Båstads kommun är oskyldiga till anklagelserna säger kommunchef Katarina Pelin..


Vid KF i höstas närmare bestämt i november skulle ledamöterna rösta kring ställningstagandet strandskyddets dragning längs med Norrvikens trädghårdars nedre del samt längs ett vattendrag som rinner genom trädgårdarna där den nya ägare Lilla Båstad /Erk Paulsson Peab vill placera ett gediget hotell med väg från kattviksvägen upp i trädgårdarna längsmed vattendraget mot hotellet.

Vattendraget har ett strandskydd på etthundra meter på var sida. På kartskissen hade någon ändrat denna dragning så att delar av sträckningen hade mindre än etthundrameter från vattendraget.

Håkan Mörnstad Bjärepartiet fördjupade sig i frågan och upptäckte till sin förvåning att länsstyrelsen satt på en helt annan karta. Detta presenterade Mörnstad för KF innan röstning och tumult uppstod. Ingen sade sig veta hur dessa olika kartskisser kunde ha kommit till stånd. Men som det såg ut den kvällen hade kommunen skickat in en helt annan skiss till länsstyrelsen. Torgny Brenton KD och Benkt Ragnarsson M lovade med hårda ord att detta skulle redas i bl.a, via kommunjuristen.

Månaderna gick och vi har talat med flera politiker som själva förhört sig om hur det går i forskningarna men de har inte fått något redigt svar utan fått uppfattningen att det runnit ut i sanden.

BKF skriver då ansvariga på kommunen/se tidigar inlägg i ämnet/ och begär att få ut besked. BKF får inget svar och återkommer då efter fem dagar till kommunen. BKF får då veta att den nya kommunchefen Katarina Pelin kommer redogöra ärendet på KF som igår den 29 januari 2014.

Vad BKF har svårt att förlika sig med är följande – flera politker har begärt ut besked men inte fått svar eller bara ryckta axlar samt uttalanden som att de inte vet, men när BKF tillskriver kommunen och lägger upp korrespondensen offentligt och blottar händelsen för Sverige så blir ärendet diariefört och man tar tag i det.

Enlgit Katarina Pelin har kommunen inte felat utan det är länsstyrelsen som inte haft koll på läget och hanterat ärendet felaktigt med slarv.

Allt går att se på KF webben/se fliken överst, det är bara en liten bit in på mötet som Pelin går upp i talarstolen och redogör för hela förloppet.

BKF är dock inte hundra på detta. Vi förstod att man skulle hitta ett tillrättaläggande av situationen för att slippa förtretet att bli uppdagade i en så prekär situation.

Det är inte första gången som länsstyrelsen och kommunen håller varann om ryggen och det är inte första gången som länsstyrelsen visat sig vara samarbetsvilliga beyond vad som är kotym när den stora exploatörens intressen är inblandade. Det är snarare regel än undantag.

En mycket bitterljuv smak alltihopa..

BKF

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s