Vi finns nu på vallistorna till olika partier..

Ett antal av BKFs medlemmar, aktiva samt stöttande, finns nu inför valet på flera av vallistorna tillhörande olika partier i kommunen. BKF har därför beslutat att framgent och under en period istället lägga vårt fokus och arbete på att via den lokala politiska apparaten söka verka för att höja ansvaret och medvetandenivån kring demokratibegreppets innebörd. En generationsväxling…

Kommunen kan påverka busslinjerna..

Med anledning av att kommunens politiker röstade med majoritetet för det NV läget i Förslöv för pågastationen så kommer detta slå oerhört hårt mot kollektivtrafiken och mot människor som inte är bilburna och rörliga. Men det slår även hårt mot barn och unga som kommer bli tvungna att vistas i en miljö som är direkt…

PEAB som vanligt – nu tror vi oss veta varför alliansen vill att pågastationen ska flyttas..

I dagarna har det uppdagats att PEAB kommer bygga ett kluster med hus i närheten av den ev pågastationen vid NV i Förslöv. Men inte med ett ord nämns detta när partierna och deras representanter talar pågastationens placering. Ingen har nämnt det över huvudtaget och hur det kommit fram vet vi inte. Inget nämns heller…

Miljöskandalen med Swerock (PEAB) kommunen och länsstyrelsen anmäls nu till kommungranskarna..

Båstad kommuns framtid anmäler idag miljöskandalen i makadamfabriken i Finsbo, Båstads kommun. Vi kommer påtala åklagarens avslag om miljöbrott för det som ligger nergrävt i Finsbo samt hur kommunen skött (laggt locket på och försvårat för miljöinspektör och dåvarande miljöchef Hanak som till sist slutade) skandalen. Vi kommer även berätta om Länsstyrelsen som sen avtalet…

Peab ”äger” ett antal kommuner..

Båstad kommuns framtid har blivit kontaktade av medborgare  från en annan kommun. Anledningen till att BKF kontaktades är att Västerviks kommun lever med samma problematik som Båstads kommun. Detta nätverk i Västervik har gått igenom vår hemsida och våra artiklar och inlägg och gett oss stort beröm för vårt arbete samt påtalat att vi gör…

Nu vet vi varför Ahlström (m) sitter orubblig i Båstadhem..

Moderaterna på Bjäre bildar EN ny förening ! Moderaternas båda föreningar på Bjäre-halvön, Båstad-Bjäre Moderaterna samt Förslöv-Grevie Moderaterna beslöt vid extra föreningsstämmor i veckan att tillsammans bilda EN ny förening. De nuvarande föreningarna avslutar sin verksamhet den 6 september. Den nya föreningen kommer enligt stämmobeslut att heta Bjäre Båstad Moderaterna. Till ordförande valdes Jan Ahlström,…

Moderaterna utrycker sin djupa beundran för Erik Paulsson på sin lokala hemsida..

Titta vad man kan hitta när man kikar in på moderaternas hemsida i Båstad. Erik Paulsson informerar – Skansen den 30/11 Den 30.11.2013 inbjöd Moderatkvinnorna till information omkring det som händer härnäst i Båstad med hjälp av Erik Paulsson och hans medarbetare. 65 personer hörsammade inbjudan och fick förstahandsinformation från Erik Paulsson, vår eminente entreprenör…

Bor vi verkligen i Sverige? – tunga ämnen på bordet i kommunen..

Stora beslut stundar och stora beslut har tagits 2014. Stora frågor att ta tag i och ifrågasätta hur det har fått ske och framför allt varför bromsen inte slår till i kommunhuset.. Pågatågets station i Förslöv och dess placeringsbeslut har rivits upp och ska omförhandlas i kommande KF Revisionens arbete och arbetsformer har börjat ifrågasättas…

Vi samsas med de största politiska bloggarna i toppen…

BÅSTAD KOMMUNS FRAMTID – tvärpolitiska nätverket som arbetar för Bjäres väl Ligger idag på Sveriges fem största bloggportaler bland de allra främsta. Som bäst ligger vi på åttonde plats. Det betyder att vårt arbete för att främja sunt politiskt- och tjänstemannaarbete samt att avlöjsa oegentligheter för kommunmedborgarna når hela Sverige. Det betyder också att det…

Båstads kommun är oskyldiga till anklagelserna säger kommunchef Katarina Pelin..

Vid KF i höstas närmare bestämt i november skulle ledamöterna rösta kring ställningstagandet strandskyddets dragning längs med Norrvikens trädghårdars nedre del samt längs ett vattendrag som rinner genom trädgårdarna där den nya ägare Lilla Båstad /Erk Paulsson Peab vill placera ett gediget hotell med väg från kattviksvägen upp i trädgårdarna längsmed vattendraget mot hotellet. Vattendraget…

Till nästa val – var ytterst medveten om följande..

