Strandskyddet – se upp för agendor till favör för vår stora exploatör och brödraskapet..


”Nya riktlinjer för hur långt strandskyddet ska sträcka sig gör att kommunen måste se över kustremsan och hitta motiveringar för att få ha kvar dagens utvidgade skyddsområde.”

”För att få behålla ett strandskydd som överskrider 100 meter måste det motiveras. Kommunen har tagit fram ett förslag till avgränsning och vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutade politikerna att förslaget ska ut på remiss till partierna.

– Ju bättre vårt förslag är desto större chans är det att det godkänns av länsstyrelsen, säger Thomas Andersson.

I det nya förslaget har gränserna för strandskyddet ändrats genom att anpassas till naturliga avgränsningar i naturen, som gärsgårdar eller vägar, men inga större inskränkningar har gjorts. Bedömningen grundas på att man vill skydda värdefulla naturområden, ha en tillgänglig kustremsa och förhindra ny bebyggelse.

– Hela Bjärehalvön är av riksintresse. Vi har också många naturreservat så det är naturligt att strandskyddet följer naturreservatens gränser, säger Thomas Andersson.”

Ovan står att läsa på dagens HD.se/bastad. 2012-10-13.

BKF känner till att länsstyrelsen med jämna mellanrum skickar ut förfrågan till Sveriges kommuner gällande strandskydd för att få det uppdaterat.

Men tydligen är det så denna gång att det är av en mer omfattande karaktär pålaggt av bl.a Boverket.

Tydligen är det också så att politiker och tjänstemän känt till denna viktiga specialinventering under väldigt lång tid men föst nu nås det av allmänheten.

Här ett inlägg av en av våra medlemmar i ärendet:

”Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga strandskyddet. En utvidgning kan göras upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften.

En översyn av det utvidgade strandskyddet ska ske senast den 31 december 2014. Om detta inte har gjorts upphör det utvidgade strandskyddet att gälla. Det är detta det handlar om, att kommunen måste kunna motivera varför man skall ha ett utökat strandskydd på 300 m. Då vi på Bjäre har många Naturreservat som ligger strandnära vilket också har medfört att vi har många områden med utökat strandskydd och nu gäller det att våra politiker är på alerten och inte glömmer att hävda strandskyddet för något område.

Detta är viktigt att bevaka när det gäller sträckan Kattvik – Båstad, där det är utvidgat strandskydd på många platser och framförallt runt Norrvikens trädgårdar. Det är bland annat utvidgat strandskydd kring den bäck som rinner genom Norrvikens trädgårdar precis i anslutning till där NTAB vill bygga hotell komplexet och då måste det till ett upphävande av strandskyddet för att kunna uppföra hotellet.

Jag tycker att det känns olustigt att Tomas Andersson med sina kopplingar till Peabsfären skall sitta som ordförande i den nämnd som kommer att ha huvudansvaret för dessa frågor. Tidigare har man upphävt strandskyddet i Norrviken och Kattvik området genom att detaljplanera området och därav alla detaljplanerna, för då kan kommunen fatta beslut om upphävandet av strandskyddet, annars måste Länsstyrelsen upphäva strandskyddet.

Lagen om strandskydd säger också att stränderna måste göras tillgängliga för människor och djur!”

Patrik

Om politikerna inte säkertställer strandskyddet och det utökade strandskyddet i denna process får vi ett läge som gynnar vår stora exploatört samt brödraskapet.

Exploaterörerna har en springpojke i bl.a Tomas Andersson. Tidigare även i Per Iwansson som nu slutat hos kommuen och arbetar för PEABsfären – innan både och.

Översynen av strandskyddet är ytterst avhängigt för dessa springpojkar, brödraskap samt för peabsfären.

Ett av projekten är Lilla Båstad men vi har även Norrvikens kust samt ytterligare exploatering i anslutning till det bort mot Kattvik och åt Båstadhållet nedanför Apelryds skolan.

T.ex ligger det planerade hotellkomplexet för LIlla Båstad inne i Norrvikens Trädgårdar just på ett strandskyddat område.

BKF är helt på det klara med att det finns planer och agendor kring hur detta ska lösas – så nu gäller det att vi alla är på vår vakt för hur de tänker gå till väga för att häva detta.

Vi hoppas att oppositionen och Centerpartiet tillika är ytterst pålästa och på sin vakt i ärendet!

Övriga kan vi inte räkna med..

Annonser

2 reaktioner på ”Strandskyddet – se upp för agendor till favör för vår stora exploatör och brödraskapet..

 1. Kompromiss mellan markägare och strandskyddet

  Det är fel att allemansrätten kör över äganderätten totalt för oss markägare. Det skulle vara mer rättvist om man kunde få bygga en stuga på högst 35 kvm och ett dass.

  Tycker att man kunde få bygga en sommarstuga 50 m från vattnet och sedan göra en liten tomt runt stugan ca 10 meter i omkrets runt om stugan bara. Det räcker för den som har marken.

  Då får markägaren sin stuga och allemansrätten får disponera resten av marken som är mycket mer än den som själva stugan står på. Visst ska man få ha en liten brygga, men det ska tillkomma en lag som säger att allemansrätten får fritt beträda bryggan och marken utanför stugan. Glöm privatskyltar!

  Där har markägaren ingenting att säga till om. Skulle det stå stolar och bord vid strandkanten eller på bryggan så får allmänheten och så nyttja dessa.

  Man ska också få röja lite vid stranden så folk kan gå i land och bada där. De flesta stränder kan man knappt gå i land på för, att det är mängder med vass och helt igenvuxet med sly.
  Sänk gränsen för strandskyddet till 50 m annars tar allemansrätten över och det är inte heller rättvist.

 2. Larvigt att inte få fälla träd inom ett strandskyddsområde

  I alla andra situationer är trädfällning i princip inte tillåtet. Det är förbjudet att vidta åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
  Vill man ändå fälla enstaka träd krävs dispens från länsstyrelsen (eller kommunen om denna övertagit ansvaret), såvida strandskyddet inte är upphävt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s