Kungarna av Båstad


Kopierat ur SvD Näringsliv 2011 15 maj.

Kungarna av Båstad har kopplingar åt alla håll

Båstad är för många svenskar ett semesterparadis och ett tennismecka. Men det är också en kommun där näringslivet och politikerna samarbetar tätt. Och mitt i alltihop finns bröderna Paulsson – med kopplingar åt alla håll.

Det är ingen hemlighet att Peab-bröderna Mats och Erik Paulsson är de informella kungarna i sommarparadiset Båstad på Bjärehalvön.

Bröderna grundade sitt imperium genom att gräva diken åt bönderna och köra sopor och latriner åt sommargästerna i området. Peabs huvudkontor ligger fortfarande i Förslöv, några mil ifrån Båstad.

Erik Paulsson ligger bakom upprustningen av det tidigare nedgångna Hotel Skansen i Båstad och är delägare i det bolag som enligt ett arrendeavtal ska rusta upp och sköta hamnen – turistortens nav.

Såväl Mats som Erik Paulsson har gjort mycket för att locka turister till Båstad och skapa fler jobb på orten. Men kritiker menar att kopplingarna mellan bröderna Paulsson och kommunpolitiker och kommunala tjänstemän i Båstad har blivit för många – och för besvärande.När Erik Paulssons bolag Lilla Båstad AB lade fram en mycket omfattande plan för hur han ville exploatera ett område i och runt omkring ett område som kallas Norrvikens Trädgårdar, presenterades Båstads planchef, Per Iwansson, som en av dem som hade varit med om att ta fram projektförslaget.

Enligt förslaget ska ett helt litet samhälle byggas i och i närheten av Norrviken som är känt för sina många olika stilträdgårdar och som betraktas som mycket skyddsvärt.

Janet Gunnarsson, centerpartist och ledamot i kommunfullmäktige, är mycket kritisk till att Båstad kommuns planchef hjälper ett privat företag ett ta fram ett exploateringsförslag.

– Jag är mycket kritisk till att han har varit med och tagit fram ett privat prospekt på betald arbetstid. Jag kan inte se det på annat sätt än att han sitter på dubbla stolar, säger hon.

För att Erik Paulssons och Lilla Båstad AB:s idé till bebyggelse ska kunna genomföras så måste det göras en ny detaljplan som bestämmer att marken får användas på det föreslagna sättet. Det krävs ett politiskt beslut på kommunal nivå.

– Risken är att den kommunala nämnden i någon mening kan anses jävig, den ska godkänna ett förslag som den – eller kommunens planchef – varit med om att utforma, säger Pär Cronhult, chefjurist vid den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Tomas Rikse, kommunchef i Båstad och chef för dåvarande planchefen Per Iwansson som bytte jobb inom kommunen vid årsskiftet, säger sig inte känna till att Iwansson arbetade med Erik Paulsson.

Kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Anette Åkesson, som för övrigt är tjänstledig från Peab, fick veta att Per Iwansson var involverad när Erik Paulsson presenterade sitt exploateringsprojekt. Men hon finner ingen anledning att kritisera arrangemanget.

Själv säger dåvarande planchefen Per Iwansson att han utförde arbetet i Erik Paulssons bolag Lilla Båstad AB i egenskap av kommunal tjänsteman.

– Jag har varit med och diskuterat innehållet och förslaget med arkitekten – i egenskap av kommunal tjänsteman. Jag tillhör projektgruppen kan man säga, säger han.

Det ställer sig Janet Gunnarsson frågande till.

– Ska kommunens skattepengar gå till kommunala tjänstemän som jobbar på privata planer? Det som Erik Paulsson presenterade var ju bara hans vision som han hade tagit fram tillsammans med ett danskt arkitektföretag.

Men det är inte bara centerpartisten Janet Gunnarsson som är kritisk.

Norrvikens Trädgårdssällskap är en ideell förening som vill bevara Norrvikens Trädgårdar, området där Erik Paulsson vill bygga bland annat bostäder och som även ska rymma kommersiella verksamheter.

Men den ideella föreningen jobbar i uppförsbacke när den försöker opponera sig mot ett projekt som kommunens planchef i praktiken redan godkänt, eftersom han varit med om att ta fram förslaget.

Stiftelsen som äger Norrvikens Trädgårdar, marken där Erik Paulsson vill bygga – och som enligt stadgarna ska arbeta för att bevara dem – har också en rad kopplingar till såväl kommunen som Paulsson.

Det är kommunen som utser stiftelsens ledamöter, och stiftelsens ordförande är tennisintresserade folkpartisten Anders Persson. Han är före detta ledamot i kommunfullmäktige och tidigare personalchef på Lindab, en stor leverantör till Peab.

Anders Persson gick nyligen ut i pressen och förklarade att han vill att stiftelsens stadgar ska ändras så att stiftelsen ska kunna tillåta exploatering.

En annan ledamot i stiftelsen är Kjell Bertilsson, tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Båstad. Kjell Bertilsson sitter i styrelsen för Erik Paulssons bolag Båstad Hamn AB.

Och det är inte bara i Lilla Båstad-projektet som Erik Paulsson har med sig kommunens företrädare.

Den ledande folkpartisten och kommunfullmäktigeledamoten Thomas Andersson är styrelseledamot och delägare i Erik Paulsson-bolagen Båstad Hamn AB och Båstadtennis & Hotell AB.

Thomas Andersson har också varit med om att driva igenom en fördjupad översiktsplan för ett stort område kring Norrvikens Trädgårdar som banar väg för Mats Paulssons exploateringsplaner via bolaget NTAB.

Bröderna Paulsson och Peab har tidigare gjort sig kända för att gärna samarbeta nära med kommuner.

När det gäller bygget av den nya Nationalarenan i Solna är båda Peab och Fabege, med ordförande Erik Paulsson i spetsen, delägare i det så kallade Arenabolaget. Tidigare ordförande i Arenabolaget var Solnas sparkade stadsdirektör Sune Reinhold.

När det uppdagades att Sune Reinhold fick 25 000 kronor i månaden i konsultarvode för sitt engagemang i Arena-projektet, tvingades han lämna sin tjänst och åklagare Alf Johansson inledde en förundersökning om misstänkt mutbrott.

Hittills har sex personer har delgivits misstanke om grov bestickning och grovt mutbrott, däribland en eller flera personer på Fabege.

– Vi har blivit delgivna, erkände Erik Paulsson, styrelseordförande i Fabege tillika ordförande i Arenabolaget, i en tidigare intervju med E24. Han vill dock inte kommentera huruvida han själv blivit delgiven misstanke.

Annonser