bl.a. måste man vara skriven någonstans för att få påbörja sin svenskundervisning när uppehållstillstånd givits – som vi alla vet är det stor bostadsbrist. Anmälan om slika företelser kan göras till skatteverket. Observera att det inte är asylanterna som gör fel utan fastighetsägarna som sysslar med dessa affärer samt självklart staten som skapat så dåliga förutsättnigar för asylanterna.
 • En kommun i avsaknad av en helhetsvision leder till trista effekter och att privata intressen och nätverk tar över, vilket sen länge är ett faktum i Båstads kommun, vi ser ingen förändring.
 • Det står Classic på Hotell Båstad som ska byggas om efter ultimatum som kom från en anlitad jurist via förvaltningen till den politiska kåren. Är inte det ett av Paulssons företag? Vad jag minns fick vi politiker veta att det var en kvinnlig privatperson som skulle renovera och som ställde ultimatum för att få igenom bygglovet så som det enligt henne skulle se ut, dvs utan Q-märkning annars skulle det inget bli. Tidigare har vi i HD/NST kunnat läsa att Classic via Richard Jakberg har varit den drivande. Varför vi skulle gå med på detta ultimatum var för mig obegripligt och vem bryr sig ifall renoveringen blir av eller ej, det är ju inte Båstads kommuns problem utan ägarens. Kan det ha funnits ett annat ultimatum med i bilden tro, som t.ex. hot om att det annars blir en flyktingförläggning? Det är i alla fall det som ryktet säger – gå med på vårt krav annars blir det flyktingförläggning. Förvillande, bisarrt och luddigt som alltid. När Paulsson vill något då hittar han sina vägar.
 • År 2011 var Classic Hus inblandat i en exploateringsaffär vid Buena Vista, där Paulsson medlöpare försökte bana väg för exploateringen. Om jag minns rätt fick de inte igenom den. På den tiden fanns även Per Iwansson med i bilden på planavdelningen, Iwansson som förutom sitt arbete på kommunen även drev en privat verksamhet där han var anställd av Paulsson, bl.a. i projektet ”övertagandet av Norrviken”.
 • Då är det uppenbart så att inte bara Hotell Riviera tycks ha kommit till via bulvan utan även Hotell Båstads kommande verksamhet och renovering där nu delar av hotellet fått igenom via ultimatum att rivas helt och hållet och bygga om det gamla anrika Hotell Båstad och släppa Q- och K- märkningen på en stor del av byggnaden. Delen ut mot gatan har dock fått K-märkning. Lisa Rönnberg på planavdelningen har lovat att K-märkning är ett tillräckligt skydd för att bevara det som ska bevaras.
 • Hotell Riviera hade också Q-märkning men för att kunna riva det ordnades det till K – med politikernas goda minne. Hur Lisa Rönnberg kan säga att den K-märkning som Hotell Båstad nu fått är tillräcklig för att skydda från förstörelse, när det inte skyddade den gamla restaurangdelen på Hotell Riviera som blev K-märkt känns väldigt tvetydigt och vilseledande.
 • Dahlmanska tomten som exploatörerna fick för 1kr/per år i arrende av kommunen och ett nytt tennismuseeum som inte behövs. Finns det någon annan exploatör som får kommunal mark för 1kr? Vad ligger bakom att kommunen gör så? Det är lika med hamnen, i stort sett samma namn men med ett annat företagsnamn får de arrendera hamnen för några hundra tusen – skillnaden mellan några hundratusen och 1kr är dock förvånande stor. Kan inte se annat än att kommunen ånyo haft osunda trådar med detta nätverk och att ultimatum ställts. Men varför kommunen så gärna vill exploatera Dahlmanska tomten är obegripligt när vi ju inte behöver något nytt tennismuseeum. Det är något som Erik Paulsson och Co. kommit på själv. Övriga står frågande, det är ju till övervägande del inte en kommunal angelägenhet. Nu påstår plötsligt hotellbolagets VD Nelson att man behöver Dahlmanska för nya lokaler då man har brist. Man erkänner att det inte är ett tennismuseeum man är ute efter, dock har vi fått se att det är tennismuseet som fått sälja in lokalbehovet. Stora protester från olika ideella sammanslutningar i kommunen har gjort att vi nu får ”besked”. BKF tror dock att de inte har lokalbrist utan snarare att de vill ha ytterligare dragplåster med utställnigslokaler, osv, för att dra folk till hotellet och hamnen året om.
