Tillfälligheter i Norrvikenområdet..

Paulssonsfärens egentliga planer för Norrviken växer nu fram mer mer. Parallellt blidkas medborgare och politiker med gratis inträden och vackra anläggningar och renoveringar. Den kritiska blicken för det som verkligen hände i samband med annekteringen av området och verksamheten har lagts åt sidan. Röster har tystnat, man ger upp och det vet sfären – sfärens…

Vad händer i Hemmeslöv?

Ett antal familjer hamnade igår kväll i chock när de kom hem från arbete och skola. Skogen mellan Hemmeslöv och Heden var borta. Skogen där rådjur, rävar, ugglor, m.fl. djur hade sina gömmor och hemvisst. Nu ska det exploateras! 250 villor, 250 radhus och 100 lägenheter ska upp. Hur kunde kommunen godkänna att skogen skövlades…

Demokrati?

Det finns några aspekter av vår demokrati i lokalpolitiken som bör belysas. Att så många röstar fram släktingar eller vänner istället för dem som arbetar aktivt för sakfrågor. Att så många ledamöter inom politiken bara sitter av sin tid och inte tar ordet eller kämpar för något – det är dom jag kallar för de…

Hot mot personer som engagerar sig i kommunens framtid..

BKF kan nu gå ut och berätta att Erik Paulsson – Båstad kommuns store man och en av bröderna som grundade PEAB – verkar helt desperat. Fyra personer, som arbetar för kommunens framtid via olika organisationer och aktioner och i motsatt riktning än Erik Paulssons planer för kommunen, har utsatts för hot samt intrång i hemmet…

Rädda Dalmanska tomten i Båstad!

Dalmanska tomten är en donation till oss, Båstads kommuninvånare. Båstadtennis & Hotell AB har fått arrendera tomten, enligt principbeslut i KF 2010. Hotellbolaget avser att exploatera området genom att bygga underjordiska lokaler åt Hotell Skansen och tennismuseet. Hotellbolaget ämnar även bygga ett tvåvåningshus mellan kyrkan och pastorsexpeditionen för bl.a. butiker och personalbostäder åt Hotell Skansen.…

Mörkning av material gällande exploateringen av Dalmanska tomten..

Kommunen har en pågående arbete med att få fram ett beslut kring Dalmanska tomten. Beslutet ska tas våren 2016. När BKF letade efter underlagen – dvs planer, bilder, bilder på utställningarna och kommentarer till utställningarna går de ej att finna på kommunens hemsida under planavdelningens material. Där finns pågående planer och färdigtagna planer. Processen kring…

En liten reminder..

Inför övertagandet av Dalmanska tomten i centrala Båstad där exploatören Erik Paulsson vill ha lokaler under jord samt en fastighet bakom turistbyrån, ett exploateringspaket insålt med ett påstått behov av ett nytt tennismuseeum, en lokal som inte är en kommunal angelägenhet, har styrelsen för tennismusset precis som den fd styrelsen för Norrvikens trädgårdar inte gjort…

Oförmåga eller ointresse..

Nedan en högaktuellt skrivning som för tanken till flera av Båstads kommuns verksamheter,  framförallt VoO – men även en rejäl tankeställare för de politiska partierna som flera av dem tycks driva ett gammalmodigt maktstyre med manipulationer, toppstyrning, förnedring av medlemmar, undanhållande av vital information, dolda agendor, one man show, osv, byggt på makt (ett slags…

Personlighetsstörning eller rävspel och toppstyrning..

Är det möjligen så att politiska ledamöter på lägre nivå I Båstads kommunpolitik medvetet pumpas med förklaringsmodeller och information som binder upp dem till en bild där de lydigt förlitar sig på toppen och känner fortsatt förtroende och beundran? Isåfall och på så sätt luras de till att sitta lugna i båten. Ledamöterna får en story…

Rävspelet i försöket att anektera Dahlmanska tomten..

Erik Paulsson ÄR Båstads tennismuseeum och Kjell Bertilsson (S) är en av nyckelpersonerna i hans olika projekt, så även i detta. Kjell Bertilsson (S) har och har haft flera viktiga positioner i Paulsson olika företag och tangerande nätverk; han spelade bl.a. en viktig roll i processen för att få igenom affären med Norrvikens trädgårdar –…

Dagsaktuellt..

