Bevakning hamnområdet..


Hamnen är en marin angelägenhet. BBSS den mest självklara delen i detsamma. Ändå får båtklubben kämpa för sin existens för att inte drivas ut helt och hållet från området. Samtidigt främjas alla annan verksamhet som restauranger, padelklubbens vara och en utveckling av diverse verksamhet bort mot Brunnsparken.

  • Bl.a. tillåter inte hamnkaptenen att optimistjollarna får ligga på hamnplanen när BBSS anordnar seglarskola för barn. Jollarna få då transporteras från båtklubbens tomt till sjösättningsrampen och sen tillbaka.
  • Den nya hyran för BBSS har ökat med flera hundra procent. Hyran har nu fastställts av hamnbolaget på markpriset. Samtidigt ligger hamnbolagets eget arrende/hyra av kommunen för hamnområdet endast på 350000 kr och är ej fastställt enligt gällande markpris, ej heller indexerats upp.
  • Vi har fortfarande inte fåt veta vad padelklubben betalar i hyra för sin verksamhet i hamnen. Padelklubben som stöttas av hamnbolaget då det är desamma som erbjudit dem platsen i hamnen. PEAB är det föreag som står bakom byggandet av padelbanor i Sverige och vill förmodligen marknadsföra sin produkt på lämpligt sätt. Då PEAB och dess sfäre är inblandad i hela hamnormådet och dess frammarch och desamma har gräddfil i kommunhuset så förvånar det oss föga att man tar utrymme för båtklubben för att främja sina egna intressen. Vi vet ju hur det ser ut i övriga ärenden när detta nätverk är inblandat med kommunens goda minne.
  • Vad gäller padelbanan och bodarna kan ni här läsa lite om bakgrunden, en bakgrund som gör dessa förlopp möjliga pga att dessa centralfigurer och nätverk struntar i att följa bestämmelser då de har svängdörrar i kommunhuset med en speciell gräddfil och överenskommelser. ”Padelbanan och de svarta bodarna var från början svartbyggen som uppförts i hamnen i strid mot gällande detaljplan och Båstad kommun var tillmötesgående gentemot Båstad Hamnbolag AB som uppfört Padelbanan och bodarna och lät bodarna och Padelbanan stå kvar i ett par år genom att i efterhand bevilja ett tillfälligt tidsbegränsat bygglov samt efter skrivelser och påtryckningar från kommuninnevånare.
  • Padelklubben menar att detaljplanen bör ändras för att främja hamnbolagets och padelsportens intressen och att det är helt OK att inte följa gällande regler i processen för arbetsgång kring beslut, bygglov och detaljplaner. De menar vidare att det viktiga är att hamnen är trevlig och möter innevånarnas behov – då bl.a av en padelbana. BKF menar att denna process inte handlar om padelsportens vara eller icke vara i hamnen utan om att padelbanan placerades på fel plats i förhållande till gällande detaljplan. Padelbanan hade ett tillfälligt bygglov och då måste klubben vara på det klara med att ett tillfälligt bygglov inte gäller för all framtid och framför allt när det inte finns stöd för det tillfälliga bygglovet i detaljplanen, eller hur? Vi anar att hamnbolaget fått paelklubben att tro att allt kommer ordna sig via sina komntakter i kommunhuset och nu är padelmedlemmarna besvikna. BKF frågar sig hur padelklubben tänker – vad ger klubben rätten att ta Båtägarnas område i besittning i hamnen och varför finns ingen interaktion och empati för den marina känslan, bakgrunden och behoven? Om vi tänker efter lite grann så förstår vi alla att denna debatt egentligen inte handlar om Padelsporten över huvudtaget utan om att hamnbolaget inte har respekterar båtägarnas intressen och gått emot gällande detaljplan som skulle tillvara ta båtägarnas intressen och att det sedan har drabbat Padelklubben och dess bana är bara att beklaga. Hamnbolaget använder nu Padelklubben och dess medlemmar för att bilda opinion för att upphäva befintlig detaljplan och få till en ny detaljplan som öppnar upp för ökad byggnation i hamnområdet.Hamnbolaget motionerar redan för detta i kommunen. Vi önskar att padelklubben försöker tänka sig in i Båtägarnas situation i hamnen och det är faktiskt tack vare båtfolket att det finns en hamn i överhuvudtaget i Båstad.
    BKF tror att det skulle kunna komma till en kompromiss mellan Båtägare och Padelklubben om de är villiga att stå för Båtägarnas extra kostnader som Padelbanan och de svarta bodarna innebär för Båtägarna genom att båtarna inte längre får ligga upplagda på vintern i hamnområdet.
  • Det är såhär hamnbolaget arbetar och det sker helt och hållet med kommunes goda minne. En Svensson kan glömma att få samma bemötande. Samma process har nu satts igång vad gäller en grillplats och en spolplatta för båtarna. Investeringara och planer är satta i verket och man sruntar i lagenlig arbetsgång för man tycker det tar för lång tid. Man vet redan att det ordnar sig. Se följande artikel.
  • Ställplatser för husbilar bort mot lekplatsen Gulstad planeras med toaletter och duschar. Brunnsparken ligger på önskemål som arrende av Hamnbolaget i utbyte mot att bygga toaletter. Sakta men säkert jobbar sig Hamnbolaget via olika metoder fram för att anektera mer och mer av kustremsan. Metoden för att få igenom sina önskemål och anekteringar går via ett påstått behov av toaletter i ormådet. Dock får vi inte glömma att allt sker med kommunens goda minne. Vi tror att målet är att i samarbete med PEAB och peabsfären annektera hela kustremsan mellan Riviera och Kattvik.
  • Enligt medborgardialogen gällande hamnområdet kommer en massiv förändring ske i hamnen. Vi tror inte att det som lades fram på medborgardialogen endast var förslag och spekulationer. Vi tror det är det vi har att vänta oss. Peabsfären och det lokala nätverket där Hamnbolaget ingår brukar jobba långsiktig. Det brukar handla om ett antal år innan det plötsligt läggs på bordet och då är alla skott vattentäta och väl förberedda för att hindra opposition att slå hål på projekten. Hamnen riskerar nu att bli ett multisportcentrum med restauranger både på land och ute i havet på långa konstgjorda armar av mark. Vidare, en mängd bodar och andra byggen för handel och kommers som dels kommer förstöra den marina känslan och lugnet i samklang med naturen dels sikten av havsvyn.

Hamnens ursprungsfunktion kommer nu successivt allt mer i skymundan och båtklubben behandlas i dagsläget som något katten släpat in.

Det är Hamnbolaget som styr och ställer och hamnkaptenen lyder och ger order. Allt sker med kommunens goda minne – och det är bl.a det vi ska fokusera på att informera om för allmänhetens bästa och nytta.

Kolla in och håll fokus med oss!

Har Du information att bidra med så kontakta oss på: bastadkommunsframtid@yahoo.com

BKF

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s