Båstad kommuns framtid blir aktivt igen!


Välkomna att höra av er med både egna skrivningar om prekära områden och agendor samt med tips på vad som pågår i kommunen som måste synas och komma ut till medborgarna.

Den utlovade transparensen och medborgardialogen har inte uppnåtts från politikerhåll och kommer förmodligen heller inte att ske. Därför är det viktigt att det finns en kanal i kommunen för dem som vill föra sin talan och få lägga sina åsikter på bordet där de blir hörda och kan föras ut.

Då drar vi igång!

Flera viktiga områden i kommunen håller nu på att annekteras på märkliga tillvägagångssätt:

  • Tjänstemännens och myndighetsnämndens drag som går förbi länsstyrelsens, den kommande FÖP:en och detaljplanen för området har nu släppt igenom bygglov i Kattvik vilket blir prejudicerande för att släppa igenom en uppsjö av detsamma. I och med att man inte avvaktade FÖP och detaljplan har den delvis satts ur spel och det öppnas upp för bygglov och exploatering. Grannar kommer nu att överklaga beslutet och vi ska med spänning följa utgången. Den lilla människans kamp mot sin egen kommun.
  • Dahlmanska tomten – en agenda som pågått sen en tid före 2010 då KF tog beslut om att det skulle genomföras dock så att tomten återställde i urspungligt skick. Olika kanaler har låtit hävda att något nytt tennismuseeum inte behövs och att den kostnad som kommunen bidrar med, 85000 kr per år, kan sponsras på annat sätt. Erik Paulsson har metodiskt lyckats få till denna helt onödiga exploatering med kommunpolitikernas goda minne och som med största sannolikhet och i längden inte kommer att användas som tennismuseeum. Det finns en skrivning i punkten 10 i KF beslutet som visar att så är fallet – ”10. Investerarna skall via avtal garantera att tennismuseet utan kostnad får finnas i de nybyggda lokalerna under samma tid som arrendeavtalet gäller”. Detta betyder att det får finnas, inte att det enbart ska vara ett tennismuseeum. Den sk personalbostaden/studentboenendet som ska finansiera museet och som ska byggas bakom turistbyrån längsmed vägen är mycket påkostad. BKF är övertygad om att där inte blir några personalbostäder på sikt och tycker att det är helt förkastligt att kommunen tillåter att en personalbostad/studentbostad får byggas på kommunens bästa tomt. Enligt förslaget ska själva tomten berövas sin grönyta och ersättas med en enorm sluttande trapp och stengångar uppepå så att själva gräsområdet minskas med förmodligen mer än hälften. Exploatörerna har fått Dahlmanska tomten för 1 kr. Dom som driver tennismuseet ser ingen anledning till att upphöra med sin verksamhet där de ligger idag och varför EP ska ta över den är obegripligt men BKF kan se tillvägagångssättet som följer samma processer som vid tidigare exploateringsförsök för att förskansa sig mark och byggnation.
  • hotellbygget i Norrvikens trädgårdar
  • stor oro för vad det kommer innebära för kustlinjen och strandskogen mot centrum med Hotell Riviera i Malen.

Läs KF beslutet från 2010 sidorna 29-31 angående Dahlmanska tomten HÄR, andra skrivningar HÄR och HÄR, Utställningsbilder över den planerade exploateringen kommer snart att komma HÄR.

Ni är alla välkomna att bidra!

Hälsningar BKF

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s