Att rösta på folkpartiet, moderatern och kristdemokraterna i valet i höst kommer enligt de signaler, besked, uttalanden och beslut vi fått till oss denna mandatperiod av dessa partier ånyo och baserat på just dessa erfarenheter betyda bl.a. följande: allt mer av vår vackra kustremsa och övriga skyddade eller unika natur kommer exploateras och det i…

Besked om händelsen med kartskissen gällande strandskyddets dragning vid Norrviken..

Läs svaret BKF fick idag. Besked i frågan kommer ges på KF den 29 januari 2014 av kommunens nya kommunchef Katarina Pelin. den 22 januari 2014, 13.49 Till Båstad kommuns framtid Båstads kommun har tagit mot era skrivelser daterade 2014-01-17 samt 2014-01-22. Enligt ert önskemål är era två meddelanden också vidarebefordrade till Torgny Brenton. Ärendet har fått…

Benkt Ragnarsson M och Torgny Brenton KD – har ni startat utredningen om myglet med strandskyddet i Norrviken..

Efter det uppdagade myglet med strandsyddsdragningen på kartskissen inför godkännande av ändrat strandskydd vid Norrvikens Trädgårdar, som idag ägs av i huvudsak PEAB grundaren Erik Paulsson och Lilla Båstad, ropade kommunfullmäktiges ordförande med bitsk och gäll stämma ut över kommunfullmäktige till Håkan Mörnstad och alla församlade att det här skulle minsann tas tag i och…

Driver moderaterna i Sverige utföräljning av allmännyttan för att gynna ”kompisar” i fastighetsbranchen..

Se nyheternas ABC från igår torsdag den 16 januari och konceptet som Båstadhem driver i vår kommun, framför allt av Ahlström och moderaterna, om att sälja ut hyresrätter för att bygga bostadsrätter. I programmet kan vi se hur det slår i Stockholm där moderaterna driver detsamma och sålt ut i stort sett hela allmännyttan. Kritiken…

Nya problem inom Vård och Omsorg i kommunen..

Båstads kommun är långt ifrån att hamna på landets tio-i-topp lista inom Vård och Omsorg. Frågan är om vi någonsin kommer dit med den politik som drivs för åldrande och sjuka i vår kommun. Via våra kontakter har det nu uppdagats att anställda inom VoO åter börjat sjukskriva sig och känner sig hotade. Arbetsbördan är…

Finsbo grustäkt har nu granskats av länsstyrelsen..

När BKF kontakar länstyrelsen i november visar det sig att varken länsstyrelsen eller Swerock skött sina åligganden. Ett avtal sattes upp år 2009 med en tioårig frist till 2019 för att egligt avtal av den 2009 uppsattta bestlut om vad som ska åtgärdas och rapporteras. Länsstyrelsen tyckte det var bra att vi hörde av oss…

Gå på KS onsdagen den 15 janurari kl 8.30..

Ett av de viktigaste KS på länge. Hamnen i Båstad, Norrvikens strandskydd, KS presidiets delagationsrätt, KS ökade ansvar för kommunala bolag, ägardirektiv för Båstadhem, elevenkäter och mycket mer. Klicka på länken så kommer du till sidan för KS kallelser: http://www.bastad.se/kommun-samhalle/politik-och-paverkan/moten-handlingar-och-protokoll/5672/kallelser/ Hoppas vi ses, detta val blir en vattendelare – det är nu eller aldrig via…

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog. Here’s an excerpt: The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 13,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 5 sold-out performances for that many…

Sicken vicka Homer..

Aktiviteterna och affärerna blomstrar i Norrvikens Trädgårdar, numera kallad Lilla Båstad. Norrvikens Trädgårdar i Båstads kommun, vida känt i Europa och med priser för sin skönhet påstås av Peabtrogna ha gått  i konkurs för att inte tillräckligt med besökare kom till trädgårdarna. Trädgårdarna missköttes och stiftelsestyrelsen som skulle se till att trädgårdarna hade rulljans påstod…

Hamnkonflikten – med agenda..

Stormen Sven kom med mången tragedi för privatpersoner och kommuner. I Båstads kommun och för Hamnbolaget som arrenderar Båstads hamn kom den kanske som en räddande ängel. Länge har hamnen varit i behov av vissa åtgärder. Otaliga stormar har sakta men säkert påverkat pirens framtida säkerhet. Men Hamnbolaget har trots sitt arrendeansvar samt arrendeavtal ej…

Ensamkommande flyktingbarn ska inte bo i Båstad tätort menar övervägande del av kommunens politiker..

