Strandskyddet


Bjärehalvön har en unik kustlinje både vad gäller dess utformning och dess växt- och djurliv.

Strandskyddet ligger högt på agendan i vissa politiska partier, framför allt hos centerpartiet, miljöpartiet och bjärepartiet. Strandskyddet ligger även som en av de viktigaste punkterna i den lokala alliansregeringen.

Men hur ser det ut i praktiken?

Jo, i praktiken naggas det allt mer på vårt strandskydd och då till fördel för de väl bemedlade. Inte heller ovanligt med scenario om att byta tjänster. T.ex. det som just lagts på bordet – att Antonia Ax:son Johnson får igenom sitt sen länge av kommunen ifrågasatta bygglov på strandskyddat läge vid kustlinjen mot Kullen i Burensvik. I gengäld åtar sig Antonia att rusta Anna på Klintens gamla stuga och hålla vid det de följande tjugo åren.

För tillfället pågår en strandskyddsinventering inom kommunen och stor oro, och det med rätta, råder kring vad detta kommer medföra i form av exploatering och gynnande av vissa byggföretag och välbemedlade personer med gräddfil i kommunen. Framför allt med den erfarenhet vi redan har kring detta. En del av kustlinjen och strandskyddet som riskerar att exploateras rör Norrvikens Trädgårdar och det av peabsfären drivna projekten LIlla Båstad och Norrvikens Kust. Vidare av desamma planerade exploateringsprojekt längs med  kustlinjen nedanför Apelryd samt hela kustlinjen bort mot Kattvik och hela Kattvik.

På den mark som First Camp arrenderar av kommunen i Torekov har man via ett hål i lagstiftningen börjat få igenom bygglov för sextiotvå stugor. Bygglov som aldrig skulle gått igenom om det gällt vanliga hus. Om man då tittar hur det ser ut kring detta tillvägagångssätt i andra svenska kommuner så ser man att Cood Investment som driver dessa exploateringar via First Camps  och som dessutom köpt in sig i First Camp, med tiden lyckats lägga ”stugorna” mycket strandnära samt fått igenom att skövla kulturminnesplatser och vackra, välbeslökta friluftsstråk.

Vi befarar att detsamma kommer ske på sikt i Torekov.

Samtidigt som totalfokus i kommunen läggs på allt detta står ettusenfemhundra personer i hyresrätts kö i kommunen och utan att ta hänsyn till det har Båstadhem börjat sälja ut sina hyresrätter som bostadsrätter – för att få in pengar till att bygga nya hyresrätter heter det. Ett oerhört märkligt tillvägagångssätt.

Åstadprojektet vid infarten till Båstad tätort som ursprugligen var menat som en hållbar ekostadsdel och med en dominans av hyresrätter har nu gjorts om till att säljas som dels nästan enbart bostadsrätter dels som ett bostadsområde utan konceptet hållbar stad och ekotanke. Ekobiten har trillat bort på vägen och ingen vet hur och var detta försvann – framförallt vet man inte vem eller vilka som sett till att det ”trillat” bort. Det verkar inte heller vara något som alliansen tänkt reda i.

Situationen idag är den att Åstadprojektet mer eller mindre ligger på is och drar ut på tiden. BKF misstänker att det kommer fortsätta dra ut på tiden och att det har att göra med hur det hela ska finansieras. Kommunen har nämligen ett oerhört kärvt ekonomiskt läge.

De fåtal hyresrätter som vi i dagsläget vet ska uppföras i kommunen placeras nu allt mer på orter med lågstatus stämpel. Alliansen gör alltså en medveten segregering av vilka som ska bo var. Ett vidmakthållande av vi och dem.

Vad gäller Båstad hamnområde kan vi vänta en gigantisk exploatering. Hamnens kustlinje kommer helt raderas ut om de lokala intressenterna och peabsfären får som de vill. Detta framgick tydligt på den medborgardialog som precis gått av stapeln på ”beställning” av stadsbygnadskontoret och dess chef, Torbjörn Ziegler.

Det moderata fd kommunalrådet, Anette Åkesson svarade miljöpartiet under en av KF förhandlingarna i vintras, att det enda och enbart rätta sättet att öka inflyttning till kommunen var att exploatera. På frågan om varför det riktade sig så enahanda till bemedlade och att vanligt folka inte kunde etablera sig i kommunen så svarade Åkesson att: ”Äsch, de kan bo någon annanstans”..

För formell information om strandskyddet se Patriks kommentar nedan – där finner ni de gällande ramarna.

Den 2013-01-23 klubbades Båstads kommuns förslag till nytt strandskydd igenom på Kommunfullmäkige. Centerpartiets förslag vann budgivningen och det kan jag säga att vi är OERHÖRT tacksamma för. Nu kvarstår att Länsstyrelsen ska godkänna.

Annonser

En reaktion på ”Strandskyddet

 1. Strandskydd!

  Det är angeläget att skydda värdefulla stränder i vår natur och för att säkerställa att inte våra strandnära områden exploateras sönder har man genom lagstiftning försökt begränsa exploateringen längs vår kust.

  Den lag som skall skydda våra stränder från exploatering så att alla har tillträde till våra stränder i enlighet med Alemansrätten heter Lagen om strandskydd.

  Lagen om strandskydd innebär generellt att det inte får uppföras några byggnader närmare strandlinjen än 100 meter och på vissa platser råder något som kallas utökat strandskydd och det innebär att det inte får uppföras några byggnader närmare strandlinjen än 300 meter.

  Utökat strandskydd tillämpar man på platser som har bedömts vara särskilt skyddsvärda och större delen av Bjärehalvöns stränder omfattas av någon form av utökat strandskydd.

  Sedan 1 juli 2009 är det kommunerna som beviljar dispens från lagen om strandskydd, tidigare var det Länsstyrelsen som ansvarade för strandskyddsfrågor.

  För er som vill lära er mer om lagen om strandskydd kan läsa om det i miljöbalkens 7 kapitel.

  Sedan den 1 februari 2010 kan kommunerna tillämpa en helt ny grund för strandskyddsdispens, nämligen att åtgärden bidrar till att utveckla landsbygden i ett område som pekats ut i kommunens översiktsplan.

  Strandskyddet regleras i miljöbalken och bestämmelserna ser likadana ut över hela landet, oavsett hur tät- eller glesbebyggt området är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller hur naturen ser ut för övrigt.
  Det är kommunen som tar emot ansökningar och avgör om dispens ska ges.

  Det är Naturvårdsverket som är den centrala myndigheten med ansvar för strandskyddet, så vill man överklaga ett kommunalt strandskydds ärende skall man vända sig till Naturvårdsverket.

  Nu har landets kommuner blivit ålagda att inventera sina utökade strandskydds områden och motivera det utökade strandskyddet efter påstötnigar från Boverket.

  Kort om Strandskydd:

  ¤ Kommunen beviljar dispens från strandskydd sedan de nya reglerna infördes 1 juli 2009.
  ¤ Generellt strandskydd 100 m från strandlinjen.
  ¤ Utökat strandskydd 300 m från strandlinjen.
  ¤ 1 februari 2010 kan kommunerna upphäva strandskyddet med motivering att det bidrar till att utveckla landsbygden.
  ¤ Miljöbalkens 7 kapitel behandlar strandskydd.
  ¤ Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för strandskydd.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s