Bostad


Den bild ni ser på skärmen är den vision och det framtagna förslag som PEAB vill se för Båstads centrum i framtiden.

BKF anser att kommunen ska istället ska exploatera och utveckla i förhållande till  balans och de reella behoven. Och att det gäller såväl bostäder som i all övrig verksamhet.

Så görs dock inte i Båstads kommun.

På denna sida och i ett flertal inlägg samt artiklar i tidningar som lokaltidningen och NST kommer vi hålla er uppdaterade på hur de ansvariga arbetar med denna fråga i förhållande till hur vi andra tänker och hur vi fört dialog. Vi kommer också ange vilka alternativ och möjligheter som finns. Håll alltså ögonen öppna!

Du är välkommen med dina åsikter, förslag och funderingar via kommentarer och inlägg. Vår mejladress är: bastadkommunsframtid@hotmail.com

Annonser