Övervägande del av politikerna i Båstads kommun slog på senaste KF fast att de ensamkommande flyktingbarnen inget har att hämta i Båstad tätort när de ska slussat ut för eget boende. Samma scenario har tidigare lagts på bordet av flertalet av dessa politiker och partier kring möjligheterna för mindre bemedlade, barnfamiljer, gamla, sjuka och unga…

Genom sammetslena röster..

Genom sammetslena röster och en säker attityd ska vi kommuninnevånare nu invaggas i att lita på elände efter elände detta sista mandatår – det är bråda dagar för att få igenom allt. För att plocka ner logiken och verkligheten på bordet vad gäller hyresrätter samt antal som ska byggas per år kontra bostadsrätter och finansieing…

VALPROGRAM

Till att börja med vill vi rikta strålkastarljuset på att Båstads kommun och hela Bjärehalvön är ett smycke i sig. Med uråldriga anor och verksamheter har det samhälle vi ser idag vuxit fram ur och genom historien. Det är ett landskap och en bygd som formats över tid via naturens krafter och människohand. Att människan…

Sweroc (PEAB) offentliga handlingar i ärendet..

Nedan ett uttdrag ur miljökontorets anmälan på Sweroc som åklagaren la ner. Vi skickar också in en åtalsanmälan under inlednigen av nästa vecka. Vi har fått en beskrivning från Sweroc om hur det föhåller sig. Men har vittnesupgifter som tyder på annat än vad Swerock säger. Bland annat gfrån Båstads räddningstjänst som släckte en brand…

BKF vänder sig till miljödomstolen..

Läs en del av svaret som BKF fått av kommunens miljökontor angående ärendet Sweroc (läs PEAB) och Finnsbo makadamfabrik i Båstad. ”Vad gäller miljöfarliga ämnen på fastigheten så har miljöavdelningen under 2008 gjort en åtalsanmälan gällande miljöbrott. Åklagarmyndigheten har under 2009 meddelat att förundersökningen läggs ned. Åklagarmyndigheten motiverade sitt beslut med att det inte går…

Benkt – hela kommunen väntar med spänning..

Senaste KF skrek kommunfullmäktigepresidiets ordförande Benkt Ragnarsson ut med mycket stark och gäll röst över salen att Håkan Mörnstad Bjärepartiet kom med mycket grova anklagelser kring processen för strandskyddet vid Norrvikens Trädgårdar/Lilla Båstad. Mörnstad hade vid närmare analys upptäckt att det manipulerats med kartan och att länsstyrelsen hade en helt annan karta och en helt…

Dynastin Båstadhem/PEAB..

Kommunen är i skriande behov av framförallt ettor och tvåor för unga, ensamkommande flyktingbarn, ensamstående och unga barnfamiljer. Framförallt av ettor och det till ett skäligt pris. NCC, JM och SKANSKA är de tre byggföretag som träffat ett fyraårigt ramavtal med SABO. För NCCs del hanlar det om ett koncept som kalla ”Folkboende”. Se hemsidan…

PEAB och Sydvatten i tätt samarbete..

Jaha, då har vi fått besked om varför Sydvatten är så hett att få till Bjäre.. KF onsdagen den 23 oktober hade Sydvatten representant för infomration kring vattensituationen och det planderade och eventuella påkopplandet av företaget för vattenförsörjning till kommunen. Vi fick veta en del – men en hel del blev obesvarat och vissa frågor…

Varför sköter Sweroc och länsstyrelsen inte sina åtaganden i återställandet av grustäkten i Finnsbo i Båstads kommun..

2013-11-12 var BKF i kontakt med länsstyrelsen och fick då kopia på beslutsunderlaget gällande grustäkten/Makadamfabriken bakom NP Nilsson och Swerocs (läs peabägt företag) skyldigheter. Kan då passa på att berätta att länsstyrelsen själva erkände att de inte följt sin åtaganden vad gällre kontinuerlig uppföljning. De har inte besökt platsen en enda gång sen beslutet fattades…

Tomas Anderssons lögn..

Angående skandalen kring strandskyddets dragning som uppdagades i KF av den 2013-10-23 vill vi att ni läser denna utmärkta skrivning av Ingrid Björkman, fd ordförande i Norrvikensträdgårdssällskap (kopierad från NST). BKF är inte sena att instämma till fullo med Björkmans inlägg i debatten. Tomas Andersson ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, stol i KS samt en av PEABs…

makadamfabriken

Miljöinspektör tillsätts idag i ärendet Finnsbo makadamfabrik..

