Lånet..


Båstads kommun Kommunfullmäktige

Anhållan om lån på 8 mkr av kommunen för köp av Norrvikens Trädgårdar. Stiftelse Norrvikens Trädgårdar har satts i konkurs. Konkursförvaltare handhar för tillfället försäljningen av Trädgårdarna för att återbetala de lån som finns.

Följande lån finns:

1 Amorterings- och räntefritt lån av Båstads kommun 800.000

2 Amorteringsfritt lån av Båstads kommun 1.400.000

3 Sparbanken Öresund, kommunal borgen 2.000.000

4 Lån av Lilla Båstad AB 800.000

5 Förskott köpeskilling Lilla Båstad AB 2.280.00

6 Villkorat arrende Lilla Båstad AB 800.000

7 Checkräkning Sparbanken Öresund 85.801

8 Kortfristiga skulder 251.411

TOTALT 8.017.212

Norrvikens Trädgårdssällskap är en av ett 15-tal intressenter att ta över driften av Trädgårdarna. Alla, utom ytterligare en, avser att exploatera fastigheten. Mycket talar för attde två intressenter som avser att driva Trädgårdarna vidare kommer att få köpa Trädgårdarna när/om ett vilande fastighetsöverlåtelseavtal hävs. Norrvikens Trädgårdssällskap, tillsammans med den andra intressenten, önskar därför låna 8 miljoner kronor direkt av kommunen på kommersiella grunder.

Trädgårdssällskapet anser att en renodling av lånen är fördelaktigt både för Norrvikens Trädgårdar och för långivarna och önskar därför att Båstads kommun står som ensam långivare.

Ett upplägg liknade det som finns för Båstad Ridcenter AB är därför önskvärt (KF 2007-12- 19, § 193).

Säkerheten för lånet är mycket hög då ett eventuellt framtida försäljningsvärde av Trädgårdarna vida överstiger det lånade beloppet, vilket visas av vad övriga intressenter är beredda att betala. Kommunen har dessutom möjlighet att ytterligare öka ett försäljningsvärde genom en detaljplaneändring som tillåter byggnation.

Norrvikens Trädgårdssällskap är intermediär i köpet och avser att snarast bilda en ny stiftelse – Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar till Rudolf Abelins minne – med syfte att driva Trädgårdarna vidare enligt den ursprungliga testamentatorns vilja.

Detta upplägg är till fördel för kommunen som inte behöver betala ett öre för att behålla Trädgårdarna, men kommer att ge mångdubbelt igen i form av spin-off-effekter på kommunens näringsliv.

Undertecknad Håkan Mörnstad är kontaktperson i ärendet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s