Vårt arbete under hösten 2012 och följande år..


Följande frågor som vi påbörjat kommer vi försöka avsluta under hösten och följande år:

 • Söka påverka kommunens hemsida som är såpass svåranvänd och svår att leta i att vi upplever att den kan används som ett verktyg att vilseleda innevånarna. Politiker, tjänstemän och medborgare har påtalat hemsidans brister om och om igen. En av våra högre politiker tog vid ett tillfälle på sig att se till att förändringar skulle komma till stånd, gruppledare har skrivit och krävt det – vad har hänt? Vid ett samtal med en av de webbansvariga har vi fått svaret att den är helt i sin ordning, dock för vi dialog och får respons på det vi påpekar.
 • Genomgång av kungörelsen där stadsbyggnadskonteret begärt in åsikter angående hamnen och dess framtid – dvs för hamnen, olika aktörer samt hamnbolagets intressen. Dessa åsikter skulle sen följas upp med en sk medborgardialog som lagts ut på en konsult att sköta. En hamndialog som går ut på att konsultföretaget väljer ut de personer de menar är representativa för bygden. Dels har det visat sig att kungörelsens innehåll och var den placerats på kommunens hemsida har varit oinformativt och vilseledande, dels har stadsbyggnadskontoret ingen rätt att driva medborgardialog utan endast beredningarna, dels är upplägget av medborgardialogen inte i enlighet med gängse regler för hur medborgardialog ska drivas, dels visar det sig att grupperna inte är så representativa som de ska vara, dels att dialogen skötts under all kritik och där oliktänkande utsätts för drev så den oliktänkande inte har ork eller möjlighet att göra sig hörd, dels att förloppet filmas vilket gör att det finns personer som förmodligen inte vågar ta ut svängarna, framför allt inte om de arbetar för kommune – vilket ett antal av representatnerna gör. BKF har påbörjat en dialog via mail kring detta. Vi tänkte gå vidare med frågan men den har nu följts up av ett av de lokala partierna så vi vilar på ärendet och bevakar istället – handboken för medborgardialog.
 • Skriva ny polisanmälan av stiftelsestryrelsen Norrvikens Trädgårdar som återkom med motiveringen att man inte kan anmäla en stiftelse hos polisen. Som uppdaterad info kan vi nu i november 2012 berätta att detta inte längre behöver göras då en av de tre polisanmälningar som gjorts under det senaste halvåret nu gått igenom och ligger hos åklagare Shultz. Denna gång har anmälan lämnats direkt till rikskrims korruptionsenhet som sen skickat den vidare. Erik Paulsson och stiftelse styrelsen ligger nu hos statsåklagaren för granskning.  Anmälan är nu nerlaggd då Erik Paulsson hoppar av Lilla Båstad projektet för Norrviken och trädgårdarna begärts i konkurs.
 • Då Erik Palsson och Co som driver företaget och projektet Lilla Båstad hoppat på igen och fullföljt köpet så kommer BKF nu börja leta efter vad som kan göras för att högre instans analyserar hur hela den här affären gått till.
 • Analysen av medarbetarenkäten är klar och ett brev av vår analys kommer att gå ut till alla gruppledarna i de olika partierna samt till kommunledningen. Pga höga privata belastningar bland medlemmarna i gruppen har detta brev tyvärr försenats.
 • Vi inväntar vårdmötet som kommer ske i ett av oppositonspartiernas regi. Efter mötet kommer vi kunna gå vidare med det material vi och en mer komplett bild för att fortsätta vår kartläggning av Kommunens arbete i denna fråga. Kartläggningen kommer bl.a  involvera företagshälsan, fackliga representanter, personalansvariga, chefer inom VoO, fotfolket, mm. Vi kommer även att följa upp de anmälningar som gått ut till socialstyrelsen och arbetsmiljöverket. Monica Ehnberg, för närvarande ansvarig chef för VoO, har tagit kontakt med Helena Kruse som i denna fråga företräder Båstad kommuns framtid. Dialog förs nu för framtidens bästa och har redan gett resultat inom vården då enskilda individers situation som förts fram till Båstad kommuns framtid på detta sätt direkt kan lyftas i våra samtal med direkt uppföljning som resultat. Vi tackar Monica för detta initiativ och önskar Monica all lycka i sitt fina arbete. Pga denna positiva dialog väntar vi med övriga intervjuer och kartläggning.
 • Fortsatt kartläggninga av trakasserier av kommunanställda som har satt ner foten och som anses besvärliga för kommunen. Vi vill få fram en bild som vi kan presentera här och om vi hittar en instans gå vidare med för att ställa de inblandade tjänstemännen till svars. Detta är ett arbete som vi blir tvugna att arbeta mer långsiktigt med då vi behöver en mer överskådlig bild. Vi kommer däremot att kontakta facken och skyddsombuden.
 • Kontakt kommer tas med högre instans för att se om en utredning kan sättas in för att bena i vår kommun vad gäller oegentligheter. Lagstiftningen kring detta har skärpts och rådgivning kring detta finns hos SKL. Vi ska försöka aktivera den kommunkontrollen via Riksenheten mot korruption.
 • Paddelbanans vara och whereabout är en stor fråga i kommunen liksom de svarta bodarna. Den ena efter den andra av märkliga förlopp kring detta levereras, bl.a allmänhetens möjlighet att påverka samt besluts felaktighter som leder till fördröjning av besked. Båstad kommuns framtid har tillskrivit kommunalrådet och Torbjörn Ziegelr samt länsstyrelsen i frågan och vi inväntar nu besked från kommunhuset. JO-anmälan gällande de svarta bodarna är gjord av en privatperson i övrigt har vi stått maktlösa. Stöd från Länsstyrelsen uteblir och kommunhuset har i båda dessa ärenden nyttjat sig av kryphål i lagen för att få både bodar och paddelbanan att stå kvar.
 • Arbetet med att söka bevara Norrvikens trädgårdar till eftervärlsen pågår intensivt och tar nästan all vår tid. Vi har alltså högprioritet här just nu. Trädgårdarna är nu sålda till Lilla Båstad.
 • Pga höga privata belastningar hos medlemmarna går vårt arbete för tillfället trögt. Vi pratar om att lägga ett större fokus på rådgivning och assistans.

Hör gärna av er om ni har frågor eller kan informera oss om något. Ni är även välkomna att hjälpa till.

bastadkommunsframtid@hotmail.com

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s