Benkt Ragnarsson M och Torgny Brenton KD – har ni startat utredningen om myglet med strandskyddet i Norrviken..


Efter det uppdagade myglet med strandsyddsdragningen på kartskissen inför godkännande av ändrat strandskydd vid Norrvikens Trädgårdar, som idag ägs av i huvudsak PEAB grundaren Erik Paulsson och Lilla Båstad, ropade kommunfullmäktiges ordförande med bitsk och gäll stämma ut över kommunfullmäktige till Håkan Mörnstad och alla församlade att det här skulle minsann tas tag i och redas ut bl.a. vi akommunkurist, för det var grova andlagelser som Håkan Mörnstad kom med till KF.

Torgny Brenton KD hade tidigare gått upp i talarstolen och sagt detsamma.

För er som vill se KF där detta hände, klicka på fliken KF/KS och sen på KF på webben. När ni gjort det kommer ni till alla filmade KF och väljer KF i november. Ragnarssons utfall kommer precis i slutet och Torgny Brentons strax före.

Tyvärr måste vi meddela att inga åtgärer vidtagits för att reda i det påstådda myglet..

BKF har talat med flera politiker och ingen vet eller har hört något om fortsatt redande i ärendet.

BKF har nu tillskrivit kommunalrådet Kerstin Gustafson M, kommunjuris Carl-Magnus Billström, fullmäktigeordförande Benkt Ragnarsson M samt alliansens talesperson Torgny Brenton KD.

All korrespondens kommer läggas upp här på hemsidan.

Vårt mail till ovan nämnda:

den 17 januari 2014, 11.08

Utredningen som utlovads i KF kring Håkan Mörnstads information om manipulation av strandskyddets dragning på kartskissen.
Med anledning av kartskissen gällande strandskyddet kring Norrvikens trädgårdar/Lilla Båstad som påstås ha manipulerats inför beslut lovade fullmäktigeordförande Benkt Ragnarsson och alliansens talesperson Torgny Brenton att reda i situationen med bl.a. kommunjuristen.
Kommuninnevånarna har inte hört något om hur det går, ej heller vilka slags åtgäder som vidtas.
Båstad kommuns framtid efterlyser nu att få på bordet vad som händer i frågan, vilka som arbetar med ärendet samt till vilket datum som ärendet ska vara klart för att därefter inforemeras allmänheten.
Båstad kommuns framtid kommer lägga upp korrespondensen på sin hemsida.
Hälsningar BKF/gm Helena Kruse admin.

Fem dagar har nu gått sen vi tillskrev de berörda men inget svar..

Pga att det gått hela fem dagar och vi inget svar fått från kommunhuset har vi idag den 22 januari 2014 kontaktat dem igen via epost. Vi begärde in diarienummer samt meddelade att kommunens policy är att svar skyndsamt och inom tre dagar.

Då fick vi svar.

Här är svaret och beskedet att den nya kommunchefen kommer ta upp våra frågeställnigar gällande den uppdagade situationen på nästa KF den 29 januari och besvara dem.

den 22 januri 2014, 13.49
Till Båstad kommuns framtid
Båstads kommun har tagit mot era skrivelser daterade 2014-01-17 samt 2014-01-22. Enligt ert önskemål är era två meddelanden också vidarebefordrade till Torgny Brenton.
Ärendet har fått diarienummer KS 106/14 -800 och handläggs av kommunchef Katarina Pelin.
Efter avstämning med kommunchefen meddelas ni härmed att kommunchefen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2014, kommer att redogöra för det aktuella ärendet samt besvara de frågor som ni ställt i den inkomna skrivelsen 2014-01-17.
Enligt uppdrag
Linda Wahlström
Nämndsekreterare

BKF

 

BKF

Annonser

3 reaktioner på ”Benkt Ragnarsson M och Torgny Brenton KD – har ni startat utredningen om myglet med strandskyddet i Norrviken..

 1. Strand-skydd mer restriktivt nu 2014

  Om någon ansöker om att få bygga ett fritidshus inom ett obebyggt, stenigt och föga attraktivt område som allmänheten inte använder?

  Vid ett strandskyddat område. Jo då måste kommunen avslå ansökan eftersom det enligt lagen inte finns något ”särskilt skäl” att bevilja dispens.

  Någon avvägning mellan nyttan av att bygga och nyttan av att behålla platsen obebyggd får inte göras. Söker man ändå dispens för strandskyddet då avslår Länsstyrelsen detta. Och sedan är det stopp.

 2. Byggförbud och bostadsbrist går inte ihop!

  För enstaka, avskilt belägna fritidshus råder ett absolut byggförbud vid vatten. Och det är oavsett vart de förhållanden som råder i det aktuella fallet.

  Vi är flera som anser att en sådan offentlig reglering, utan möjlighet till avvägningar gentemot andra intressen, är helt orimlig.

  I områden med högst obefintligt bebyggelsetryck och gott om obebyggda strandområden, får en sådan generell lagstiftning av strand-skyddslagen. Är för många markägare helt oacceptabelt.

  Det stoppar många möjligheter som minskat lantbruk vid stränder. Minskad möjlighet till att öppna fler campingar och vandrarhem och stugbyar vid vatten.

  Samt fler nybyggen av enkla fritidshus vid vatten. Alla kan inte bo Sthlm, folk får inte plats där och boenden ökar i pris hela tiden. Alliansen har misslyckats.

 3. Fritidshus 25 kvm blir möjlighet

  Från den 2 juli 2014 ska det bli det tillåtet att bygga ett 25 kvadratmeter stort Fritidshus som kan användas som permanentbostad utan bygglov.

  Men vid alla strandskyddade sjöar, hav, åar som inte har några byggnader alls på sina tomter. Där är det strängeligen förbjudet att bygga något överhuvudtaget.

  Men om man har en stuga sedan förut. Då kan man söka strandskyddsdispens utan problem. Det är mycket orättvist för dem som har skogsfastigheter utan hus vid vatten. Dessa markägare får inget bygga.

  Medan dem som har hus sen förut vid vatten får bygga. Då blir det ju jätteorättvist. Stugägare får bygga mer hus och dem som bara äger en skogsfastighet utan någon byggnad får inget bygga alls. Inte en liten ynka hundkoja. Allt för att gynna politikerna.

  Det är tack vare Allians-regeringens smarta förslag att få bygga Attefallhus. Politikerna tror att man löser bostadsbristen så enkelt. Gissa! om det kommer att byggas mycket 25 kvm Atterfallhus i Sthlms skärgård?

  Samt att många med villor i storstäder kan bygga sådana stora bodar och ta hutlösa dyr priser just för att utnyttja bostadsbristen som politikerna faktiskt har skapat. Så ser det ut för Alliansen år 2014. Skärpning! Samt att pensionärerna ska betala mer skatt än dem som jobbar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s