Hamnkonflikten – med agenda..


Stormen Sven kom med mången tragedi för privatpersoner och kommuner. I Båstads kommun och för Hamnbolaget som arrenderar Båstads hamn kom den kanske som en räddande ängel.

Länge har hamnen varit i behov av vissa åtgärder.

Otaliga stormar har sakta men säkert påverkat pirens framtida säkerhet. Men Hamnbolaget har trots sitt arrendeansvar samt arrendeavtal ej åtgärdat vare sig piren eller bottnen. Nu visar det sig via information som inte ligger på bordet att Hamnbolaget sökte för muddring för ca ett år sen – en agenda för muddring som bl.a. ska göra det djupare i det gamla hamninloppet för stora lyxjakter.

Så kom stormen Sven och efter det krismöten – det måste plötsligt muddras och pålas och lagas pir, Bråttom som sjutton är det. Kommunen ska vara med och betala och inte ens LOU ska följas. Vi känner till att det brukar vara brådska när saker och ting ska klubbas innan någon hinner ta tag i agendan och när någon eller något ska gynnas via kommunhuset.

Det är nämligen så att det tar ca ett år att få tillstånd beviljat för muddring – muddringen är alltså i egentlig mening inte kopplad till stormen utan är beställd i förväg.

Det hela lindas in i en fin story om pirens och hamninloppets öde och akuta och brådskande åtgärder.

Märkligt att det är så bråttom och att man skyller på stormen och pirens kolapps, en pir som är bygd på havbottnen med sprängsten och inte kan mer än sjunka ihop lite och som är relativt lättlagad genom att fylla på med ny sprängsten uppifrån.

Bråttom är det men ingenstans sägs det som pseudonymen Patrik nedan berättar för oss om hela den tekniska biten bl.a. om hur lätt det är att fixa piren samt om skrivbordsförloppet kring ansökt muddring.

Kommunen vill inte betala – men samtidigt går deras talesperson i alliansen Torgny Brenton (Kd) ut och försvarar Hamnbolaget och menar att LOU kan gås förbi om det är brådskande.

Vad vi inte får veta av Brenton är vad Helena Stridh (Bp) sen påpåekar – att det finns en ekonomisk gräns för när LOU får gås förbi, och den  ligger strax under 300 000 kr, däröver måste LOU följas.

Hamnbolaget har ett visst samarbete med kommunen vad gäller att få igenom exploateringar och förändringar som starkt påverkar hamnens framtid samt kulturgeografiska historia. Många kommuninnevånarare är förtvivlade över utvecklingen medans en  grupp bland de yngre i kommunen  gillar läget.

Läs om hela förloppet och allas uttalanden via artikeln i HD/NST.

Vidare, bifogas nedan uttalanden som gjorts av de nämnda och kunniga personerna som kommemterat på HD/NSTs nättidning som komplement till de torftiga och tummade lagliga utalanden som gjorts från kommunhuset. Vi bifogar även alliansens talesperson Torgny Brentons (Kd) uttalnde kring det hela sommed allt material sammantaget med stor tydlighet visar att där finns en agenda att dölja precis som i så mycket annat som kommunen behandlar lika i samarbete med dessa nätverk.

Spiken i foten:

Stormen Sven kom läglig. Olika intressenter vill att hamnen muddras djupare. Detta kan bara genomföras om det spontas. Ingen vill betala och då kom Sven…

Patrik:

Stenpirarna i hamnen består av grovsprängsten som tippats på sandbotten för att sedan begjutas av betong, och denna konstruktion har inga större problem att stå emot vädrets makter och kräver inte några akuta reparationer med hjälp av spontning.
Däremot måste man sponta upp pirarna om man skall utföra de muddringsarbeten som Båstad Hamnbolag har sökt tillstånd för att göra i syfte att möjliggöra för de större fritidsbåtarna att kunna lägga till inne i den inre hamnen under tennis veckorna.

Då pirarna består av sprängsten på sandbotten så kommer pirarna att undermineras pga muddringsarbetena, detta då man har för avsikt att öka bottendjupet i förhållande till det bottendjup som rådde när man byggde pirarna och om man inte spontar upp pirarna innan muddrings arbetena påbörjas så kommer sanden som utgör botten för pirarna att flyta iväg ner i muddringsrännan och pirarna blir underminerade med sättningar som följd.
Så detta muddringsarbete är att betrakta som ordinarie underhåll för en hamn och de allra flesta hamnar tvingas att muddra sina farleder regelbundet för att bibehålla befintligt bottendjup.
Spontningen är något som framtvingats av Båstad hamnbolag AB och beror på att Hamnbolaget vill öka det befintliga bottendjupet i hamnen och då krävs spontning för att förebygga sättningar i pirarna.
Så detta är inget som har något med höstens stormar att göra utan är att betrakta som en utbyggnation av hamnen och föranleder därför inga avsteg från LOU (Lagen om offentlig upphandling) och skall därför föregås av ett anbudsförfarande på öppna marknaden.