Jag gör er nu uppmärksamma på prekära dagsaktuella ämnen som idag figurerar i kommunen.. en kommun i avsaknad av en helhetsvision leder till trista effekter och att privata intressen tar över Det står Classic på Hotell Båstad som ska byggas om efter ultimatum som kom via förvaltningen till den politiska kåren. Är inte det ett…

”Är ni företagarfientliga”!?..

Att inte värna om ”Eriks” kommunala vision och drömscenarion är detsamma för övervägande del av de politiska ledamöterna som att vara företagarfientlig. Är det inte märkligt så säg.. Hur har denna man kunnat få ett sådant grepp om en så stor del av politikerkåren? Mantrat trummas år ut och år in och har riktats mot…

VoO verkställer nu åter hemvård för semestrande i kommunen..

Efter den turbulenta krisen kring VoO sen nämnden fick beskedet av förvaltningen och deras chef Monica Ehnberg att personalbristen var så stor och ekonomin så dålig att verkställighet av omsorg för semestrande utomsocknes inte skulle gå att verkställa utan risk för vårdtagarnas säkerhet har det blivit granskning av ärendet hos IVO, andra kommuner har anmält…

Bevisen för hur det går till..

BKF kommer under en rubrik i det svarta fältet lägga en flik som heter ”fakta”. Där kommer ni hitta länkar till de underlag som tecknats ner i kommunhuset från KF, KS, Vård- och utbildningsnämnden samt myndighetsnämnden. Där kommer även finnas länkar till olika tidningsrubriker. BKF försöker också få med länkar till detsamma i sina övriga…

Kerstin Gustafsson (M) lämnade VoO mötet inför beslut om att stoppa hemvård för semsterboende..

Vård och Omsorgsförvaltningen och den dåvarande VoO chefen Monica Ehnberg tog fram underlag som skulle vara baserade på lagen inför mötet där nämnden enhälligt beslutade att stoppa möjligheten till omsorg för utomsocknes tillresande semesterbor, pga den stora bristen av personal och minusbudget. Förvaltningen menade att man pga personalbristen utsatte vårdtagarna för fara och kunde inte…

Förstör BKF för Båstads kommun..

Det finns säkerligen en hel del politiker som menar att BKF:s arbete förstör för Båstads kommun så det blir oattraktivt att flytta hit och arbeta här. Sidan läses ju av hela Sverige och ligger högt på bloggrankninglistorna på de olika bloggportalerna. Den läses även utomlands. Men jag ser det inte så – jag ser det…

Agendan är redan satt..

En stor anledning till att jag hoppade av politiken är att det inte går att påverka alls, inte ens i partiet om du har en avvikande åsikt än agendan. Det finns krafter som slår undan benen på dom som engagerar sig och vill lyfta debatten till en högre nivå där allt ska belysas, gå rätt…

Bevakning Vård och Omsorg

Den prekära situationen inom VoO i Båstads kommun har eskalerat. Det har stormats inom detta välfärdsben i åratal med olika bakomliggande anledningar. VoO tycks bl.a ha varit kommunens kassa-ko i utbyte mot oändliga konsulter och exploateringar vilket medfört stora hål i budgeten och mångfalt med trista utslag för vårdtagare, anställda och anhöriga. Ständiga nedskärningar inom…

Vem kan kasta första stenen..

Bråket i kommunhuset vet ingen ände. De dåliga förlorarna M och Fp har nu dragit till sig C och Mp för att söka slå undan fötterna på Bp och S. S hjälpte Bp till makten och har en valteknisk samverkan. Tillsammans med hur SD väljer att rösta, vilket oftast är som Bp och S, kan…

Tar tid att ställa om sidan..

Vänligen hav tålamod med sidan och BKF då flera datum och flikar är inaktuella. BKF väljer att förändra sidan medan den är öppen då BKF tycker det är viktigt att läsaren ändå kan se hur det stått till i kommunen genom tidigare år och att läsaren ska vara medveten om att inte speciellt mycket har…

Båstad kommuns framtid blir aktivt igen!