Dags dato, den 2013-11-08 tillsätter Båstads kommuns miljökontor en miljöinspektör med anledning av vår skrivelse gällande Finsbo sandtag och makadamfabrik. Ärendet gäller den osäkrade bergväggen samt återställandet av skövlingen i området med sannolika gifter och prekärt material i området som kan ligga under den synliga markytan och påverka grundvattnet och vår miljö. Den osäkrade bergväggen…

Miljödomstolen stoppar Norrvikens Kust..

Det okända norrviken..                                                                              Med otillåten utdikning, brott mot EU-direktiv och skövlad bjärenatur vill NTAB (ett av PEAB-sfärens bolag) bygga lyxlägenheter på Norrvikens Kust – Norrvikens lågplatå. Se på den fägring, som aldrig kommer åter. Ta fram ett bildspel om Före och Efter. Om bildspelet inte visas korrekt (vilket verkar vara fallet i Internet Explorer)…

Skrivelse till miljökontoret gällande miljörisker..

BÅSTAD KOMMUNS FRAMTID tvärpolitiskt och opionionsbildande nätverk för Bjäres väl         Till Miljökontoret Båstads kommun Att: miljöchef Sven-Birger Björkman Med anledning av den osäkrade bergväggen i Finsbo sandtag och de miljöfarliga förhållanden som råder i och vid makadamfabriken i Båstads kommun. Det har kommit till vår kännedom att tidigare miljöansvarig på kommunen Harnak försökt åtgärda…

Vi vill ha svar!

Och vi vill vet: hur många procent av LOU – lagen om offentlig upphandling – som kommunen helt sonika struntat i att följa för att istället gynna vissa namn på bygden. Vi tror det är en avsevärt hög procent. Vad händer om den siffran kommer fram varför hamnbolagets arrende av hamnen inte indexeras upp att…

Var går gränsen för kriminalitet..

Att lagen är skriven så att den kan skydda det som för varnligt folk kallas för och döms som kriminalitet – det är en chock och en bubbla som blåses upp framför våra ögon och som blir allt större för varje år som går i vår kommun. Senast det hände och uppdagaes var på KF…

Vem eller vilka är det som köper upp Båstadhems hyreshus?

Med anledning av den ekonomiska presentation av Båstadhems verksamhet som lades fram på KF onsdagen den 23 oktober 2013 kommer vill BKF göra en egen analys av Båstadhem gällande bl.a. följande: analys av den ekonomiska kalklylen hur hyreslägenhetsbeståndet ser ut i förhållande till behovet hur detsamma ser ut vad gäller framtiden och planerat byggande hur…

”Det självklara valet för barnfamiljer” – barnfamiljerna kan bo någon annanstans i någon av småbyarna säger kommunalrådet..

Kommunfullmäktige i onsdags, den 23 oktober 2013 – Kommunalråd Kerstin Gustafsson M står i talarstolen och berättar för hela den lokala befolkningen samt presumtiva inflyttare att kommunen ska behålla sin slogan ”det självklara valet för barnfamiljer. I nästa andetag säger hon –  men att om de vill bo tryggt och bra som barnfamilj så behöver…

Visste ni..

att det framför allt är moderaterna i Sverige som som driver på för att säljer ut allmännyttan samt prioriterar att bygga bostadsrätter framför hyresrätter för intäkterna. 33% av undernäringarna i VoO inte utreds . att vi har nya stor problem inom VoO igen – att flera fotfolk har börjat få hot om avsked om de…

Fantastiskt glädjande – men förmodligen valfläsk..

Tre otroligt positiva inslag har nu drabbat kommunen och inga kan vara gladare än vårt nätverk för det. Medborgarförslag i form av motioner från kommuninnevånare ska prövas.  Vårt nätverk hoppas även på ett Kommunfullmäktige där en lucka öppnas för detsamma i KF debatten, hittills har det tyvärr avfärdats med att det blir så stökigt då…

Garage blir konferenscenter – toaletter blir café..

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett Inriktningsdokument för Båstad Hamn. Politikerna skall nu ta ställning till hamnområdets utveckling. I dokumentet nämns bl.a att gäster och besökare av Hotell Skansen tar upp en del av parkeringsplatserna vid hamnen. Vi befarar nu vad detta kan betyda i en förlängning då den senaste utbyggnaden av hotellet som var ett…

Exploateringsgshajjar har guldfil för sina byggen, vanligt folk kan få överklaga till europadomstolen..

Bl.a med anledning av följande artiklar – Kattvik och Faritshult samt pga att HD/NST inte tar in följande skrivning: Det är med starkt tryck på att jag ser det som ytterst anmärkningsvärt att politikerna i vår kommun inte tar ansvar för alla dessa kostnader som gör att budgeten gapar – det är ingen balans alls…