För övrig så brukar arrendatorn ansvara för underhållet (muddringen) och kostnaden för spontningen är föreslagen av Hamnbolaget, då det är ett måste för att kunna öka bottendjupet inne i hamnen och de enda som efterfrågar att de större fritidsbåtarna skall kunna ligga inne i inre hamnen är Hamnbolaget, då det går utmärkt för större fritidsbåtar att lägga sig vid den yttre piren, där bottendjupet är minst 4 meter.
Så Båstad hamnbolags spontning och muddring är inte en kommunal angelägenhet och skall därför heller inte belasta kommunen och dess skattebetalare.

För övrigt har detta fenomen med spontning varit känt långt innan höstens stormar, då muddringsbolaget garanterat upplyst Båstad hamn AB om detta långt innan muddringsarbetena skulle påbörjas och detta styrks ytterliggare av att det tar tid att få tillstånd för muddringsarbeten och uppenbarligen har man haft muddringstillståndet en tid då det snart löper ut.

Frågan är varför den Moderat ledda politiska Alliansen i kommunen är så tillmötesgående gentemot Båstad Hamn AB, då det inte är ett kommunalt bolag.

Alltså är detta inte påkallat av vädrets makter och då inte av akut karaktär som felaktigt hävdats!

Utarrenderingen av hamnen till Båstad Hamnbolag AB tenderar att bli en mycket kostsam historia för Båstad kommun och dess skattebetalare, för vad slår ett arrende på några hundra tusen kronor om året mot att tvingas stå för investeringar på flera miljoner varje år som hamnbolaget gör?

Torgny Brenton (Kd):

Fint PEO, att också du inser att det är hög tid att göra något rejält åt piren. Du vet säkert också att denna hamn, liksom alla hamnar, med jämna mellanrum måste underhållsmuddras, för att återställa beslutat djup. Tråkigt att Kruse alltid måste förutsätta att allt som sker i kommunen är någon slags konspiration. LOU ger utrymme för direktupphandling om en skyndsam åtgärd krävs och så är bedömningen med piren. En ny storm från NV kan bli förödande och ett vanligt förfarande med överklagandetid tar minst sex månader – kan dra ut till nio månader eller mer. Föreslagen entreprenör är Sea-Craft Support, Öckerö, men det kanske är ett företag på Kruses svarta lista?
Trist är det att så många osanningar och spekulativa påståenden sprids via nätet. Det underlättar inte människors möjlighet att bilda sig en korrekt bild av vad som sker i kommunen.

Helena Stridh (Bjärepartiet):

Gränsen för direktupphandling går vid 284 631 kr om man inte pga synnerligen brådskande skäl behöver förbigå LOU. Då skall man dessutom inte kunna ha förutsett orsaken till upphandlingen för att få lov att åsidosätt LOU.

Stormar kommer obönhörligen varje år så oförutsägbart kan det knappast anses vara och med tanke på årstiden kan jag inte se att det skulle vara synnerligen brådskande. Gör man ingen upphandling enligt LOU finns det stor risk att man får överklagande på halsen, smäll på fingrarna av domstol och sedan få göra upphandling i alla fall! Kostar bara extra tid och pengar istället för att göra rätt från början. Det har ju hänt tidigare att kommunen fått bakläxa.

Patrik:

Det går inte att hävda att detta är synnerligen brådskande och därför gå förbi LOU, då Hamnbolaget ansökt om tillstånd för muddringsarbetet långt före höstens stormar.

Nu har ju Hamnbolaget däremot bråttom att få påbörja arbetet innan muddringstillståndet löper ut samtidigt som man inte vill stå för sina kostnader.

För övrigt så är det Hamnbolaget som beställt Muddringsarbetet och spontningen och då skall de också bära kostnaden för sina beställda arbeten.

Utarrenderingen av Hamnen till Båstad hamnbolag AB är en enorm förlustaffär för Båstad kommun och dess skattebetalare och kommunen borde snarast omförhandla arrendet eller säga upp avtalet innan man dragit på kommunen alldeles för stora kostnader.

Torgny Brenton och Bo Duvmo båda (Kd) parhästarna som inför  valet 2010 för att få så många röster som möjligt gick ut och stiftade ett kuragepris  med hemsida och allt för att lyfta fram innevånare som ville hjälpa till att ta upp oegentligheter och förbättra samhället i kommunen mot den tvivelaktigt lagliga makten. Sen fick plötsligt Kd vara med allisansen och fick ett moderatmandat och vips bytte de skepnad och bedriver sen dess moderatpolitik och har vänt sina tidigare bedrifter ryggen och har rättat in sig i ledet – Brenton är dessutom talesperson för detsamma, dvs för alliansen och det lagligt tvivelaktiga arbete som alliansen bedriver i kommunen med lite hjälp av socialdemokraterna och numera även centerpartiet som hoppat av alliansen.Kuragepriset och hemsidan för detsamma är numera borttaget, det flög ut med  ”badvattnet”..

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s