 • Bygglov i Kattvik som banats väg av tjänstemännen på planavdelningen och politiska representanter i myndighetsnämnden trots att FÖP:en och detaljplanen inte är klar för området och trots att länsstyrelsen sagt nej.
 • Där en av Bp:s ledamöter av två röstade mot sitt partis linje om exploatering av Kattvik i myndighetsnämnden. Att driva på ett bygglov och inte avvakta FÖP:en och detaljplanen förordades av förvaltningen och Lisa Rönnberg och de politiska leamöterna hängde på. Nu kommer en uppsjö av bygglov lämnas in då den kommande FÖP:en och detaljplanen och att avvakta densamma har delvis satts ur spel.
 • Erik Paulsson är ju så duktig och det har ju blivit så bra i Norrviken och tänk vad han gjort för bygden. Karl´n vill tjäna pengar, inget annat – han har hittat en guldgruva med kommunens goda minne. Sen vore det ju bra om processerna som ingår i alla projekt för att få dem till stånd vore rumsrena också och där riktar sig BKF även till kommunen, Paulssons lakejer och springpojkar. Det är inte bara vår kommun som har det så här, uppdrag granskning berättar för oss att Peabsfärens förehavanden går som en röd tråd genom hela Sverige.
 • Varför ska Bjärepartiet synas när de gör så mycket bra för kommunen? Att man gör mycket bra för en kommun innebär inte att det utöver det är OK att köra ett rejs där processerna inte alltid är rumsrena, transparenta och förankrade. En problematik som Bp besitter liksom flertalet av de andra partierna.
 • Om att se ner på och på olika sätt håna och begränsa kvinnliga politiker eller medlemmar och företrädare i ett visst parti i kommunen. Gubbväldet och toppstyret breder ut sig och kvinnor talas det ofta om med nedlåtande ordval.
 • Ledamöter på förtroendeuppdrags poster som aldrig öppnar munnen utan bara sitter där
 • Om att inte vilja bygga hyresrätter i kommunen för då kan asylanterna som fått uppehållstillstånd bosätta sig i kommunen, en tanke som man kan förstå då rent ekonomiskt då kommunen har en skenande ekonomi framförallt med ökade försörjningsstödet. Försörjningsstödet har ökat med 2 miljoner på kort tid och det kommer öka än mer innan de nya svenskarna har etablerat sig. Samtidigt finns det regler som reglerar hur ekonomin ska se ut för dem som hyr och vi måste tänka på att bygga då det är hyresrättsbrist i hela Sverige för alla sorters svenskar, så även i vår kommun. Vi kan inte stänga ute människor, då får staten på något sätt gå in och ta dessa kostnader.
 • Rammsjö – en delad by efter fd kommunalrådet Elofssons framfart med campingen och byns kamp mot masten.
 • Centerpartiet – ledamöter hoppar och ingen känner längre igen centerns politik och ageranden sen den nya ordföranden kom till makten
 • Vart tog den skriftliga valtekniska samverkan vägen mellan Bp och S – den gick ut på att där S inte röstade som Bp skulle de lägga ner sin röster. Så har inte skett.
 • Miljöpartiet – vad händer? ledamöter hoppar av eller manövrerades ut i nyvalet. Det talas om total toppstyrning och en politik som är som en vindflöjel.
 • I den nya budgeten riskerar delar av kulturskolans verksamhet att läggas ner. Massiva protester har lett till att så inte sker (denna gång).
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s