Sicken vicka Homer..


Aktiviteterna och affärerna blomstrar i Norrvikens Trädgårdar, numera kallad Lilla Båstad.

Norrvikens Trädgårdar i Båstads kommun, vida känt i Europa och med priser för sin skönhet påstås av Peabtrogna ha gått  i konkurs för att inte tillräckligt med besökare kom till trädgårdarna. Trädgårdarna missköttes och stiftelsestyrelsen som skulle se till att trädgårdarna hade rulljans påstod att ingen var intresserad av att ha evenemang eller aktiviteter i trädgårdarna. Inga andra förslag som kunde ha lyckats gick heller att få till stånd påstod de. Idag när konkursen är ett faktum, en agenda som planerats för att kunna köpa upp trädgårdarna för exploatering av samma ägare som då arrenderade trädgårdarna och påstod att de inte gick att driva nämligen själve Erik Paulsson, PEABs huvudman, har idag tillsammans med sin sfär sett till att en sjudande aktivitet pågår innanför grindarna.

Vi frågar oss hur det kan vara möjligt att alla dessa aktiviteter inte gick att få till stånd före konkursen när det ju visar sig fungera alldeles utmärkt med intresse både från besökare och affärs- och evenemangsidkare. Att hela processen runt Norrvikens förfall var planerad genom att medvetet undanhålla trädgårdarna skötsel och aktvitet som ju självklart ledde till längre besökssiffror. Konkursen och det ekonomiska läget baserade sig i huvudsak på besöksunderlaget och dess intäkter. Detta  för att Erik Paulsson som då arenderade trädgårdarna via underbolaget NTAB skulle kunna få trädgårdarna i konkurs så att ätnligten och det sen länge planerade Lilla Båstad skulle kunna ta över och exploatera hela området med bostäder för minst 500 personer samt ett hotell är idag ett bevisat faktum.

Paulsson och NTAB kunde under hela processen skylla på att det inte var dom utan stiftelsestyrelsen som var ansvarig för aktivitetena och trägårdarnas skötsel. Det var bara det att de politiker och ledamöter som satt i stryelsen var övervägande peablakejer som suttit i peabanknutna styrelser genom åren eller på andra sätt varit knutna till ”Kungarna av Båstad”.

Bygden och stora delar av den politiska och maktsfären sitter i på ett eller annat sätt i ett nät pga  tjänster och gentjänster, anställningar, rädslor osv i denna springpojke versamhet som håller på att rasera allt som heter demokrati, historiska och kulturgeografiska värden för att inte tala om vår vackra natur.

Se även hemsidan http://www.norrvikenstradgardssallskap.se för information om hela bluffen och processen för anekteringen av trädgårdarna.

Allmännyttan Båstadhem säljer ut ännu fler hyreshusfastiheter och förlorar 66 fastigheter för att som de påstår ha råd att bygga nya och att renovera de befintliga – vad ingen berättar är att det pågår fastighetsspekulation i kommunen med inblandade från maktens korridorer.

Hamnbolaget (läs peabsfären) och kommunens samarbete och dolda agenda om att sponta piren i hamnen med kommuninnevånarnas skattepengar trots att det är Hamnbolagets ansvar som arrenderar hela hamnområdet har tillfälligt stoppats – man försökte tom gå förbi LOU.

Båstadhems ivriga försök att få till stånd en borrning för bergvärme åt de peabsfärs byggda fastigheterna i Trollbäcken, etthundra meter ifrån en av de vitalaste vattentäkterna i kommunen har tillfälligt stoppats tack vare Malens vattenförenings arbete med Bo Wendt som ordförande och miljöexpert som prefession.

Trygghetslarmen fungerar inte.

Paret Viebke som pga en usel hantering på kommunens bygglovavdelningen belagts med ca en halvmiljon som straffavgift har efter 2.5 års kamp nu vunnit tvisten och får sin avgift sänkt till normalnivå.

Kommunen skriker efter undersköterskor – men de som söker blir inte anställda. En sköterska har uttalat sigviai kommentarstexten och säger att det satts i system även i Örkelljuga kommun att hantera situtationen på slikt sätt för att spara pengar och samtidigt på ett snyggt sätt lura kommuninnevånarna

Efter nio år är så ett avtal mellan Båstad Båt och Segelsällskap och Hamnbolaget i hamn. Hamnbolaget ville säga upp avtalet för att förhandla om det och då visade det sig att inaget avtal fanns mellan båtklubben och kommunen. Hamnbolaget ville höja båtklubbens hyra med flera hundra procent till 114 000 per år – betänk då att Hamnbolaget som arrenderar hela hamnområdet endast betalar 35000 per år. Båtklubbens arrende skulle vara baserat på markpriset men Hamnbolagets arrende skulle stå utanför det ansåg man. Nu efter en mängd turer och hård kamp från båtklubbens håll är avtalet i hamn. Hamnbolaget vill ha bort båtklubben från området för att kunna exploatera. Hamnbolaget är en peabsfär med bl.a. peabfolk, politiker och företagare som samarbetar med peab och dess sfär.

Bättre siffror för äldreomsorgen – VoO i vår kommun som haltat så gräsligt och som fått både personal, anhöriga, äldre och sjuka att må riktigt dåligt med stort lidande som följd. När vårdskandalen var ett faktum för ett år sen lovade kommunen att Båstads äldre omsorg skulle ligga tio – i- topp. Denna artikel säger att siffrorna stigit och att fler är nöjda och det är verkligen glädjande. Samtidigt vet Båstad kommuns framtid att det långt ifrån är hela sanningen. Ca 30% av uttrokningsfallen utreds inte, äldre som inte längre vill bo hemma känner att de inte orkar bråka då högre personal försöker övertala dem att stanna kvar i hemmet trots att de vill in på boende, hemtjänstpersonalen är helt slut, personalbristen är skriande, ny omorganisation är i görningen och många oroas igen, flera gemensamma matsalar för de äldre och sjuka har stängts. Vi vet också att rejäla nedskärningar görs inom VoO och att alliansen inte vill skjuta till de pengar som krävs för att få en omsorg värd namnet och klara verksamheten.

PS. glöm inte att läsa kommentarerna till varje artikel då HD/NST inte utför grävande och komplett journalistik utan medvetet utelämnar fakta som kan skada PEABsfären och politikerna. BKF känner till att det finns PEABfolk knutna till HD på olika sätt – något vi kommer försöka redovisa  och nysta i här på hemsidan under våren. Glöm inte heller att titta till höger om artikeln  ofta ligger gränsande artiklar som en länk där.

BKF

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s