Välkomna att höra av er med både egna skrivningar om prekära områden och agendor samt med tips på vad som pågår i kommunen som måste synas och komma ut till medborgarna. Den utlovade transparensen och medborgardialogen har inte uppnåtts från politikerhåll och kommer förmodligen heller inte att ske. Därför är det viktigt att det finns…

Inlägg i HD idag 20150707

Den här kommunen kommer aldrig att lösa dessa spörsmål. Vid varje försök att få undan tidigare regeringars kultur ur väggarna och tjänstemännen kommer tumult att uppstå och M och Fp kör sitt rejs för att så så mycket split som möjligt. Till det kan läggas att det förmodligen finns såpass många dolda agendor i detta…

Vi finns nu på vallistorna till olika partier..

Ett antal av BKFs medlemmar, aktiva samt stöttande, finns nu inför valet på flera av vallistorna tillhörande olika partier i kommunen. BKF har därför beslutat att framgent och under en period istället lägga vårt fokus och arbete på att via den lokala politiska apparaten söka verka för att höja ansvaret och medvetandenivån kring demokratibegreppets innebörd. En generationsväxling…

Kommunen kan påverka busslinjerna..

Med anledning av att kommunens politiker röstade med majoritetet för det NV läget i Förslöv för pågastationen så kommer detta slå oerhört hårt mot kollektivtrafiken och mot människor som inte är bilburna och rörliga. Men det slår även hårt mot barn och unga som kommer bli tvungna att vistas i en miljö som är direkt…

PEAB som vanligt – nu tror vi oss veta varför alliansen vill att pågastationen ska flyttas..

I dagarna har det uppdagats att PEAB kommer bygga ett kluster med hus i närheten av den ev pågastationen vid NV i Förslöv. Men inte med ett ord nämns detta när partierna och deras representanter talar pågastationens placering. Ingen har nämnt det över huvudtaget och hur det kommit fram vet vi inte. Inget nämns heller…

Miljöskandalen med Swerock (PEAB) kommunen och länsstyrelsen anmäls nu till kommungranskarna..

Båstad kommuns framtid anmäler idag miljöskandalen i makadamfabriken i Finsbo, Båstads kommun. Vi kommer påtala åklagarens avslag om miljöbrott för det som ligger nergrävt i Finsbo samt hur kommunen skött (laggt locket på och försvårat för miljöinspektör och dåvarande miljöchef Hanak som till sist slutade) skandalen. Vi kommer även berätta om Länsstyrelsen som sen avtalet…

Peab ”äger” ett antal kommuner..

Båstad kommuns framtid har blivit kontaktade av medborgare  från en annan kommun. Anledningen till att BKF kontaktades är att Västerviks kommun lever med samma problematik som Båstads kommun. Detta nätverk i Västervik har gått igenom vår hemsida och våra artiklar och inlägg och gett oss stort beröm för vårt arbete samt påtalat att vi gör…

Förändringar inom M..

Moderaterna på Bjäre bildar EN ny förening ! Moderaternas båda föreningar på Bjärehalvön, Båstad-Bjäre Moderaterna samt Förslöv-Grevie Moderaterna beslöt vid extra föreningsstämmor i veckan att tillsammans bilda EN ny förening. De nuvarande föreningarna avslutar sin verksamhet den 6 september. Den nya föreningen kommer enligt stämmobeslut att heta Bjäre Båstad Moderaterna. Till ordförande valdes Jan Ahlström, idag…

Moderaterna utrycker sin djupa beundran för Erik Paulsson på sin lokala hemsida..

Titta vad man kan hitta när man kikar in på moderaternas hemsida i Båstad. Erik Paulsson informerar – Skansen den 30/11 Den 30.11.2013 inbjöd Moderatkvinnorna till information omkring det som händer härnäst i Båstad med hjälp av Erik Paulsson och hans medarbetare. 65 personer hörsammade inbjudan och fick förstahandsinformation från Erik Paulsson, vår eminente entreprenör…

Bor vi verkligen i Sverige? – tunga ämnen på bordet i kommunen..

Stora beslut stundar och stora beslut har tagits 2014. Stora frågor att ta tag i och ifrågasätta hur det har fått ske och framför allt varför bromsen inte slår till i kommunhuset.. Pågatågets station i Förslöv och dess placeringsbeslut har rivits upp och ska omförhandlas i kommande KF Revisionens arbete och arbetsformer har börjat ifrågasättas…

Vi samsas med de största politiska bloggarna i toppen…

BÅSTAD KOMMUNS FRAMTID – tvärpolitiska nätverket som arbetar för Bjäres väl Ligger idag på Sveriges fem största bloggportaler bland de allra främsta. Som bäst ligger vi på åttonde plats. Det betyder att vårt arbete för att främja sunt politiskt- och tjänstemannaarbete samt att avlöjsa oegentligheter för kommunmedborgarna når hela Sverige. Det betyder också att det…

Båstads kommun är oskyldiga till anklagelserna säger kommunchef Katarina Pelin..

