Bevakning miljöärenden..


Välkomna till sidan där vi kontinuerligt kommer uppdatera er kring olika miljöärenden, miljörisker samt vad som händer och hur och om det följs upp.

Vi mottar tacksamt läsares synpunkter och tillskott i denna debatt. Vi är många som har något att tillföra här och i flera andra ämnesområden som BKF driver.

 • Hallandsåstunneln
 • Finsbo grustäkt/kalkbrottet bakom NP Nilsson kallat Makadamfabriken nyttjat av Sweroc som är ett peabägt företag/syning klar
 • Åstadprojektet
 • Svenstads sopstation
 • Trollbäckens vattentäkt/Korrödbygget de av Båstadhem och utan adekvat tillstånd borrade hålen för uttag av bergvärme har stoppats av länsstyrelsen
 • Våra vattentäkter på halvön
 • Kustremsans exploatering trots strandskydd och bevarande av kustlinjen enligt alliansens program.
 • Exploateringar på salamanderhabitat i Norrviken
 • Övergödning i Laholmsbukten bl.a pga lantbruket
 • Obetad mark
 • Vikten av att inte rubba balansen i den biologiska kedjan

BKF kan berätta att ärendet Finsbo är återupptaget på vårt initiativ. Komunen har efter vår kontakt tillsatt en miljöinspektör och två handläggare på länsstyrelsen har erkänt att de inte skött ärendet, de har inte gjort en enda syning sen avtalet skrevs med Sweroc 2009. 

När BKF kontaktade kommunens miljöavdelning och länsstyrelsen krävde BKF att en syning gick av stapeln i det snaraste. Syning gjordes då av länsstyrelsen nu i december 2013 med närvarande från Sweroc och kommunen – de har då även tittat på en täkt i Förslöv. Resultatet av syningen kommer ut i form av handlingar tidigaste i januari 2014.

BKF kommer dock att kontakta miljödomstolen gällande det nedlagda kravet på att rensa marken.

Nedan finner ni förloppet kring vår kontakt gällande Finsbo, kommunen, länsstyrelsen och Sweroc.

Läs resultatet av syningen här.

Nedan korrespondens föregick resultatet av syningen:

BKF har skickat en skrivelse till kommunen gällande Makadamfabriken och Swerocs ansvar att sköta återställandet inom 1o år from sista december 2009.

Detta har hänt i ärendet:

Till
Miljökontoret Båstads kommun
Att: miljöchef Sven-Birger Björkman

Med anledning av den osäkrade bergväggen i Finsbo sandtag och de miljöfarliga förhållanden som råder i och vid makadamfabriken i Båstads kommun.

Det har kommit till vår kännedom att tidigare miljöansvarig på kommunen Harnak försökt åtgärda de i överskriften nämnda miljöriskerna men att kommunen av skäl vi inte känner till har satt stopp för detsamma samt att vidare arbete för att åtgärda dessa enorma miljörisker lagts ner.

Båstad kommuns framtid vill få information om åtgärder på bordet gällande det nämnda – bakgrund, nutid och framtid.

För er kännedom kommer detta brev att dels läggas ut på Båstad kommuns framtids hemsida för alla intresserade kommuninnevånare att läsa samt att för dem göra det möjligt att följa vår korrespondens med er i ärendet, dels sändas till kommunalråd Kerstin Gustafsson, Länsstyrelsens miljöavdelning och dels bifogas HD/NST.

Båstads kommuns framtid

gm Helena Kruse administratör
Båstad den 2013-11-05

Miljökontorets svar till BKF

svar 2013-11-7 från miljökontoret på vår skrivelse av den2013-11-05

svar till miljökontoret ang. Finsbo sandtag och makadamfabrik

Idag den 2013-11-08 kan jag glädja Båstad kommuns innevånare med att denna skrivelse lett till att det dags dato tllsätts en miljöinspektör på ärendet.

2013-11-12 var BKF i kontakt med länsstyrelsen och fick då kopia på beslutsunderlaget gällande grustäkten och Swerocs skyldigheter. Kan då passa på att berätta att länsstyrelsen själva erkände att de inte följt sin åtaganden vad gäller kontinuerlig uppföljning. De har inte besökt platsen en enda gång sen beslutet fattades 2009. I avtalet ingår bl.a. att Sweroc en gång per år ska skicka in en rapport till länsstyrelsen om vidtagna åtgärder för återställandet – något sådant hade länsstyrelsen inte mottagit, ändå har syning och uppföljning inte gjorts. Man menade att det berodde på brist på folk och sjukdom – vi har idag december 2013, de har alltså varit sjuka och haft ont om fok sen 2009. Kan vi tro på det..

1278-20-018 Finnsbo 1_22 Ändrade villkor efterb 2009

BKF

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s