Bevakning oligarkin..


Vad är oligarki?

BKF bevakar vilka namn inom politiken och tjänstemannastaben som puschar, delegerar och främjar beslut som gynnar Peab och peabsfären, Hamnbolaget, Hotellbolaget, andra PEAB-anknutna bolag som t.ex. Classic House samt nätverk och personer som sen länge har svängdörrar i kommunhuset. Men även personer, stiftelser och bolag som plötsligt får igenom bygglov trots att länsstyrelsen sagt nej och trots att FÖP:en och detaljplanen inte är klar för det specifika området. Detta händer med jämna mellanrum och nu senast via myndighetsnämden i juni 2015 och som nu slagit sönder hela processen för FÖP:en och detaljplanen och blir prejudicerande så att Kattvik nu kommer få en uppsjö av bygglov beviljade trots länsstyrelsens nej.

BKF anger namn på personer som har en fot i flera läger och som agerar springpojkar och medlöpare.

BKF informerar om frågor, processer och beslut som sker på bekostnad av vår välfärd och den enskilda människan. Jag kommer ange vilka frågor, processer och beslut det gäller och hur det slår mot enskilda samt mindre entreprenörer då jag menar att de nämnda nätverken mer eller mindre oavbrutet gynnas på andras bekostnad, att det är ett kartell liknande system som genom åren kontinuerligt fått gå förbi den lagstadgade faktorn Lagen om offentlig upphandling , har hittat lagliga metoder för att metodiskt göra detsamma samt indirekt och med kommunens goda minne styr kommunen vad gäller exploateringar och andra prekära miljöfaktorer och tangerande ämnesområden. Med detta system som dessvärre är sanktionerat av kommunen trängs andra entreprenörer undan.

Det jag nämner sker med övervägande delar av det politiska etablissemangets goda minne – de som i KF och KS röstar igenom och gör det möjligt.

Mitt mål med detta och med allt arbete som BKF utför är att få en kommun som vet att den synas och att de skärper till sig. Att det går ut över hela Sverige och delar av utlandet vad som händer i vår bananrepubliks liknande kommun.

Det är också så att många klagar och pratar hemma, bland vänner, i olika sammanslutningar, på gator och torg om hur eländigt det står till i kommunen – det kommer till mig ideligen. Bl.a därför vill jag med BKF:s arbete bistå den lilla människans möjligheter att få en röst samt på sikt bana väg för en mer rättvis, ärlig och sund politik i Båstads kommun.

Nedan finner ni några prekära områden som jag fått kännedom om att det ska finnas en dold agenda:

 • Båstad hamn
 • Torekovs hamn
 • Campingen i Torekov – exploatering för att ta emot flyktingar och senare göra om till exklusiva villor
 • Norrviken
 • Norrvikens kust
 • Området ovan Norrviken och vid sidan om samt hela Kattvik
 • Dalmanska tomten
 • Kattvik
 • Sandtaget bakom NP Nilsson
 • Brunnsparken
 • Riviera
 • Rammsjö
 • Skäldervikskusten
 • Vattenfrågan med Sydvatten
 • Div. exploateringar i kommunen med samma nätverk, återkommande namn, namn i maktens korridorer som länkar till dem och vilka partier och politiker samt tjänstemän som banar väg för att göra det möjligt och som gör det till kommunen goda minne – allt medans väljarnas och vissa politikers möjlighet till full insyn och full talan i processen uteblir.
 • Vi kan meddela att HD/NST är en länk i kedjan till att allmänheten inte får full insyn. EP har stort inflytande över HD/NST.

Ni som har information att komma in med kan skriva till: bastadkommunsframtid@yahoo.com

BKF

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s