Vid KF i höstas närmare bestämt i november skulle ledamöterna rösta kring ställningstagandet strandskyddets dragning längs med Norrvikens trädghårdars nedre del samt längs ett vattendrag som rinner genom trädgårdarna där den nya ägare Lilla Båstad /Erk Paulsson Peab vill placera ett gediget hotell med väg från kattviksvägen upp i trädgårdarna längsmed vattendraget mot hotellet. Vattendraget…

Till nästa val – var ytterst medveten om följande..

Att rösta på folkpartiet, moderatern och kristdemokraterna i valet i höst kommer enligt de signaler, besked, uttalanden och beslut vi fått till oss denna mandatperiod av dessa partier ånyo och baserat på just dessa erfarenheter betyda bl.a. följande: allt mer av vår vackra kustremsa och övriga skyddade eller unika natur kommer exploateras och det i…

Besked om händelsen med kartskissen gällande strandskyddets dragning vid Norrviken..

Läs svaret BKF fick idag. Besked i frågan kommer ges på KF den 29 januari 2014 av kommunens nya kommunchef Katarina Pelin. den 22 januari 2014, 13.49 Till Båstad kommuns framtid Båstads kommun har tagit mot era skrivelser daterade 2014-01-17 samt 2014-01-22. Enligt ert önskemål är era två meddelanden också vidarebefordrade till Torgny Brenton. Ärendet har fått…

Benkt Ragnarsson M och Torgny Brenton KD – har ni startat utredningen om myglet med strandskyddet i Norrviken..

Efter det uppdagade myglet med strandsyddsdragningen på kartskissen inför godkännande av ändrat strandskydd vid Norrvikens Trädgårdar, som idag ägs av i huvudsak PEAB grundaren Erik Paulsson och Lilla Båstad, ropade kommunfullmäktiges ordförande med bitsk och gäll stämma ut över kommunfullmäktige till Håkan Mörnstad och alla församlade att det här skulle minsann tas tag i och…

Driver moderaterna i Sverige utföräljning av allmännyttan för att gynna ”kompisar” i fastighetsbranchen..

Se nyheternas ABC från igår torsdag den 16 januari och konceptet som Båstadhem driver i vår kommun, framför allt av Ahlström och moderaterna, om att sälja ut hyresrätter för att bygga bostadsrätter. I programmet kan vi se hur det slår i Stockholm där moderaterna driver detsamma och sålt ut i stort sett hela allmännyttan. Kritiken…

Nya problem inom Vård och Omsorg i kommunen..

Båstads kommun är långt ifrån att hamna på landets tio-i-topp lista inom Vård och Omsorg. Frågan är om vi någonsin kommer dit med den politik som drivs för åldrande och sjuka i vår kommun. Via våra kontakter har det nu uppdagats att anställda inom VoO åter börjat sjukskriva sig och känner sig hotade. Arbetsbördan är…

Finsbo grustäkt har nu granskats av länsstyrelsen..

När BKF kontakar länstyrelsen i november visar det sig att varken länsstyrelsen eller Swerock skött sina åligganden. Ett avtal sattes upp år 2009 med en tioårig frist till 2019 för att egligt avtal av den 2009 uppsattta bestlut om vad som ska åtgärdas och rapporteras. Länsstyrelsen tyckte det var bra att vi hörde av oss…

Gå på KS onsdagen den 15 janurari kl 8.30..

Ett av de viktigaste KS på länge. Hamnen i Båstad, Norrvikens strandskydd, KS presidiets delagationsrätt, KS ökade ansvar för kommunala bolag, ägardirektiv för Båstadhem, elevenkäter och mycket mer. Klicka på länken så kommer du till sidan för KS kallelser: http://www.bastad.se/kommun-samhalle/politik-och-paverkan/moten-handlingar-och-protokoll/5672/kallelser/ Hoppas vi ses, detta val blir en vattendelare – det är nu eller aldrig via…

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog. Here’s an excerpt: The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 13,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 5 sold-out performances for that many…