Att Moderata politker i Båstads kommun har en inre styrande och högst omoralisk syn på demokrati är nu avslöjad!


Efter att ha läst nedanstående inlägg under Min Mening, så infinner sig en högst befogad frågeställning samt tre påståenden:

  • Av vilken anledning tillåter övriga moderata politiker inom partiet i Båstads kommun att det här får fortgå?
  • Att inte ta ansvar för att demokratibegreppet följs gör att ni som inget gör inom partiet är precis lika ansvariga som den ”klan” som ursprungligen står för denna ohederliga och manipulativa handling.
  • Att detta har fått ske inom det moderata partiet utan att det beivras visar oss medborgare att moderaterna är i stånd till precis vad som helst utan skrupler och att en hel del av det som händer eller ”inte händer” kommer i en mer komplett dager.
  • Att medvetet manipulera sina platser visar MYCKET tydligt att det finns något som är oerhört viktigt för denna ”klan” att få under sina fötter. Vad kan det vara månde..

Båstad kommuns framtid

Min mening kopierat ur HD 2012-09-23

Vi känner inte igen Moderaterna i Båstad

”Vi är många moderater som inte känner igen vårt Moderata parti längre. Vår kampanjledare Lars Hasselcrona som ledde oss till stor valseger placerades på 22:a plats på Moderaternas vallista 2010. Dåvarande valkommité valde sig själva på samtliga arvoderade uppdrag.

Den nuvarande valkommiten som ska ta fram ett nytt kommunalråd efter Anette Åkesson består av Åsa Ragnarsson, Christer Lindén och Anette Åkesson. De har misslyckats totalt med att få fram en egen kandidat boendes i Båstad trots att ovan nämnda kandidat har ställt sig till förfogande. Bjärepartiet som till stor del består av avhoppade moderater i Båstad, inte på riksplanet, har föreslagit moderaten Lars Hasselcrona som sin kandidat.

Då går fullmäktes ordförande Benkt Ragnarsson (M) ut och kräver Lars Hasselcronas uteslutning ur Moderaterna. Detta är Båstadmoderaternas svar på demokrati. Deras nya kandidat har ännu ej informerat Moderaterna varför hon blev uppsagd och fick lämna sin tjänst som ekonomichef i Öreklljunga.”

Claes Wastensson, fd. moderat i kommunstyrelsen.

Annonser