Vi finns nu på vallistorna till olika partier..


Ett antal av BKFs medlemmar, aktiva samt stöttande, finns nu inför valet på flera av vallistorna tillhörande olika partier i kommunen. BKF har därför beslutat att framgent och under en period istället lägga vårt fokus och arbete på att via den lokala politiska apparaten söka verka för att höja ansvaret och medvetandenivån kring demokratibegreppets innebörd. En generationsväxling är på gång och det gäller att vi nu tar vara på denna möjlighet till positiv förändring så att den gamla andan med framför allt utebliven transparens blir ett minne blott.

Genom att ett antal av oss nu står som valbara inför valet kan man säga att BKF vunnit en stor delseger. Ytterligare en delseger är att BKF ligger bland de största politiska bloggarna på alla de stora bloggportalerna. Och det trots att vi inte är aktiva längre. Vårt arbete och vår syn når alltså ut till stora delar av Sverige och utlandet.

Glädjande – även om det egentligen är tragiskt – är att BKF har fått påstötning från liknande grupper från andra kommuner som har samma problematik som vi har i Båstads kommun och ett samarbete i demokratiska frågor finns på agendan framgent om vi inte får till stånd en förändring via politiken. Vårt arbete vet vi dock har rört om rejält i grytan samt inspirerat och inte minst pga vårt grävande och vår opinion tvingat fram nya ageranden, tankar och alternativ i vissa frågor inom lokalpolitiken. Men det allra viktigaste för oss är att vi har blivit en trygghet och en kanal för den lilla människan i detta lokala kaos och elände.

Med detta perspektiv i ryggen märker vi nu att moderater och folkpartister känner sig oroade inför valet då den så slutna och toppstyrda agendan som länge legat på deras bord plötsligt genomgår en viss förändring. Vi låter oss dock inte luras eftersom det är valår och anser att det är under mandatperioden ett parti visar vilka de är och hur de egentligen vill jobba. Tittar vi i den ryggsäcken så ser det tyvärr inte ljust ut från dessa partiers håll eftersom de inte visar på någon, vare sig förståelse eller vilja, att förändra den nya organisationen och göra den mer demokratisk och transparent – snarare kämpar för att bibehålla dess nuvarande utseende som visat sig vara en ypperlig möjlighet för just dessa partier att koncentrera makten till sig själva. Denna maktkoncentration tycks främja det nära samarbete med den stora exploatören och det lokala nätverket där flera namn återfinns inom kommunhusets väggar och inom politiken, däribland inom dessa partier.

Vår förhoppning är nu att ni genom vår närvaro på sikt ska märka en förändring i den politiska debatten efter valet och att vi genom våra politiska röster nu får en än större möjlighet att påverka kommunens politik åt det håll där alla medborgare och alla delar av bygden har samma värde samt att exploateringar och andra stora beslut ska fattas på mer demokratiska och ansvarsfulla grunder och där behovet är den styrande faktorn snarare än agendor med brist på verklighetsanknytning. Med hopp om en god och sund utveckling för vår kommun önskar vi er en skön vår och sommar.

BKF

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s